Исторически речник
беꙁълобь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
беꙁълоб, беꙁълобьбеꙁълобꙗ, беꙁълоба, беꙁълобьꙗбеꙁълобю, беꙁълобѹ, беꙁълобьюбеꙁълобмь, беꙁълобьмь, беꙁълобмъ, беꙁълобьмъ, беꙁълобмь, беꙁълобмъбеꙁълоб, беꙁълобь, беꙁълоббеꙁълобꙗ, беꙁълоба, беꙁълобьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
беꙁълоб, беꙁълобь, беꙁълобебеꙁълобмъ, беꙁълобьмъ, беꙁълобмь, беꙁълобьмь, беꙁълобмъ, беꙁълобмь, беꙁълобомъ, беꙁълобамъбеꙁълоб, беꙁълобь, беꙁълоб, беꙁълобмбеꙁълобхъ, беꙁълобьхъ, беꙁълобхь, беꙁълобьхь, беꙁълобхъ, беꙁълобхьбеꙁълоб, беꙁълобьбеꙁълобю, беꙁълобѹ, беꙁълобью
NnDu
беꙁълобма, беꙁълобьма, беꙁълобма, беꙁълобма
беꙁълобь -ꙗ ср Отсъствие на злоба; добронамереност не ѹбоцъ непрꙗꙁньствѹ. нъ младꙑхъ беꙁълобю С 340.26 Изч С Калка от гр ἀκακία беꙁълоб Нвб беззлобие ВА МлБТР ЕтМл БТР РБЕ