Исторически речник
беꙁѧдьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
беꙁѧдьнъ, беꙁѧдьньбеꙁѧдьнабеꙁѧдьнѹбеꙁѧдьнъ, беꙁѧдьньбеꙁѧдьнабеꙁѧдьномь, беꙁѧдьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
беꙁѧдьнѣбеꙁѧдьне, беꙁѧдьнꙑбеꙁѧдьнбеꙁѧдьнъ, беꙁѧдьньбеꙁѧдьномъ, беꙁѧдьномьбеꙁѧдьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
беꙁѧдьнꙑбеꙁѧдьнѣхъ, беꙁѧдьнѣхьбеꙁѧдьнабеꙁѧдьнѹбеꙁѧдьномабеꙁѧдьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
беꙁѧдьнабеꙁѧдьнѹбеꙁѧдьнобеꙁѧдьнабеꙁѧдьномь, беꙁѧдьномъбеꙁѧдьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
беꙁѧдьнабеꙁѧдьнъ, беꙁѧдьньбеꙁѧдьномъ, беꙁѧдьномьбеꙁѧдьнабеꙁѧдьнꙑбеꙁѧдьнѣхъ, беꙁѧдьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
беꙁѧдьнѣбеꙁѧдьнѹбеꙁѧдьномабеꙁѧдьнабеꙁѧдьнꙑ, беꙁѧдьнѫбеꙁѧдьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
беꙁѧдьнѫ, беꙁѧдьнѹбеꙁѧдьноѭ, беꙁѧдьноѫ, беꙁѧдьноѧ, беꙁѧдьноюбеꙁѧдьнѣбеꙁѧдьнꙑбеꙁѧдьнъ, беꙁѧдьньбеꙁѧдьнамъ, беꙁѧдьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
беꙁѧдьнꙑбеꙁѧдьнамбеꙁѧдьнахъ, беꙁѧдьнахьбеꙁѧдьнѣбеꙁѧдьнѹбеꙁѧдьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
беꙁѧдьнꙑ, беꙁѧдьнꙑ, беꙁѧдьнобеꙁѧдьнаго, беꙁѧдьнаего, беꙁѧдьнааго, беꙁѧдьнаго, беꙁѧдьного, беꙁѧдьнога, беꙁѧдьнгобеꙁѧдьнѹмѹ, беꙁѧдьнѹемѹ, беꙁѧдьнѹѹмѹ, беꙁѧдьнѹмѹ, беꙁѧдьноомѹ, беꙁѧдьномѹ, беꙁѧдьноѹмѹ, беꙁѧдьнмѹбеꙁѧдьнꙑ, беꙁѧдьнꙑ, беꙁѧдьнобеꙁѧдьнаго, беꙁѧдьнаего, беꙁѧдьнааго, беꙁѧдьнаго, беꙁѧдьного, беꙁѧдьнога, беꙁѧдьнгобеꙁѧдьнꙑмь, беꙁѧдьнꙑмь, беꙁѧдьнꙑмъ, беꙁѧдьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
беꙁѧдьнѣмь, беꙁѧдьнѣемь, беꙁѧдьнѣѣмь, беꙁѧдьнѣамь, беꙁѧдьнѣмь, беꙁѧдьнѣмъ, беꙁѧдьнѣемъ, беꙁѧдьнѣѣмъ, беꙁѧдьнѣамъ, беꙁѧдьнѣмъ, беꙁѧдьномь, беꙁѧдьномъбеꙁѧдьнꙑ, беꙁѧдьнꙑ, беꙁѧдьнобеꙁѧдьнбеꙁѧдьнꙑхъ, беꙁѧдьнꙑхъ, беꙁѧдьнꙑхь, беꙁѧдьнꙑхь, беꙁѧдьнѣхъ, беꙁѧдьнѣхьбеꙁѧдьнꙑмъ, беꙁѧдьнꙑмъ, беꙁѧдьнꙑмь, беꙁѧдьнꙑмь, беꙁѧдьнѣмъ, беꙁѧдьнѣмьбеꙁѧдьнꙑѧ, беꙁѧдьнꙑꙗ, беꙁѧдьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
