Исторически речник
бестрасть  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
бестраст, бестрастьбестрастꙗ, бестраста, бестрастьꙗбестрастю, бестрастѹ, бестрастьюбестрастмь, бестрастьмь, бестрастмъ, бестрастьмъ, бестрастмь, бестрастмъбестраст, бестрасть, бестрастбестрастꙗ, бестраста, бестрастьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
бестраст, бестрасть, бестрастебестрастмъ, бестрастьмъ, бестрастмь, бестрастьмь, бестрастмъ, бестрастмь, бестрастомъ, бестрастамъбестраст, бестрасть, бестраст, бестрастмбестрастхъ, бестрастьхъ, бестрастхь, бестрастьхь, бестрастхъ, бестрастхьбестраст, бестрастьбестрастю, бестрастѹ, бестрастью
NnDu
бестрастма, бестрастьма, бестрастма, бестрастма
бестрасть -ꙗ ср Отсъствие на страдание, спокойствие прѣхвалмъ же обьщене. еже ес далъ намъ .. ꙇ нꙁъходѧще еже сътвор. къ страстемъ нашмъ. ꙇ вьꙁвед нꙑ съ собоѭ. на свое бестрасте СЕ 65а 20 мрьтвьць мрьтвьцемь враъ. ꙗꙁвенꙑ многоболѣꙁнънꙑмъ ловѣкомъ. сѫпротвъно ѧꙁ бꙑл. нъ дололѣ наше бестраст льстш ѡ ловѣе С 436.30 Изч СЕ С Калка от гр ἀπάϑεια Превежда и гр. ἄδεια бестрасте бестраст Нвб безстрастие книж ОА ВА МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