Исторически речник
беꙁѹмьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
беꙁѹмьнъ, беꙁѹмьньбеꙁѹмьнабеꙁѹмьнѹбеꙁѹмьнъ, беꙁѹмьньбеꙁѹмьнабеꙁѹмьномь, беꙁѹмьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
беꙁѹмьнѣбеꙁѹмьне, беꙁѹмьнꙑбеꙁѹмьнбеꙁѹмьнъ, беꙁѹмьньбеꙁѹмьномъ, беꙁѹмьномьбеꙁѹмьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
беꙁѹмьнꙑбеꙁѹмьнѣхъ, беꙁѹмьнѣхьбеꙁѹмьнабеꙁѹмьнѹбеꙁѹмьномабеꙁѹмьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
беꙁѹмьнабеꙁѹмьнѹбеꙁѹмьнобеꙁѹмьнабеꙁѹмьномь, беꙁѹмьномъбеꙁѹмьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
беꙁѹмьнабеꙁѹмьнъ, беꙁѹмьньбеꙁѹмьномъ, беꙁѹмьномьбеꙁѹмьнабеꙁѹмьнꙑбеꙁѹмьнѣхъ, беꙁѹмьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
беꙁѹмьнѣбеꙁѹмьнѹбеꙁѹмьномабеꙁѹмьнабеꙁѹмьнꙑ, беꙁѹмьнѫбеꙁѹмьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
беꙁѹмьнѫ, беꙁѹмьнѹбеꙁѹмьноѭ, беꙁѹмьноѫ, беꙁѹмьноѧ, беꙁѹмьноюбеꙁѹмьнѣбеꙁѹмьнꙑбеꙁѹмьнъ, беꙁѹмьньбеꙁѹмьнамъ, беꙁѹмьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
беꙁѹмьнꙑбеꙁѹмьнамбеꙁѹмьнахъ, беꙁѹмьнахьбеꙁѹмьнѣбеꙁѹмьнѹбеꙁѹмьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
беꙁѹмьнꙑ, беꙁѹмьнꙑ, беꙁѹмьнобеꙁѹмьнаго, беꙁѹмьнаего, беꙁѹмьнааго, беꙁѹмьнаго, беꙁѹмьного, беꙁѹмьнога, беꙁѹмьнгобеꙁѹмьнѹмѹ, беꙁѹмьнѹемѹ, беꙁѹмьнѹѹмѹ, беꙁѹмьнѹмѹ, беꙁѹмьноомѹ, беꙁѹмьномѹ, беꙁѹмьноѹмѹ, беꙁѹмьнмѹбеꙁѹмьнꙑ, беꙁѹмьнꙑ, беꙁѹмьнобеꙁѹмьнаго, беꙁѹмьнаего, беꙁѹмьнааго, беꙁѹмьнаго, беꙁѹмьного, беꙁѹмьнога, беꙁѹмьнгобеꙁѹмьнꙑмь, беꙁѹмьнꙑмь, беꙁѹмьнꙑмъ, беꙁѹмьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
