Исторически речник
бесньнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
бесньнъ, бесньньбесньнабесньнѹбесньнъ, бесньньбесньнабесньномь, бесньномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
бесньнѣбесньне, бесньнꙑбесньнбесньнъ, бесньньбесньномъ, бесньномьбесньнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
бесньнꙑбесньнѣхъ, бесньнѣхьбесньнабесньнѹбесньномабесньно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
бесньнабесньнѹбесньнобесньнабесньномь, бесньномъбесньнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
бесньнабесньнъ, бесньньбесньномъ, бесньномьбесньнабесньнꙑбесньнѣхъ, бесньнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
бесньнѣбесньнѹбесньномабесньнабесньнꙑ, бесньнѫбесньнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
бесньнѫ, бесньнѹбесньноѭ, бесньноѫ, бесньноѧ, бесньноюбесньнѣбесньнꙑбесньнъ, бесньньбесньнамъ, бесньнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
бесньнꙑбесньнамбесньнахъ, бесньнахьбесньнѣбесньнѹбесньнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
бесньнꙑ, бесньнꙑ, бесньнобесньнаго, бесньнаего, бесньнааго, бесньнаго, бесньного, бесньнога, бесньнгобесньнѹмѹ, бесньнѹемѹ, бесньнѹѹмѹ, бесньнѹмѹ, бесньноомѹ, бесньномѹ, бесньноѹмѹ, бесньнмѹбесньнꙑ, бесньнꙑ, бесньнобесньнаго, бесньнаего, бесньнааго, бесньнаго, бесньного, бесньнога, бесньнгобесньнꙑмь, бесньнꙑмь, бесньнꙑмъ, бесньнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
бесньнѣмь, бесньнѣемь, бесньнѣѣмь, бесньнѣамь, бесньнѣмь, бесньнѣмъ, бесньнѣемъ, бесньнѣѣмъ, бесньнѣамъ, бесньнѣмъ, бесньномь, бесньномъбесньнꙑ, бесньнꙑ, бесньнобесньнбесньнꙑхъ, бесньнꙑхъ, бесньнꙑхь, бесньнꙑхь, бесньнѣхъ, бесньнѣхьбесньнꙑмъ, бесньнꙑмъ, бесньнꙑмь, бесньнꙑмь, бесньнѣмъ, бесньнѣмьбесньнꙑѧ, бесньнꙑꙗ, бесньнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
бесньнꙑм, бесньнꙑмбесньнꙑхъ, бесньнꙑхъ, бесньнꙑхь, бесньнꙑхьбесньнаꙗ, бесньнаа, бесньнаѣбесньнѹю, бесньноюбесньнꙑма, бесньнꙑмабесньно, бесньное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
бесньнаго, бесньнаего, бесньнааго, бесньнаго, бесньного, бесньнога, бесньнгобесньнѹмѹ, бесньнѹемѹ, бесньнѹѹмѹ, бесньнѹмѹ, бесньноомѹ, бесньномѹ, бесньноѹмѹ, бесньнмѹбесньно, бесньноебесньнаго, бесньннаего, бесньнааго, бесньнаго, бесньного, бесньнога, бесньнгобесньнꙑмь, бесньнꙑмь, бесньнꙑмъ, бесньнꙑмъбесньнѣмь, бесньнѣемь, бесньнѣѣмь, бесньнѣамь, бесньнѣмь, бесньнѣмъ, бесньнѣемъ, бесньнѣѣмъ, бесньнѣамъ, бесньнѣмъ, бесньномь, бесньномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
