Исторически речник
бесправьдьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
бесправьдьнъ, бесправьдьньбесправьдьнабесправьдьнѹбесправьдьнъ, бесправьдьньбесправьдьнабесправьдьномь, бесправьдьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
бесправьдьнѣбесправьдьне, бесправьдьнꙑбесправьдьнбесправьдьнъ, бесправьдьньбесправьдьномъ, бесправьдьномьбесправьдьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
бесправьдьнꙑбесправьдьнѣхъ, бесправьдьнѣхьбесправьдьнабесправьдьнѹбесправьдьномабесправьдьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
бесправьдьнабесправьдьнѹбесправьдьнобесправьдьнабесправьдьномь, бесправьдьномъбесправьдьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
бесправьдьнабесправьдьнъ, бесправьдьньбесправьдьномъ, бесправьдьномьбесправьдьнабесправьдьнꙑбесправьдьнѣхъ, бесправьдьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
бесправьдьнѣбесправьдьнѹбесправьдьномабесправьдьнабесправьдьнꙑ, бесправьдьнѫбесправьдьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
бесправьдьнѫ, бесправьдьнѹбесправьдьноѭ, бесправьдьноѫ, бесправьдьноѧ, бесправьдьноюбесправьдьнѣбесправьдьнꙑбесправьдьнъ, бесправьдьньбесправьдьнамъ, бесправьдьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
бесправьдьнꙑбесправьдьнамбесправьдьнахъ, бесправьдьнахьбесправьдьнѣбесправьдьнѹбесправьдьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
бесправьдьнꙑ, бесправьдьнꙑ, бесправьдьнобесправьдьнаго, бесправьдьнаего, бесправьдьнааго, бесправьдьнаго, бесправьдьного, бесправьдьнога, бесправьдьнгобесправьдьнѹмѹ, бесправьдьнѹемѹ, бесправьдьнѹѹмѹ, бесправьдьнѹмѹ, бесправьдьноомѹ, бесправьдьномѹ, бесправьдьноѹмѹ, бесправьдьнмѹбесправьдьнꙑ, бесправьдьнꙑ, бесправьдьнобесправьдьнаго, бесправьдьнаего, бесправьдьнааго, бесправьдьнаго, бесправьдьного, бесправьдьнога, бесправьдьнгобесправьдьнꙑмь, бесправьдьнꙑмь, бесправьдьнꙑмъ, бесправьдьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
бесправьдьнѣмь, бесправьдьнѣемь, бесправьдьнѣѣмь, бесправьдьнѣамь, бесправьдьнѣмь, бесправьдьнѣмъ, бесправьдьнѣемъ, бесправьдьнѣѣмъ, бесправьдьнѣамъ, бесправьдьнѣмъ, бесправьдьномь, бесправьдьномъбесправьдьнꙑ, бесправьдьнꙑ, бесправьдьнобесправьдьнбесправьдьнꙑхъ, бесправьдьнꙑхъ, бесправьдьнꙑхь, бесправьдьнꙑхь, бесправьдьнѣхъ, бесправьдьнѣхьбесправьдьнꙑмъ, бесправьдьнꙑмъ, бесправьдьнꙑмь, бесправьдьнꙑмь, бесправьдьнѣмъ, бесправьдьнѣмьбесправьдьнꙑѧ, бесправьдьнꙑꙗ, бесправьдьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