беꙁѹмьнѣмь, беꙁѹмьнѣемь, беꙁѹмьнѣѣмь, беꙁѹмьнѣамь, беꙁѹмьнѣмь, беꙁѹмьнѣмъ, беꙁѹмьнѣемъ, беꙁѹмьнѣѣмъ, беꙁѹмьнѣамъ, беꙁѹмьнѣмъ, беꙁѹмьномь, беꙁѹмьномъбеꙁѹмьнꙑ, беꙁѹмьнꙑ, беꙁѹмьнобеꙁѹмьнбеꙁѹмьнꙑхъ, беꙁѹмьнꙑхъ, беꙁѹмьнꙑхь, беꙁѹмьнꙑхь, беꙁѹмьнѣхъ, беꙁѹмьнѣхьбеꙁѹмьнꙑмъ, беꙁѹмьнꙑмъ, беꙁѹмьнꙑмь, беꙁѹмьнꙑмь, беꙁѹмьнѣмъ, беꙁѹмьнѣмьбеꙁѹмьнꙑѧ, беꙁѹмьнꙑꙗ, беꙁѹмьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
беꙁѹмьнꙑм, беꙁѹмьнꙑмбеꙁѹмьнꙑхъ, беꙁѹмьнꙑхъ, беꙁѹмьнꙑхь, беꙁѹмьнꙑхьбеꙁѹмьнаꙗ, беꙁѹмьнаа, беꙁѹмьнаѣбеꙁѹмьнѹю, беꙁѹмьноюбеꙁѹмьнꙑма, беꙁѹмьнꙑмабеꙁѹмьно, беꙁѹмьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
беꙁѹмьнаго, беꙁѹмьнаего, беꙁѹмьнааго, беꙁѹмьнаго, беꙁѹмьного, беꙁѹмьнога, беꙁѹмьнгобеꙁѹмьнѹмѹ, беꙁѹмьнѹемѹ, беꙁѹмьнѹѹмѹ, беꙁѹмьнѹмѹ, беꙁѹмьноомѹ, беꙁѹмьномѹ, беꙁѹмьноѹмѹ, беꙁѹмьнмѹбеꙁѹмьно, беꙁѹмьноебеꙁѹмьнаго, беꙁѹмьннаего, беꙁѹмьнааго, беꙁѹмьнаго, беꙁѹмьного, беꙁѹмьнога, беꙁѹмьнгобеꙁѹмьнꙑмь, беꙁѹмьнꙑмь, беꙁѹмьнꙑмъ, беꙁѹмьнꙑмъбеꙁѹмьнѣмь, беꙁѹмьнѣемь, беꙁѹмьнѣѣмь, беꙁѹмьнѣамь, беꙁѹмьнѣмь, беꙁѹмьнѣмъ, беꙁѹмьнѣемъ, беꙁѹмьнѣѣмъ, беꙁѹмьнѣамъ, беꙁѹмьнѣмъ, беꙁѹмьномь, беꙁѹмьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
беꙁѹмьно, беꙁѹмьноебеꙁѹмьнаꙗ, беꙁѹмьнаа, беꙁѹмьнаѣ, беꙁѹмьнаѧбеꙁѹмьнꙑхъ, беꙁѹмьнꙑхъ, беꙁѹмьнꙑхь, беꙁѹмьнꙑхь, беꙁѹмьнѣхъ, беꙁѹмьнѣхьбеꙁѹмьнꙑмъ, беꙁѹмьнꙑмъ, беꙁѹмьнꙑмь, беꙁѹмьнꙑмь, беꙁѹмьнѣмъ, беꙁѹмьнѣмьбеꙁѹмьнаꙗ, беꙁѹмьнаа, беꙁѹмьнаѣ, беꙁѹмьнаѧбеꙁѹмьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
беꙁѹмьнꙑхъ, беꙁѹмьнꙑхъ, беꙁѹмьнꙑхь, беꙁѹмьнꙑхьбеꙁѹмьнѣбеꙁѹмьнѹю, беꙁѹмьноюбеꙁѹмьнꙑма, беꙁѹмьнꙑмабеꙁѹмьнаꙗ, беꙁѹмьнаа, беꙁѹмьнаѣ, беꙁѹмьнаѧбеꙁѹмьнꙑѧ, беꙁѹмьнꙑꙗ, беꙁѹмьнѫѭ, беꙁѹмьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
