Исторически речник
благовоньнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
благовоньнъ, благовоньньблаговоньнаблаговоньнѹблаговоньнъ, благовоньньблаговоньнаблаговоньномь, благовоньномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
благовоньнѣблаговоньне, благовоньнꙑблаговоньнблаговоньнъ, благовоньньблаговоньномъ, благовоньномьблаговоньнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
благовоньнꙑблаговоньнѣхъ, благовоньнѣхьблаговоньнаблаговоньнѹблаговоньномаблаговоньно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
благовоньнаблаговоньнѹблаговоньноблаговоньнаблаговоньномь, благовоньномъблаговоньнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
благовоньнаблаговоньнъ, благовоньньблаговоньномъ, благовоньномьблаговоньнаблаговоньнꙑблаговоньнѣхъ, благовоньнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
благовоньнѣблаговоньнѹблаговоньномаблаговоньнаблаговоньнꙑ, благовоньнѫблаговоньнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
благовоньнѫ, благовоньнѹблаговоньноѭ, благовоньноѫ, благовоньноѧ, благовоньноюблаговоньнѣблаговоньнꙑблаговоньнъ, благовоньньблаговоньнамъ, благовоньнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
благовоньнꙑблаговоньнамблаговоньнахъ, благовоньнахьблаговоньнѣблаговоньнѹблаговоньнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
благовоньнꙑ, благовоньнꙑ, благовоньноблаговоньнаго, благовоньнаего, благовоньнааго, благовоньнаго, благовоньного, благовоньнога, благовоньнгоблаговоньнѹмѹ, благовоньнѹемѹ, благовоньнѹѹмѹ, благовоньнѹмѹ, благовоньноомѹ, благовоньномѹ, благовоньноѹмѹ, благовоньнмѹблаговоньнꙑ, благовоньнꙑ, благовоньноблаговоньнаго, благовоньнаего, благовоньнааго, благовоньнаго, благовоньного, благовоньнога, благовоньнгоблаговоньнꙑмь, благовоньнꙑмь, благовоньнꙑмъ, благовоньнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
благовоньнѣмь, благовоньнѣемь, благовоньнѣѣмь, благовоньнѣамь, благовоньнѣмь, благовоньнѣмъ, благовоньнѣемъ, благовоньнѣѣмъ, благовоньнѣамъ, благовоньнѣмъ, благовоньномь, благовоньномъблаговоньнꙑ, благовоньнꙑ, благовоньноблаговоньнблаговоньнꙑхъ, благовоньнꙑхъ, благовоньнꙑхь, благовоньнꙑхь, благовоньнѣхъ, благовоньнѣхьблаговоньнꙑмъ, благовоньнꙑмъ, благовоньнꙑмь, благовоньнꙑмь, благовоньнѣмъ, благовоньнѣмьблаговоньнꙑѧ, благовоньнꙑꙗ, благовоньнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
благовоньнꙑм, благовоньнꙑмблаговоньнꙑхъ, благовоньнꙑхъ, благовоньнꙑхь, благовоньнꙑхьблаговоньнаꙗ, благовоньнаа, благовоньнаѣблаговоньнѹю, благовоньноюблаговоньнꙑма, благовоньнꙑмаблаговоньно, благовоньное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
благовоньнаго, благовоньнаего, благовоньнааго, благовоньнаго, благовоньного, благовоньнога, благовоньнгоблаговоньнѹмѹ, благовоньнѹемѹ, благовоньнѹѹмѹ, благовоньнѹмѹ, благовоньноомѹ, благовоньномѹ, благовоньноѹмѹ, благовоньнмѹблаговоньно, благовоньноеблаговоньнаго, благовоньннаего, благовоньнааго, благовоньнаго, благовоньного, благовоньнога, благовоньнгоблаговоньнꙑмь, благовоньнꙑмь, благовоньнꙑмъ, благовоньнꙑмъблаговоньнѣмь, благовоньнѣемь, благовоньнѣѣмь, благовоньнѣамь, благовоньнѣмь, благовоньнѣмъ, благовоньнѣемъ, благовоньнѣѣмъ, благовоньнѣамъ, благовоньнѣмъ, благовоньномь, благовоньномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
