Исторически речник
благоволт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
благоволтблаговолѭ, благоволѧ, благоволюблаговолшблаговолтъ, благоволть, благоволтблаговолмъ, благоволмь, благоволм, благоволмоблаговолте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
благоволѧтъ, благоволѧть, благоволѧтблаговолвѣблаговолтаблаговолтеблаговолблаговол
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
благоволмъ, благоволмь, благоволмблаговолтеблаговолвѣблаговолтаблаговолхъ, благоволхь, благоволхблаговол
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
благоволблаговолхомъ, благоволхомь, благоволхом, благоволхмꙑблаговолстеблаговолшѧ, благоволшѫ, благоволша, благоволше, благоволхѫблаговолховѣблаговолста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
благоволстеблаговолꙗахъ, благоволѣахъ, благоволаахъ, благоволѣхъ, благоволꙗхъ, благоволѧахъ, благоволѧхъ, благоволꙗахь, благоволѣахь, благоволаахь, благоволѣхь, благоволꙗхь, благоволѧахь, благоволѧхь, благоволꙗах, благоволѣах, благоволаах, благоволѣх, благоволꙗх, благоволѧах, благоволѧхблаговолꙗаше, благоволѣаше, благоволааше, благоволѣше, благоволꙗше, благоволѧаше, благоволѧшеблаговолꙗаше, благоволѣаше, благоволааше, благоволѣше, благоволꙗше, благоволѧаше, благоволѧшеблаговолꙗахомъ, благоволѣахомъ, благоволаахомъ, благоволѣхомъ, благоволꙗхомъ, благоволѧахомъ, благоволѧхомъ, благоволꙗахомь, благоволѣахомь, благоволаахомь, благоволѣхомь, благоволꙗхомь, благоволѧахомь, благоволѧхомь, благоволꙗахом, благоволѣахом, благоволаахом, благоволѣхом, благоволꙗхом, благоволѧахом, благоволѧхомблаговолꙗашете, благоволѣашете, благоволаашете, благоволѣшете, благоволꙗшете, благоволꙗасте, благоволѣасте, благоволаасте, благоволѣсте, благоволꙗсте, благоволѧасте, благоволѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
благоволꙗахѫ, благоволѣахѫ, благоволаахѫ, благоволѣхѫ, благоволꙗхѫ, благоволꙗахѹ, благоволѣахѹ, благоволаахѹ, благоволѣхѹ, благоволꙗхѹ, благоволѧахѹ, благоволѧхѹблаговолꙗаховѣ, благоволѣаховѣ, благоволааховѣ, благоволѣховѣ, благоволꙗховѣ, благоволѧаховѣ, благоволѧховѣблаговолꙗашета, благоволѣашета, благоволаашета, благоволѣшета, благоволꙗшета, благоволꙗаста, благоволѣаста, благоволааста, благоволѣста, благоволꙗста, благоволѧаста, благоволѧстаблаговолꙗашете, благоволѣашете, благоволаашете, благоволѣшете, благоволꙗшете, благоволꙗасте, благоволѣасте, благоволаасте, благоволѣсте, благоволꙗсте, благоволѧасте, благоволѧсте
благоволт -благоволѭ -благоволш несв св Благоволявам, проявявам добра воля тꙑ ес снъ мо въꙁлюбленꙑ. о тебѣ благоволхъ М Лк 3.22 З. Срв.Мк 1.11 М, З, СК;Мт 3.17 М З А СК гора ѭже благоволі бъ жіті вь неі СП 67.17 благоволілъ есі гі ꙁемлѭ твоѭ СП 84.2 облажі гі благоволеньемъ твоімъ сона ... тогда благоволіші жрътвѫ правьдѫ СП 50.21 ѣко благоволішѩ рабі твоі каменьего.  пръстъ его ѹщедрѩтъ СП 101.15 гі ... аще бі вьсхотѣлъ жрътвѣ далъ бімъ ѹбо. вьсесъжагаемъїхъ же не благоволіші СП 50.18 ѡ благоволт гі бѹ на нꙑ СЕ 61а 11 на ослꙙт ꙗкоже благовол сѣдꙙштѹ на ꙁем. съ младеншт вѣн вьꙁьмѣмь С 321.13  пакꙑ не благоволтъ гь въ къкъню мѫжьскѹ С 546.13 М З А СК СП СЕ С Г Калка от гр εὐδοκέω благоволіт Нвб благоволя, благоволявам книж ОА ВА Бот МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