беꙁѹмьнѣ, беꙁѹмьнобеꙁѹмьнѫѭ, беꙁѹмьнѹю, беꙁѹмьноѭ, беꙁѹмьноюбеꙁѹмьнѫѭ, беꙁѹмьноѫ, беꙁѹмьноѧ, беꙁѹмьноюбеꙁѹмьнѣбеꙁѹмьнꙑѧ, беꙁѹмьнꙑꙗ, беꙁѹмьнꙑебеꙁѹмьнꙑхъ, беꙁѹмьнꙑхъ, беꙁѹмьнѣхъ, беꙁѹмьнꙑхь, беꙁѹмьнꙑхь, беꙁѹмьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
беꙁѹмьнꙑмъ, беꙁѹмьнꙑмъ, беꙁѹмьнѣмъ, беꙁѹмьнꙑмь, беꙁѹмьнꙑмь, беꙁѹмьнѣмьбеꙁѹмьнꙑѧ, беꙁѹмьнꙑꙗ, беꙁѹмьнꙑебеꙁѹмьнꙑм, беꙁѹмьнꙑмбеꙁѹмьнꙑхъ, беꙁѹмьнꙑхъ, беꙁѹмьнꙑхь, беꙁѹмьнꙑхьбеꙁѹмьнѣбеꙁѹмьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
беꙁѹмьнꙑма, беꙁѹмьнꙑмабеꙁѹмьнѣ, беꙁѹмьнѣшбеꙁѹмьнѣшабеꙁѹмьнѣшѹ, беꙁѹмьнѣшюбеꙁѹмьнѣбеꙁѹмьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
беꙁѹмьнѣшемь, беꙁѹмьнѣшемъбеꙁѹмьнѣшбеꙁѹмьнѣбеꙁѹмьнѣше, беꙁѹмьнѣшбеꙁѹмьнѣшь, беꙁѹмьнѣшъбеꙁѹмьнѣшемъ, беꙁѹмьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
беꙁѹмьнѣшѧбеꙁѹмьнѣшбеꙁѹмьнѣшхъ, беꙁѹмьнѣшхьбеꙁѹмьнѣшабеꙁѹмьнѣшѹ, беꙁѹмьнѣшюбеꙁѹмьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
беꙁѹмьнѣе, беꙁѹмьнѣ, беꙁѹмьнѣшебеꙁѹмьнѣшабеꙁѹмьнѣшѹ, беꙁѹмьнѣшюбеꙁѹмьнѣе, беꙁѹмьнѣ, беꙁѹмьнѣшебеꙁѹмьнѣшабеꙁѹмьнѣшемь, беꙁѹмьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
беꙁѹмьнѣшбеꙁѹмьнѣе, беꙁѹмьнѣбеꙁѹмьнѣша, беꙁѹмьнѣшбеꙁѹмьнѣшь, беꙁѹмьнѣшъбеꙁѹмьнѣшемъ, беꙁѹмьнѣшемьбеꙁѹмьнѣша, беꙁѹмьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
беꙁѹмьнѣшбеꙁѹмьнѣшхъ, беꙁѹмьнѣшхьбеꙁѹмьнѣшбеꙁѹмьнѣшѹ, беꙁѹмьнѣшюбеꙁѹмьнѣшемабеꙁѹмьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
беꙁѹмьнѣшѧ, беꙁѹмьнѣшѫ, беꙁѹмьнѣшебеꙁѹмьнѣшбеꙁѹмьнѣшѫ, беꙁѹмьнѣшѧ, беꙁѹмьнѣшѹбеꙁѹмьнѣшеѭ, беꙁѹмьнѣшеѫ, беꙁѹмьнѣшеѧ, беꙁѹмьнѣшеюбеꙁѹмьнѣшбеꙁѹмьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
беꙁѹмьнѣшѧ, беꙁѹмьнѣшѫ, беꙁѹмьнѣшебеꙁѹмьнѣшь, беꙁѹмьнѣшъбеꙁѹмьнѣшамъ, беꙁѹмьнѣшамьбеꙁѹмьнѣшѧ, беꙁѹмьнѣше, беꙁѹмьнѣшѫбеꙁѹмьнѣшамбеꙁѹмьнѣшахъ, беꙁѹмьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