благовоньно, благовоньноеблаговоньнаꙗ, благовоньнаа, благовоньнаѣ, благовоньнаѧблаговоньнꙑхъ, благовоньнꙑхъ, благовоньнꙑхь, благовоньнꙑхь, благовоньнѣхъ, благовоньнѣхьблаговоньнꙑмъ, благовоньнꙑмъ, благовоньнꙑмь, благовоньнꙑмь, благовоньнѣмъ, благовоньнѣмьблаговоньнаꙗ, благовоньнаа, благовоньнаѣ, благовоньнаѧблаговоньнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
благовоньнꙑхъ, благовоньнꙑхъ, благовоньнꙑхь, благовоньнꙑхьблаговоньнѣблаговоньнѹю, благовоньноюблаговоньнꙑма, благовоньнꙑмаблаговоньнаꙗ, благовоньнаа, благовоньнаѣ, благовоньнаѧблаговоньнꙑѧ, благовоньнꙑꙗ, благовоньнѫѭ, благовоньнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
благовоньнѣ, благовоньноблаговоньнѫѭ, благовоньнѹю, благовоньноѭ, благовоньноюблаговоньнѫѭ, благовоньноѫ, благовоньноѧ, благовоньноюблаговоньнѣблаговоньнꙑѧ, благовоньнꙑꙗ, благовоньнꙑеблаговоньнꙑхъ, благовоньнꙑхъ, благовоньнѣхъ, благовоньнꙑхь, благовоньнꙑхь, благовоньнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
благовоньнꙑмъ, благовоньнꙑмъ, благовоньнѣмъ, благовоньнꙑмь, благовоньнꙑмь, благовоньнѣмьблаговоньнꙑѧ, благовоньнꙑꙗ, благовоньнꙑеблаговоньнꙑм, благовоньнꙑмблаговоньнꙑхъ, благовоньнꙑхъ, благовоньнꙑхь, благовоньнꙑхьблаговоньнѣблаговоньнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
благовоньнꙑма, благовоньнꙑмаблаговоньнѣ, благовоньнѣшблаговоньнѣшаблаговоньнѣшѹ, благовоньнѣшюблаговоньнѣблаговоньнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
благовоньнѣшемь, благовоньнѣшемъблаговоньнѣшблаговоньнѣблаговоньнѣше, благовоньнѣшблаговоньнѣшь, благовоньнѣшъблаговоньнѣшемъ, благовоньнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
благовоньнѣшѧблаговоньнѣшблаговоньнѣшхъ, благовоньнѣшхьблаговоньнѣшаблаговоньнѣшѹ, благовоньнѣшюблаговоньнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
благовоньнѣе, благовоньнѣ, благовоньнѣшеблаговоньнѣшаблаговоньнѣшѹ, благовоньнѣшюблаговоньнѣе, благовоньнѣ, благовоньнѣшеблаговоньнѣшаблаговоньнѣшемь, благовоньнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
благовоньнѣшблаговоньнѣе, благовоньнѣблаговоньнѣша, благовоньнѣшблаговоньнѣшь, благовоньнѣшъблаговоньнѣшемъ, благовоньнѣшемьблаговоньнѣша, благовоньнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
благовоньнѣшблаговоньнѣшхъ, благовоньнѣшхьблаговоньнѣшблаговоньнѣшѹ, благовоньнѣшюблаговоньнѣшемаблаговоньнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
благовоньнѣшѧ, благовоньнѣшѫ, благовоньнѣшеблаговоньнѣшблаговоньнѣшѫ, благовоньнѣшѧ, благовоньнѣшѹблаговоньнѣшеѭ, благовоньнѣшеѫ, благовоньнѣшеѧ, благовоньнѣшеюблаговоньнѣшблаговоньнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
благовоньнѣшѧ, благовоньнѣшѫ, благовоньнѣшеблаговоньнѣшь, благовоньнѣшъблаговоньнѣшамъ, благовоньнѣшамьблаговоньнѣшѧ, благовоньнѣше, благовоньнѣшѫблаговоньнѣшамблаговоньнѣшахъ, благовоньнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