беꙁѧдьнꙑм, беꙁѧдьнꙑмбеꙁѧдьнꙑхъ, беꙁѧдьнꙑхъ, беꙁѧдьнꙑхь, беꙁѧдьнꙑхьбеꙁѧдьнаꙗ, беꙁѧдьнаа, беꙁѧдьнаѣбеꙁѧдьнѹю, беꙁѧдьноюбеꙁѧдьнꙑма, беꙁѧдьнꙑмабеꙁѧдьно, беꙁѧдьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
беꙁѧдьнаго, беꙁѧдьнаего, беꙁѧдьнааго, беꙁѧдьнаго, беꙁѧдьного, беꙁѧдьнога, беꙁѧдьнгобеꙁѧдьнѹмѹ, беꙁѧдьнѹемѹ, беꙁѧдьнѹѹмѹ, беꙁѧдьнѹмѹ, беꙁѧдьноомѹ, беꙁѧдьномѹ, беꙁѧдьноѹмѹ, беꙁѧдьнмѹбеꙁѧдьно, беꙁѧдьноебеꙁѧдьнаго, беꙁѧдьннаего, беꙁѧдьнааго, беꙁѧдьнаго, беꙁѧдьного, беꙁѧдьнога, беꙁѧдьнгобеꙁѧдьнꙑмь, беꙁѧдьнꙑмь, беꙁѧдьнꙑмъ, беꙁѧдьнꙑмъбеꙁѧдьнѣмь, беꙁѧдьнѣемь, беꙁѧдьнѣѣмь, беꙁѧдьнѣамь, беꙁѧдьнѣмь, беꙁѧдьнѣмъ, беꙁѧдьнѣемъ, беꙁѧдьнѣѣмъ, беꙁѧдьнѣамъ, беꙁѧдьнѣмъ, беꙁѧдьномь, беꙁѧдьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
беꙁѧдьно, беꙁѧдьноебеꙁѧдьнаꙗ, беꙁѧдьнаа, беꙁѧдьнаѣ, беꙁѧдьнаѧбеꙁѧдьнꙑхъ, беꙁѧдьнꙑхъ, беꙁѧдьнꙑхь, беꙁѧдьнꙑхь, беꙁѧдьнѣхъ, беꙁѧдьнѣхьбеꙁѧдьнꙑмъ, беꙁѧдьнꙑмъ, беꙁѧдьнꙑмь, беꙁѧдьнꙑмь, беꙁѧдьнѣмъ, беꙁѧдьнѣмьбеꙁѧдьнаꙗ, беꙁѧдьнаа, беꙁѧдьнаѣ, беꙁѧдьнаѧбеꙁѧдьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
беꙁѧдьнꙑхъ, беꙁѧдьнꙑхъ, беꙁѧдьнꙑхь, беꙁѧдьнꙑхьбеꙁѧдьнѣбеꙁѧдьнѹю, беꙁѧдьноюбеꙁѧдьнꙑма, беꙁѧдьнꙑмабеꙁѧдьнаꙗ, беꙁѧдьнаа, беꙁѧдьнаѣ, беꙁѧдьнаѧбеꙁѧдьнꙑѧ, беꙁѧдьнꙑꙗ, беꙁѧдьнѫѭ, беꙁѧдьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
беꙁѧдьнѣ, беꙁѧдьнобеꙁѧдьнѫѭ, беꙁѧдьнѹю, беꙁѧдьноѭ, беꙁѧдьноюбеꙁѧдьнѫѭ, беꙁѧдьноѫ, беꙁѧдьноѧ, беꙁѧдьноюбеꙁѧдьнѣбеꙁѧдьнꙑѧ, беꙁѧдьнꙑꙗ, беꙁѧдьнꙑебеꙁѧдьнꙑхъ, беꙁѧдьнꙑхъ, беꙁѧдьнѣхъ, беꙁѧдьнꙑхь, беꙁѧдьнꙑхь, беꙁѧдьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
беꙁѧдьнꙑмъ, беꙁѧдьнꙑмъ, беꙁѧдьнѣмъ, беꙁѧдьнꙑмь, беꙁѧдьнꙑмь, беꙁѧдьнѣмьбеꙁѧдьнꙑѧ, беꙁѧдьнꙑꙗ, беꙁѧдьнꙑебеꙁѧдьнꙑм, беꙁѧдьнꙑмбеꙁѧдьнꙑхъ, беꙁѧдьнꙑхъ, беꙁѧдьнꙑхь, беꙁѧдьнꙑхьбеꙁѧдьнѣбеꙁѧдьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
беꙁѧдьнꙑма, беꙁѧдьнꙑмабеꙁѧдьнѣ, беꙁѧдьнѣшбеꙁѧдьнѣшабеꙁѧдьнѣшѹ, беꙁѧдьнѣшюбеꙁѧдьнѣбеꙁѧдьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
беꙁѧдьнѣшемь, беꙁѧдьнѣшемъбеꙁѧдьнѣшбеꙁѧдьнѣбеꙁѧдьнѣше, беꙁѧдьнѣшбеꙁѧдьнѣшь, беꙁѧдьнѣшъбеꙁѧдьнѣшемъ, беꙁѧдьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
