Исторически речник
благодарт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
благодартблагодарѭ, благодарѧ, благодарюблагодаршблагодартъ, благодарть, благодартблагодармъ, благодармь, благодарм, благодармоблагодарте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
благодарѧтъ, благодарѧть, благодарѧтблагодарвѣблагодартаблагодартеблагодарблагодар
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
благодармъ, благодармь, благодармблагодартеблагодарвѣблагодартаблагодархъ, благодархь, благодархблагодар
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
благодарблагодархомъ, благодархомь, благодархом, благодархмꙑблагодарстеблагодаршѧ, благодаршѫ, благодарша, благодарше, благодархѫблагодарховѣблагодарста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
благодарстеблагодарꙗахъ, благодарѣахъ, благодараахъ, благодарѣхъ, благодарꙗхъ, благодарѧахъ, благодарѧхъ, благодарꙗахь, благодарѣахь, благодараахь, благодарѣхь, благодарꙗхь, благодарѧахь, благодарѧхь, благодарꙗах, благодарѣах, благодараах, благодарѣх, благодарꙗх, благодарѧах, благодарѧхблагодарꙗаше, благодарѣаше, благодарааше, благодарѣше, благодарꙗше, благодарѧаше, благодарѧшеблагодарꙗаше, благодарѣаше, благодарааше, благодарѣше, благодарꙗше, благодарѧаше, благодарѧшеблагодарꙗахомъ, благодарѣахомъ, благодараахомъ, благодарѣхомъ, благодарꙗхомъ, благодарѧахомъ, благодарѧхомъ, благодарꙗахомь, благодарѣахомь, благодараахомь, благодарѣхомь, благодарꙗхомь, благодарѧахомь, благодарѧхомь, благодарꙗахом, благодарѣахом, благодараахом, благодарѣхом, благодарꙗхом, благодарѧахом, благодарѧхомблагодарꙗашете, благодарѣашете, благодараашете, благодарѣшете, благодарꙗшете, благодарꙗасте, благодарѣасте, благодараасте, благодарѣсте, благодарꙗсте, благодарѧасте, благодарѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
благодарꙗахѫ, благодарѣахѫ, благодараахѫ, благодарѣхѫ, благодарꙗхѫ, благодарꙗахѹ, благодарѣахѹ, благодараахѹ, благодарѣхѹ, благодарꙗхѹ, благодарѧахѹ, благодарѧхѹблагодарꙗаховѣ, благодарѣаховѣ, благодарааховѣ, благодарѣховѣ, благодарꙗховѣ, благодарѧаховѣ, благодарѧховѣблагодарꙗашета, благодарѣашета, благодараашета, благодарѣшета, благодарꙗшета, благодарꙗаста, благодарѣаста, благодарааста, благодарѣста, благодарꙗста, благодарѧаста, благодарѧстаблагодарꙗашете, благодарѣашете, благодараашете, благодарѣшете, благодарꙗшете, благодарꙗасте, благодарѣасте, благодараасте, благодарѣсте, благодарꙗсте, благодарѧасте, благодарѧсте
благодарт -благодарѭ -благодарш несв Благодаря на някого, изказвам благодарност благодарѫ т ое ꙗко слꙑша мене С 309.7 Срв. С316.29  много съ славословмъ  съ слъꙁам. благодарвъ ба оглас ѭ. давъ же  просворꙑ С 517.19 благодарвъша же родтелꙗ ѧ бога.  тъгда пꙋстшꙙ мѹ тр сьта ꙁлатцъ С 518.11 по цѣл҄ен многꙑ дꙿн тѹ благодарꙙ  хвалꙙ ... отъпѹштенъ бꙑ сь мромꙿ С 555.28 С Калка от гр εὐχαριστέω Нвб благодаря ОА ВА АК Бот НТ Дюв НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ РРОДД ДА