бесправьдьнꙑм, бесправьдьнꙑмбесправьдьнꙑхъ, бесправьдьнꙑхъ, бесправьдьнꙑхь, бесправьдьнꙑхьбесправьдьнаꙗ, бесправьдьнаа, бесправьдьнаѣбесправьдьнѹю, бесправьдьноюбесправьдьнꙑма, бесправьдьнꙑмабесправьдьно, бесправьдьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
бесправьдьнаго, бесправьдьнаего, бесправьдьнааго, бесправьдьнаго, бесправьдьного, бесправьдьнога, бесправьдьнгобесправьдьнѹмѹ, бесправьдьнѹемѹ, бесправьдьнѹѹмѹ, бесправьдьнѹмѹ, бесправьдьноомѹ, бесправьдьномѹ, бесправьдьноѹмѹ, бесправьдьнмѹбесправьдьно, бесправьдьноебесправьдьнаго, бесправьдьннаего, бесправьдьнааго, бесправьдьнаго, бесправьдьного, бесправьдьнога, бесправьдьнгобесправьдьнꙑмь, бесправьдьнꙑмь, бесправьдьнꙑмъ, бесправьдьнꙑмъбесправьдьнѣмь, бесправьдьнѣемь, бесправьдьнѣѣмь, бесправьдьнѣамь, бесправьдьнѣмь, бесправьдьнѣмъ, бесправьдьнѣемъ, бесправьдьнѣѣмъ, бесправьдьнѣамъ, бесправьдьнѣмъ, бесправьдьномь, бесправьдьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
бесправьдьно, бесправьдьноебесправьдьнаꙗ, бесправьдьнаа, бесправьдьнаѣ, бесправьдьнаѧбесправьдьнꙑхъ, бесправьдьнꙑхъ, бесправьдьнꙑхь, бесправьдьнꙑхь, бесправьдьнѣхъ, бесправьдьнѣхьбесправьдьнꙑмъ, бесправьдьнꙑмъ, бесправьдьнꙑмь, бесправьдьнꙑмь, бесправьдьнѣмъ, бесправьдьнѣмьбесправьдьнаꙗ, бесправьдьнаа, бесправьдьнаѣ, бесправьдьнаѧбесправьдьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
бесправьдьнꙑхъ, бесправьдьнꙑхъ, бесправьдьнꙑхь, бесправьдьнꙑхьбесправьдьнѣбесправьдьнѹю, бесправьдьноюбесправьдьнꙑма, бесправьдьнꙑмабесправьдьнаꙗ, бесправьдьнаа, бесправьдьнаѣ, бесправьдьнаѧбесправьдьнꙑѧ, бесправьдьнꙑꙗ, бесправьдьнѫѭ, бесправьдьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
бесправьдьнѣ, бесправьдьнобесправьдьнѫѭ, бесправьдьнѹю, бесправьдьноѭ, бесправьдьноюбесправьдьнѫѭ, бесправьдьноѫ, бесправьдьноѧ, бесправьдьноюбесправьдьнѣбесправьдьнꙑѧ, бесправьдьнꙑꙗ, бесправьдьнꙑебесправьдьнꙑхъ, бесправьдьнꙑхъ, бесправьдьнѣхъ, бесправьдьнꙑхь, бесправьдьнꙑхь, бесправьдьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
бесправьдьнꙑмъ, бесправьдьнꙑмъ, бесправьдьнѣмъ, бесправьдьнꙑмь, бесправьдьнꙑмь, бесправьдьнѣмьбесправьдьнꙑѧ, бесправьдьнꙑꙗ, бесправьдьнꙑебесправьдьнꙑм, бесправьдьнꙑмбесправьдьнꙑхъ, бесправьдьнꙑхъ, бесправьдьнꙑхь, бесправьдьнꙑхьбесправьдьнѣбесправьдьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
бесправьдьнꙑма, бесправьдьнꙑмабесправьдьнѣ, бесправьдьнѣшбесправьдьнѣшабесправьдьнѣшѹ, бесправьдьнѣшюбесправьдьнѣбесправьдьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