бесньно, бесньноебесньнаꙗ, бесньнаа, бесньнаѣ, бесньнаѧбесньнꙑхъ, бесньнꙑхъ, бесньнꙑхь, бесньнꙑхь, бесньнѣхъ, бесньнѣхьбесньнꙑмъ, бесньнꙑмъ, бесньнꙑмь, бесньнꙑмь, бесньнѣмъ, бесньнѣмьбесньнаꙗ, бесньнаа, бесньнаѣ, бесньнаѧбесньнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
бесньнꙑхъ, бесньнꙑхъ, бесньнꙑхь, бесньнꙑхьбесньнѣбесньнѹю, бесньноюбесньнꙑма, бесньнꙑмабесньнаꙗ, бесньнаа, бесньнаѣ, бесньнаѧбесньнꙑѧ, бесньнꙑꙗ, бесньнѫѭ, бесньнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
бесньнѣ, бесньнобесньнѫѭ, бесньнѹю, бесньноѭ, бесньноюбесньнѫѭ, бесньноѫ, бесньноѧ, бесньноюбесньнѣбесньнꙑѧ, бесньнꙑꙗ, бесньнꙑебесньнꙑхъ, бесньнꙑхъ, бесньнѣхъ, бесньнꙑхь, бесньнꙑхь, бесньнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
бесньнꙑмъ, бесньнꙑмъ, бесньнѣмъ, бесньнꙑмь, бесньнꙑмь, бесньнѣмьбесньнꙑѧ, бесньнꙑꙗ, бесньнꙑебесньнꙑм, бесньнꙑмбесньнꙑхъ, бесньнꙑхъ, бесньнꙑхь, бесньнꙑхьбесньнѣбесньнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
бесньнꙑма, бесньнꙑмабесньнѣ, бесньнѣшбесньнѣшабесньнѣшѹ, бесньнѣшюбесньнѣбесньнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
бесньнѣшемь, бесньнѣшемъбесньнѣшбесньнѣбесньнѣше, бесньнѣшбесньнѣшь, бесньнѣшъбесньнѣшемъ, бесньнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
бесньнѣшѧбесньнѣшбесньнѣшхъ, бесньнѣшхьбесньнѣшабесньнѣшѹ, бесньнѣшюбесньнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
бесньнѣе, бесньнѣ, бесньнѣшебесньнѣшабесньнѣшѹ, бесньнѣшюбесньнѣе, бесньнѣ, бесньнѣшебесньнѣшабесньнѣшемь, бесньнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
бесньнѣшбесньнѣе, бесньнѣбесньнѣша, бесньнѣшбесньнѣшь, бесньнѣшъбесньнѣшемъ, бесньнѣшемьбесньнѣша, бесньнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
бесньнѣшбесньнѣшхъ, бесньнѣшхьбесньнѣшбесньнѣшѹ, бесньнѣшюбесньнѣшемабесньнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
бесньнѣшѧ, бесньнѣшѫ, бесньнѣшебесньнѣшбесньнѣшѫ, бесньнѣшѧ, бесньнѣшѹбесньнѣшеѭ, бесньнѣшеѫ, бесньнѣшеѧ, бесньнѣшеюбесньнѣшбесньнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
бесньнѣшѧ, бесньнѣшѫ, бесньнѣшебесньнѣшь, бесньнѣшъбесньнѣшамъ, бесньнѣшамьбесньнѣшѧ, бесньнѣше, бесньнѣшѫбесньнѣшамбесньнѣшахъ, бесньнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
бесньнѣшбесньнѣшѹ, бесньнѣшюбесньнѣшамабесньнѣ, бесньнѣшбесньнѣшаго, бесньнѣшаего, бесньнѣшааго, бесньнѣшагобесньнѣшѹмѹ, бесньнѣшѹемѹ, бесньнѣшѹѹмѹ, бесньнѣшѹмѹ, бесньнѣшюмѹ, бесньнѣшюемѹ, бесньнѣшюѹмѹ, бесньнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