беꙁѧдьнѣшѧбеꙁѧдьнѣшбеꙁѧдьнѣшхъ, беꙁѧдьнѣшхьбеꙁѧдьнѣшабеꙁѧдьнѣшѹ, беꙁѧдьнѣшюбеꙁѧдьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
беꙁѧдьнѣе, беꙁѧдьнѣ, беꙁѧдьнѣшебеꙁѧдьнѣшабеꙁѧдьнѣшѹ, беꙁѧдьнѣшюбеꙁѧдьнѣе, беꙁѧдьнѣ, беꙁѧдьнѣшебеꙁѧдьнѣшабеꙁѧдьнѣшемь, беꙁѧдьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
беꙁѧдьнѣшбеꙁѧдьнѣе, беꙁѧдьнѣбеꙁѧдьнѣша, беꙁѧдьнѣшбеꙁѧдьнѣшь, беꙁѧдьнѣшъбеꙁѧдьнѣшемъ, беꙁѧдьнѣшемьбеꙁѧдьнѣша, беꙁѧдьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
беꙁѧдьнѣшбеꙁѧдьнѣшхъ, беꙁѧдьнѣшхьбеꙁѧдьнѣшбеꙁѧдьнѣшѹ, беꙁѧдьнѣшюбеꙁѧдьнѣшемабеꙁѧдьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
беꙁѧдьнѣшѧ, беꙁѧдьнѣшѫ, беꙁѧдьнѣшебеꙁѧдьнѣшбеꙁѧдьнѣшѫ, беꙁѧдьнѣшѧ, беꙁѧдьнѣшѹбеꙁѧдьнѣшеѭ, беꙁѧдьнѣшеѫ, беꙁѧдьнѣшеѧ, беꙁѧдьнѣшеюбеꙁѧдьнѣшбеꙁѧдьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
беꙁѧдьнѣшѧ, беꙁѧдьнѣшѫ, беꙁѧдьнѣшебеꙁѧдьнѣшь, беꙁѧдьнѣшъбеꙁѧдьнѣшамъ, беꙁѧдьнѣшамьбеꙁѧдьнѣшѧ, беꙁѧдьнѣше, беꙁѧдьнѣшѫбеꙁѧдьнѣшамбеꙁѧдьнѣшахъ, беꙁѧдьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
беꙁѧдьнѣшбеꙁѧдьнѣшѹ, беꙁѧдьнѣшюбеꙁѧдьнѣшамабеꙁѧдьнѣ, беꙁѧдьнѣшбеꙁѧдьнѣшаго, беꙁѧдьнѣшаего, беꙁѧдьнѣшааго, беꙁѧдьнѣшагобеꙁѧдьнѣшѹмѹ, беꙁѧдьнѣшѹемѹ, беꙁѧдьнѣшѹѹмѹ, беꙁѧдьнѣшѹмѹ, беꙁѧдьнѣшюмѹ, беꙁѧдьнѣшюемѹ, беꙁѧдьнѣшюѹмѹ, беꙁѧдьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
беꙁѧдьнѣбеꙁѧдьнѣшаго, беꙁѧдьнѣшаего, беꙁѧдьнѣшааго, беꙁѧдьнѣшагобеꙁѧдьнѣшмь, беꙁѧдьнѣшмь, беꙁѧдьнѣшмъ, беꙁѧдьнѣшмъбеꙁѧдьнѣшмь, беꙁѧдьнѣшмь, беꙁѧдьнѣшмъ, беꙁѧдьнѣшмъбеꙁѧдьнѣбеꙁѧдьнѣше, беꙁѧдьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
беꙁѧдьнѣшхъ, беꙁѧдьнѣшхъ, беꙁѧдьнѣшхь, беꙁѧдьнѣшхьбеꙁѧдьнѣшмъ, беꙁѧдьнѣшмъ, беꙁѧдьнѣшмьбеꙁѧдьнѣшѧѧ, беꙁѧдьнѣшее, беꙁѧдьнѣшѫѫбеꙁѧдьнѣшм, беꙁѧдьнѣшмбеꙁѧдьнѣшхъ, беꙁѧдьнѣшхъ, беꙁѧдьнѣшхьбеꙁѧдьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
беꙁѧдьнѣшѹю, беꙁѧдьнѣшююбеꙁѧдьнѣшма, беꙁѧдьнѣшмабеꙁѧдьнѣе, беꙁѧдьнѣ, беꙁѧдьнѣшее, беꙁѧдьнѣшебеꙁѧдьнѣшаго, беꙁѧдьнѣшаего, беꙁѧдьнѣшааго, беꙁѧдьнѣшагобеꙁѧдьнѣшѹмѹ, беꙁѧдьнѣшѹемѹ, беꙁѧдьнѣшѹѹмѹ, беꙁѧдьнѣшѹмѹ, беꙁѧдьнѣшюмѹ, беꙁѧдьнѣшюемѹ, беꙁѧдьнѣшюѹмѹ, беꙁѧдьнѣшюмѹбеꙁѧдьнѣе, беꙁѧдьнѣ, беꙁѧдьнѣшее, беꙁѧдьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