благовоньнѣшблаговоньнѣшѹ, благовоньнѣшюблаговоньнѣшамаблаговоньнѣ, благовоньнѣшблаговоньнѣшаго, благовоньнѣшаего, благовоньнѣшааго, благовоньнѣшагоблаговоньнѣшѹмѹ, благовоньнѣшѹемѹ, благовоньнѣшѹѹмѹ, благовоньнѣшѹмѹ, благовоньнѣшюмѹ, благовоньнѣшюемѹ, благовоньнѣшюѹмѹ, благовоньнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
благовоньнѣблаговоньнѣшаго, благовоньнѣшаего, благовоньнѣшааго, благовоньнѣшагоблаговоньнѣшмь, благовоньнѣшмь, благовоньнѣшмъ, благовоньнѣшмъблаговоньнѣшмь, благовоньнѣшмь, благовоньнѣшмъ, благовоньнѣшмъблаговоньнѣблаговоньнѣше, благовоньнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
благовоньнѣшхъ, благовоньнѣшхъ, благовоньнѣшхь, благовоньнѣшхьблаговоньнѣшмъ, благовоньнѣшмъ, благовоньнѣшмьблаговоньнѣшѧѧ, благовоньнѣшее, благовоньнѣшѫѫблаговоньнѣшм, благовоньнѣшмблаговоньнѣшхъ, благовоньнѣшхъ, благовоньнѣшхьблаговоньнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
благовоньнѣшѹю, благовоньнѣшююблаговоньнѣшма, благовоньнѣшмаблаговоньнѣе, благовоньнѣ, благовоньнѣшее, благовоньнѣшеблаговоньнѣшаго, благовоньнѣшаего, благовоньнѣшааго, благовоньнѣшагоблаговоньнѣшѹмѹ, благовоньнѣшѹемѹ, благовоньнѣшѹѹмѹ, благовоньнѣшѹмѹ, благовоньнѣшюмѹ, благовоньнѣшюемѹ, благовоньнѣшюѹмѹ, благовоньнѣшюмѹблаговоньнѣе, благовоньнѣ, благовоньнѣшее, благовоньнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
благовоньнѣшаго, благовоньнѣшаего, благовоньнѣшааго, благовоньнѣшагоблаговоньнѣшмь, благовоньнѣшмь, благовоньнѣшмъ, благовоньнѣшмъблаговоньнѣшмь, благовоньнѣшмь, благовоньнѣшмъ, благовоньнѣшмъблаговоньнѣе, благовоньнѣ, благовоньнѣшее, благовоньнѣшеблаговоньнѣшаꙗ, благовоньнѣшаѣ, благовоньнѣшаѧблаговоньнѣшхъ, благовоньнѣшхъ, благовоньнѣшхь, благовоньнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
благовоньнѣшмъ, благовоньнѣшмъ, благовоньнѣшмьблаговоньнѣшаꙗ, благовоньнѣшаѣ, благовоньнѣшаѧблаговоньнѣшм, благовоньнѣшмблаговоньнѣшхъ, благовоньнѣшхъ, благовоньнѣшхьблаговоньнѣшблаговоньнѣшѹю, благовоньнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
благовоньнѣшма, благовоньнѣшмаблаговоньнѣшꙗ, благовоньнѣшѣ, благовоньнѣшаꙗблаговоньнѣшѧѧ, благовоньнѣшѧѩ, благовоньнѣшѫѫ, благовоньнѣшаѧ, благовоньнѣшее, благовоньнѣшеѥблаговоньнѣшблаговоньнѣшѫѫ, благовоньнѣшѫѭ, благовоньнѣшѧѧ, благовоньнѣшѧѩ, благовоньнѣшююблаговоньнѣшѫѫ, благовоньнѣшѫѭ, благовоньнѣшѧѧ, благовоньнѣшѧѩ, благовоньнѣшюю, благовоньнѣшеѭ, благовоньнѣшеѫ, благовоньнѣшеѧ, благовоньнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
благовоньнѣшблаговоньнѣшꙗ, благовоньнѣшѣблаговоньнѣшѧѧ, благовоньнѣшѧѩ, благовоньнѣшѫѫ, благовоньнѣшаѧ, благовоньнѣшее, благовоньнѣшеѥблаговоньнѣшхъ, благовоньнѣшхъ, благовоньнѣшхь, благовоньнѣшхьблаговоньнѣшмъ, благовоньнѣшмъ, благовоньнѣшмь, благовоньнѣшмьблаговоньнѣшѧѧ, благовоньнѣшѧѩ, благовоньнѣшѫѫ, благовоньнѣшаѧ, благовоньнѣшее, благовоньнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
благовоньнѣшм, благовоньнѣшмблаговоньнѣшхъ, благовоньнѣшхъ, благовоньнѣшхь, благовоньнѣшхьблаговоньнѣшблаговоньнѣшѹю, благовоньнѣшююблаговоньнѣшма, благовоньнѣшма
благовоньнъ -ꙑ прил Който издава приятна миризма, благоуханен  се жена въ градѣ ꙗже бѣ грѣшьніца ... прнесъш стьклѣнцѫ благовоньнꙑ маст С 391.10 Изч С Гр πολύτιμος Нвб благовонен книж ОА ВА МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ благовонний ВА