бесньнѣбесньнѣшаго, бесньнѣшаего, бесньнѣшааго, бесньнѣшагобесньнѣшмь, бесньнѣшмь, бесньнѣшмъ, бесньнѣшмъбесньнѣшмь, бесньнѣшмь, бесньнѣшмъ, бесньнѣшмъбесньнѣбесньнѣше, бесньнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
бесньнѣшхъ, бесньнѣшхъ, бесньнѣшхь, бесньнѣшхьбесньнѣшмъ, бесньнѣшмъ, бесньнѣшмьбесньнѣшѧѧ, бесньнѣшее, бесньнѣшѫѫбесньнѣшм, бесньнѣшмбесньнѣшхъ, бесньнѣшхъ, бесньнѣшхьбесньнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
бесньнѣшѹю, бесньнѣшююбесньнѣшма, бесньнѣшмабесньнѣе, бесньнѣ, бесньнѣшее, бесньнѣшебесньнѣшаго, бесньнѣшаего, бесньнѣшааго, бесньнѣшагобесньнѣшѹмѹ, бесньнѣшѹемѹ, бесньнѣшѹѹмѹ, бесньнѣшѹмѹ, бесньнѣшюмѹ, бесньнѣшюемѹ, бесньнѣшюѹмѹ, бесньнѣшюмѹбесньнѣе, бесньнѣ, бесньнѣшее, бесньнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
бесньнѣшаго, бесньнѣшаего, бесньнѣшааго, бесньнѣшагобесньнѣшмь, бесньнѣшмь, бесньнѣшмъ, бесньнѣшмъбесньнѣшмь, бесньнѣшмь, бесньнѣшмъ, бесньнѣшмъбесньнѣе, бесньнѣ, бесньнѣшее, бесньнѣшебесньнѣшаꙗ, бесньнѣшаѣ, бесньнѣшаѧбесньнѣшхъ, бесньнѣшхъ, бесньнѣшхь, бесньнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
бесньнѣшмъ, бесньнѣшмъ, бесньнѣшмьбесньнѣшаꙗ, бесньнѣшаѣ, бесньнѣшаѧбесньнѣшм, бесньнѣшмбесньнѣшхъ, бесньнѣшхъ, бесньнѣшхьбесньнѣшбесньнѣшѹю, бесньнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
бесньнѣшма, бесньнѣшмабесньнѣшꙗ, бесньнѣшѣ, бесньнѣшаꙗбесньнѣшѧѧ, бесньнѣшѧѩ, бесньнѣшѫѫ, бесньнѣшаѧ, бесньнѣшее, бесньнѣшеѥбесньнѣшбесньнѣшѫѫ, бесньнѣшѫѭ, бесньнѣшѧѧ, бесньнѣшѧѩ, бесньнѣшююбесньнѣшѫѫ, бесньнѣшѫѭ, бесньнѣшѧѧ, бесньнѣшѧѩ, бесньнѣшюю, бесньнѣшеѭ, бесньнѣшеѫ, бесньнѣшеѧ, бесньнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
бесньнѣшбесньнѣшꙗ, бесньнѣшѣбесньнѣшѧѧ, бесньнѣшѧѩ, бесньнѣшѫѫ, бесньнѣшаѧ, бесньнѣшее, бесньнѣшеѥбесньнѣшхъ, бесньнѣшхъ, бесньнѣшхь, бесньнѣшхьбесньнѣшмъ, бесньнѣшмъ, бесньнѣшмь, бесньнѣшмьбесньнѣшѧѧ, бесньнѣшѧѩ, бесньнѣшѫѫ, бесньнѣшаѧ, бесньнѣшее, бесньнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
бесньнѣшм, бесньнѣшмбесньнѣшхъ, бесньнѣшхъ, бесньнѣшхь, бесньнѣшхьбесньнѣшбесньнѣшѹю, бесньнѣшююбесньнѣшма, бесньнѣшма
бесньнъ -ꙑ прил В който няма ред, порядък, безреден  достонꙑѧ сьмрьт не ѹбвате. нъ беꙁвнънꙑѧ  правьдвꙑѧ мѫте ... ѡ не бесньнъ. ѡ ꙁаконе беꙁаконнъ С 398.4 Който е свързан с беззаконие, безчинство, нарушение на реда.  ѧꙁꙑкъ стѣнѫ да матъ. да не варѣтъ ѹма ...  бештнънꙑ же смѣхъ бъхъмъ отъврѣшт подобаатъ С 497.24 ъстънꙑ їѡанъ бѣжꙙ беснънааго събора отде въ пѹстꙑн҄ѫ рѹвнѫ С 288.26—27 Изч С Гр ἄτακτος τῆς ἀταξίας беснънъ бештнънъ Нвб безчинен книж остар ВА ЕтМл АР РБЕ РРОДД безчинний остар НГер