беꙁѧдьнѣшаго, беꙁѧдьнѣшаего, беꙁѧдьнѣшааго, беꙁѧдьнѣшагобеꙁѧдьнѣшмь, беꙁѧдьнѣшмь, беꙁѧдьнѣшмъ, беꙁѧдьнѣшмъбеꙁѧдьнѣшмь, беꙁѧдьнѣшмь, беꙁѧдьнѣшмъ, беꙁѧдьнѣшмъбеꙁѧдьнѣе, беꙁѧдьнѣ, беꙁѧдьнѣшее, беꙁѧдьнѣшебеꙁѧдьнѣшаꙗ, беꙁѧдьнѣшаѣ, беꙁѧдьнѣшаѧбеꙁѧдьнѣшхъ, беꙁѧдьнѣшхъ, беꙁѧдьнѣшхь, беꙁѧдьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
беꙁѧдьнѣшмъ, беꙁѧдьнѣшмъ, беꙁѧдьнѣшмьбеꙁѧдьнѣшаꙗ, беꙁѧдьнѣшаѣ, беꙁѧдьнѣшаѧбеꙁѧдьнѣшм, беꙁѧдьнѣшмбеꙁѧдьнѣшхъ, беꙁѧдьнѣшхъ, беꙁѧдьнѣшхьбеꙁѧдьнѣшбеꙁѧдьнѣшѹю, беꙁѧдьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
беꙁѧдьнѣшма, беꙁѧдьнѣшмабеꙁѧдьнѣшꙗ, беꙁѧдьнѣшѣ, беꙁѧдьнѣшаꙗбеꙁѧдьнѣшѧѧ, беꙁѧдьнѣшѧѩ, беꙁѧдьнѣшѫѫ, беꙁѧдьнѣшаѧ, беꙁѧдьнѣшее, беꙁѧдьнѣшеѥбеꙁѧдьнѣшбеꙁѧдьнѣшѫѫ, беꙁѧдьнѣшѫѭ, беꙁѧдьнѣшѧѧ, беꙁѧдьнѣшѧѩ, беꙁѧдьнѣшююбеꙁѧдьнѣшѫѫ, беꙁѧдьнѣшѫѭ, беꙁѧдьнѣшѧѧ, беꙁѧдьнѣшѧѩ, беꙁѧдьнѣшюю, беꙁѧдьнѣшеѭ, беꙁѧдьнѣшеѫ, беꙁѧдьнѣшеѧ, беꙁѧдьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
беꙁѧдьнѣшбеꙁѧдьнѣшꙗ, беꙁѧдьнѣшѣбеꙁѧдьнѣшѧѧ, беꙁѧдьнѣшѧѩ, беꙁѧдьнѣшѫѫ, беꙁѧдьнѣшаѧ, беꙁѧдьнѣшее, беꙁѧдьнѣшеѥбеꙁѧдьнѣшхъ, беꙁѧдьнѣшхъ, беꙁѧдьнѣшхь, беꙁѧдьнѣшхьбеꙁѧдьнѣшмъ, беꙁѧдьнѣшмъ, беꙁѧдьнѣшмь, беꙁѧдьнѣшмьбеꙁѧдьнѣшѧѧ, беꙁѧдьнѣшѧѩ, беꙁѧдьнѣшѫѫ, беꙁѧдьнѣшаѧ, беꙁѧдьнѣшее, беꙁѧдьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
беꙁѧдьнѣшм, беꙁѧдьнѣшмбеꙁѧдьнѣшхъ, беꙁѧдьнѣшхъ, беꙁѧдьнѣшхь, беꙁѧдьнѣшхьбеꙁѧдьнѣшбеꙁѧдьнѣшѹю, беꙁѧдьнѣшююбеꙁѧдьнѣшма, беꙁѧдьнѣшма
беꙁѧдьнъ -ꙑ прил 1. Бездетен  пръвꙑ поемъ женѫ ѹмрѣтъ бе(д)штѧдень М Лк 20.29 З ꙇ тъ ѹмьрѣтъ бештѧдьнъ М Лк 20.30 аште ... тъ бештѧдьнъ бѫдетъ да поꙇметъ братръ его женѫ З Лк 20.28 2. Като същ. беꙁѧдьнаꙗ ж ед ἡ μὴ καρποφοροῦσα Бездетна жена не отде л неплодънꙑ недѫгъ ... не нꙑнꙗ л стъ класъ творꙙшт не род беꙁꙙдънаꙗ С 249.16 Изч М З С Калка от гр ἄτεκνος бещѧдьнъ бѧштьдьнъ беꙁꙙдънъ Нвб Срв безчаден остар диал ВА МлБТР РБЕ безчадний остар НГер безчъдник м бешчъдница ж ДА