Исторически речник
беꙁъьствоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
беꙁъьствоватбеꙁъьствѹѭ, беꙁъьствѹѫ, беꙁъьствѹѧ, беꙁъьствѹюбеꙁъьствѹш, беꙁъьствѹеш, беꙁъьствѹѹшбеꙁъьствѹтъ, беꙁъьствѹетъ, беꙁъьствѹѹтъ, беꙁъьствѹть, беꙁъьствѹеть, беꙁъьствѹѹть, беꙁъьствѹт, беꙁъьствѹет, беꙁъьствѹѹтбеꙁъьствѹмъ, беꙁъьствѹемъ, беꙁъьствѹѹмъ, беꙁъьствѹмь, беꙁъьствѹемь, беꙁъьствѹѹмь, беꙁъьствѹм, беꙁъьствѹем, беꙁъьствѹѹм, беꙁъьствѹмо, беꙁъьствѹемо, беꙁъьствѹѹмобеꙁъьствѹте, беꙁъьствѹете, беꙁъьствѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
беꙁъьствѹѭтъ, беꙁъьствѹѫтъ, беꙁъьствѹѧтъ, беꙁъьствѹютъ, беꙁъьствѹѭть, беꙁъьствѹѫть, беꙁъьствѹѧть, беꙁъьствѹють, беꙁъьствѹѭт, беꙁъьствѹѫт, беꙁъьствѹѧт, беꙁъьствѹютбеꙁъьствѹвѣ, беꙁъьствѹевѣ, беꙁъьствѹѹвѣбеꙁъьствѹта, беꙁъьствѹета, беꙁъьствѹѹтабеꙁъьствѹте, беꙁъьствѹете, беꙁъьствѹѹтебеꙁъьствѹбеꙁъьствѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
беꙁъьствѹмъ, беꙁъьствѹмь, беꙁъьствѹмбеꙁъьствѹтебеꙁъьствѹвѣбеꙁъьствѹтабеꙁъьствовахъ, беꙁъьствовахь, беꙁъьствовахбеꙁъьствова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
беꙁъьствовабеꙁъьствовахомъ, беꙁъьствовахомь, беꙁъьствовахом, беꙁъьствовахомꙑбеꙁъьствовастебеꙁъьствовашѧ, беꙁъьствовашѫ, беꙁъьствоваша, беꙁъьствоваше, беꙁъьствовахѫбеꙁъьствоваховѣбеꙁъьствоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
беꙁъьствовастебеꙁъьствоваахъ, беꙁъьствовахъ, беꙁъьствоваахь, беꙁъьствовахь, беꙁъьствоваах, беꙁъьствовахбеꙁъьствовааше, беꙁъьствовашебеꙁъьствовааше, беꙁъьствовашебеꙁъьствоваахомъ, беꙁъьствовахомъ, беꙁъьствоваахомь, беꙁъьствовахомь, беꙁъьствоваахом, беꙁъьствовахомбеꙁъьствоваашете, беꙁъьствовашете, беꙁъьствоваасте, беꙁъьствовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
беꙁъьствоваахѫ, беꙁъьствовахѫ, беꙁъьствоваахѹ, беꙁъьствовахѹбеꙁъьствовааховѣ, беꙁъьствоваховѣбеꙁъьствоваашета, беꙁъьствовашета, беꙁъьствовааста, беꙁъьствовастабеꙁъьствоваашете, беꙁъьствовашете, беꙁъьствоваасте, беꙁъьствовасте
беꙁъьствоват -беꙁъьствѹѭ -беꙁъьствѹш несв Безчестя, посрамвам тъ ѹбо вашьдъ ... въ цръкъве велкѫѭ ... ѹкор  беꙁъьствова ѭ С 214.30—31 не ꙿт мене беьствѹѧ съꙁъдателꙗ С 510.13 Изч С Калка от гр ἀτιμάζω Превежда и гр. ἐξυβρίζω беьствоват Нвб безчествувам остар НГер Срв безчестя ОА ВА АК Бот МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ ДА