бесправьдьнѣшемь, бесправьдьнѣшемъбесправьдьнѣшбесправьдьнѣбесправьдьнѣше, бесправьдьнѣшбесправьдьнѣшь, бесправьдьнѣшъбесправьдьнѣшемъ, бесправьдьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
бесправьдьнѣшѧбесправьдьнѣшбесправьдьнѣшхъ, бесправьдьнѣшхьбесправьдьнѣшабесправьдьнѣшѹ, бесправьдьнѣшюбесправьдьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
бесправьдьнѣе, бесправьдьнѣ, бесправьдьнѣшебесправьдьнѣшабесправьдьнѣшѹ, бесправьдьнѣшюбесправьдьнѣе, бесправьдьнѣ, бесправьдьнѣшебесправьдьнѣшабесправьдьнѣшемь, бесправьдьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
бесправьдьнѣшбесправьдьнѣе, бесправьдьнѣбесправьдьнѣша, бесправьдьнѣшбесправьдьнѣшь, бесправьдьнѣшъбесправьдьнѣшемъ, бесправьдьнѣшемьбесправьдьнѣша, бесправьдьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
бесправьдьнѣшбесправьдьнѣшхъ, бесправьдьнѣшхьбесправьдьнѣшбесправьдьнѣшѹ, бесправьдьнѣшюбесправьдьнѣшемабесправьдьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
бесправьдьнѣшѧ, бесправьдьнѣшѫ, бесправьдьнѣшебесправьдьнѣшбесправьдьнѣшѫ, бесправьдьнѣшѧ, бесправьдьнѣшѹбесправьдьнѣшеѭ, бесправьдьнѣшеѫ, бесправьдьнѣшеѧ, бесправьдьнѣшеюбесправьдьнѣшбесправьдьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
бесправьдьнѣшѧ, бесправьдьнѣшѫ, бесправьдьнѣшебесправьдьнѣшь, бесправьдьнѣшъбесправьдьнѣшамъ, бесправьдьнѣшамьбесправьдьнѣшѧ, бесправьдьнѣше, бесправьдьнѣшѫбесправьдьнѣшамбесправьдьнѣшахъ, бесправьдьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
бесправьдьнѣшбесправьдьнѣшѹ, бесправьдьнѣшюбесправьдьнѣшамабесправьдьнѣ, бесправьдьнѣшбесправьдьнѣшаго, бесправьдьнѣшаего, бесправьдьнѣшааго, бесправьдьнѣшагобесправьдьнѣшѹмѹ, бесправьдьнѣшѹемѹ, бесправьдьнѣшѹѹмѹ, бесправьдьнѣшѹмѹ, бесправьдьнѣшюмѹ, бесправьдьнѣшюемѹ, бесправьдьнѣшюѹмѹ, бесправьдьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
бесправьдьнѣбесправьдьнѣшаго, бесправьдьнѣшаего, бесправьдьнѣшааго, бесправьдьнѣшагобесправьдьнѣшмь, бесправьдьнѣшмь, бесправьдьнѣшмъ, бесправьдьнѣшмъбесправьдьнѣшмь, бесправьдьнѣшмь, бесправьдьнѣшмъ, бесправьдьнѣшмъбесправьдьнѣбесправьдьнѣше, бесправьдьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
бесправьдьнѣшхъ, бесправьдьнѣшхъ, бесправьдьнѣшхь, бесправьдьнѣшхьбесправьдьнѣшмъ, бесправьдьнѣшмъ, бесправьдьнѣшмьбесправьдьнѣшѧѧ, бесправьдьнѣшее, бесправьдьнѣшѫѫбесправьдьнѣшм, бесправьдьнѣшмбесправьдьнѣшхъ, бесправьдьнѣшхъ, бесправьдьнѣшхьбесправьдьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
