Исторически речник
бещѧдь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
бещѧд, бещѧдьбещѧдꙗ, бещѧда, бещѧдьꙗбещѧдю, бещѧдѹ, бещѧдьюбещѧдмь, бещѧдьмь, бещѧдмъ, бещѧдьмъ, бещѧдмь, бещѧдмъбещѧд, бещѧдь, бещѧдбещѧдꙗ, бещѧда, бещѧдьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
бещѧд, бещѧдь, бещѧдебещѧдмъ, бещѧдьмъ, бещѧдмь, бещѧдьмь, бещѧдмъ, бещѧдмь, бещѧдомъ, бещѧдамъбещѧд, бещѧдь, бещѧд, бещѧдмбещѧдхъ, бещѧдьхъ, бещѧдхь, бещѧдьхь, бещѧдхъ, бещѧдхьбещѧд, бещѧдьбещѧдю, бещѧдѹ, бещѧдью
NnDu
бещѧдма, бещѧдьма, бещѧдма, бещѧдма
бещѧдь -ꙗ ср Бездетство, безплодие прен въꙁдаахѫ м ꙁьлаа въꙁ добраа.  бещѩде дш мое СП 34.12 Изч СП Калка от гр ἀτεκνία бещѩде Нвб Срв безчадие остар ВА НГер РБЕ безчедие МлБТр, ЕтМл