бесправьдьнѣшѹю, бесправьдьнѣшююбесправьдьнѣшма, бесправьдьнѣшмабесправьдьнѣе, бесправьдьнѣ, бесправьдьнѣшее, бесправьдьнѣшебесправьдьнѣшаго, бесправьдьнѣшаего, бесправьдьнѣшааго, бесправьдьнѣшагобесправьдьнѣшѹмѹ, бесправьдьнѣшѹемѹ, бесправьдьнѣшѹѹмѹ, бесправьдьнѣшѹмѹ, бесправьдьнѣшюмѹ, бесправьдьнѣшюемѹ, бесправьдьнѣшюѹмѹ, бесправьдьнѣшюмѹбесправьдьнѣе, бесправьдьнѣ, бесправьдьнѣшее, бесправьдьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
бесправьдьнѣшаго, бесправьдьнѣшаего, бесправьдьнѣшааго, бесправьдьнѣшагобесправьдьнѣшмь, бесправьдьнѣшмь, бесправьдьнѣшмъ, бесправьдьнѣшмъбесправьдьнѣшмь, бесправьдьнѣшмь, бесправьдьнѣшмъ, бесправьдьнѣшмъбесправьдьнѣе, бесправьдьнѣ, бесправьдьнѣшее, бесправьдьнѣшебесправьдьнѣшаꙗ, бесправьдьнѣшаѣ, бесправьдьнѣшаѧбесправьдьнѣшхъ, бесправьдьнѣшхъ, бесправьдьнѣшхь, бесправьдьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
бесправьдьнѣшмъ, бесправьдьнѣшмъ, бесправьдьнѣшмьбесправьдьнѣшаꙗ, бесправьдьнѣшаѣ, бесправьдьнѣшаѧбесправьдьнѣшм, бесправьдьнѣшмбесправьдьнѣшхъ, бесправьдьнѣшхъ, бесправьдьнѣшхьбесправьдьнѣшбесправьдьнѣшѹю, бесправьдьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
бесправьдьнѣшма, бесправьдьнѣшмабесправьдьнѣшꙗ, бесправьдьнѣшѣ, бесправьдьнѣшаꙗбесправьдьнѣшѧѧ, бесправьдьнѣшѧѩ, бесправьдьнѣшѫѫ, бесправьдьнѣшаѧ, бесправьдьнѣшее, бесправьдьнѣшеѥбесправьдьнѣшбесправьдьнѣшѫѫ, бесправьдьнѣшѫѭ, бесправьдьнѣшѧѧ, бесправьдьнѣшѧѩ, бесправьдьнѣшююбесправьдьнѣшѫѫ, бесправьдьнѣшѫѭ, бесправьдьнѣшѧѧ, бесправьдьнѣшѧѩ, бесправьдьнѣшюю, бесправьдьнѣшеѭ, бесправьдьнѣшеѫ, бесправьдьнѣшеѧ, бесправьдьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
бесправьдьнѣшбесправьдьнѣшꙗ, бесправьдьнѣшѣбесправьдьнѣшѧѧ, бесправьдьнѣшѧѩ, бесправьдьнѣшѫѫ, бесправьдьнѣшаѧ, бесправьдьнѣшее, бесправьдьнѣшеѥбесправьдьнѣшхъ, бесправьдьнѣшхъ, бесправьдьнѣшхь, бесправьдьнѣшхьбесправьдьнѣшмъ, бесправьдьнѣшмъ, бесправьдьнѣшмь, бесправьдьнѣшмьбесправьдьнѣшѧѧ, бесправьдьнѣшѧѩ, бесправьдьнѣшѫѫ, бесправьдьнѣшаѧ, бесправьдьнѣшее, бесправьдьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
бесправьдьнѣшм, бесправьдьнѣшмбесправьдьнѣшхъ, бесправьдьнѣшхъ, бесправьдьнѣшхь, бесправьдьнѣшхьбесправьдьнѣшбесправьдьнѣшѹю, бесправьдьнѣшююбесправьдьнѣшма, бесправьдьнѣшма
бесправьдьнъ -ꙑ прил Несправедлив, който погазва правдата, справедливостта не вьндошꙙ вь тьмнцѫ. да не оскврьнꙙтъ сꙙ ... ѡ велкааго беꙁаконꙗ. ѹбо бесправьдьнꙑ творꙙтъ.  вь тьмнцѫ вьнт отъмештѫтъ сꙙ С 432.6 Изч С Гр [τῆς] ἀδικίας Нвб безправеден ВА РБЕ безсправедний остар ВА