беꙁѹмьнѣшбеꙁѹмьнѣшѹ, беꙁѹмьнѣшюбеꙁѹмьнѣшамабеꙁѹмьнѣ, беꙁѹмьнѣшбеꙁѹмьнѣшаго, беꙁѹмьнѣшаего, беꙁѹмьнѣшааго, беꙁѹмьнѣшагобеꙁѹмьнѣшѹмѹ, беꙁѹмьнѣшѹемѹ, беꙁѹмьнѣшѹѹмѹ, беꙁѹмьнѣшѹмѹ, беꙁѹмьнѣшюмѹ, беꙁѹмьнѣшюемѹ, беꙁѹмьнѣшюѹмѹ, беꙁѹмьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
беꙁѹмьнѣбеꙁѹмьнѣшаго, беꙁѹмьнѣшаего, беꙁѹмьнѣшааго, беꙁѹмьнѣшагобеꙁѹмьнѣшмь, беꙁѹмьнѣшмь, беꙁѹмьнѣшмъ, беꙁѹмьнѣшмъбеꙁѹмьнѣшмь, беꙁѹмьнѣшмь, беꙁѹмьнѣшмъ, беꙁѹмьнѣшмъбеꙁѹмьнѣбеꙁѹмьнѣше, беꙁѹмьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
беꙁѹмьнѣшхъ, беꙁѹмьнѣшхъ, беꙁѹмьнѣшхь, беꙁѹмьнѣшхьбеꙁѹмьнѣшмъ, беꙁѹмьнѣшмъ, беꙁѹмьнѣшмьбеꙁѹмьнѣшѧѧ, беꙁѹмьнѣшее, беꙁѹмьнѣшѫѫбеꙁѹмьнѣшм, беꙁѹмьнѣшмбеꙁѹмьнѣшхъ, беꙁѹмьнѣшхъ, беꙁѹмьнѣшхьбеꙁѹмьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
беꙁѹмьнѣшѹю, беꙁѹмьнѣшююбеꙁѹмьнѣшма, беꙁѹмьнѣшмабеꙁѹмьнѣе, беꙁѹмьнѣ, беꙁѹмьнѣшее, беꙁѹмьнѣшебеꙁѹмьнѣшаго, беꙁѹмьнѣшаего, беꙁѹмьнѣшааго, беꙁѹмьнѣшагобеꙁѹмьнѣшѹмѹ, беꙁѹмьнѣшѹемѹ, беꙁѹмьнѣшѹѹмѹ, беꙁѹмьнѣшѹмѹ, беꙁѹмьнѣшюмѹ, беꙁѹмьнѣшюемѹ, беꙁѹмьнѣшюѹмѹ, беꙁѹмьнѣшюмѹбеꙁѹмьнѣе, беꙁѹмьнѣ, беꙁѹмьнѣшее, беꙁѹмьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
беꙁѹмьнѣшаго, беꙁѹмьнѣшаего, беꙁѹмьнѣшааго, беꙁѹмьнѣшагобеꙁѹмьнѣшмь, беꙁѹмьнѣшмь, беꙁѹмьнѣшмъ, беꙁѹмьнѣшмъбеꙁѹмьнѣшмь, беꙁѹмьнѣшмь, беꙁѹмьнѣшмъ, беꙁѹмьнѣшмъбеꙁѹмьнѣе, беꙁѹмьнѣ, беꙁѹмьнѣшее, беꙁѹмьнѣшебеꙁѹмьнѣшаꙗ, беꙁѹмьнѣшаѣ, беꙁѹмьнѣшаѧбеꙁѹмьнѣшхъ, беꙁѹмьнѣшхъ, беꙁѹмьнѣшхь, беꙁѹмьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
беꙁѹмьнѣшмъ, беꙁѹмьнѣшмъ, беꙁѹмьнѣшмьбеꙁѹмьнѣшаꙗ, беꙁѹмьнѣшаѣ, беꙁѹмьнѣшаѧбеꙁѹмьнѣшм, беꙁѹмьнѣшмбеꙁѹмьнѣшхъ, беꙁѹмьнѣшхъ, беꙁѹмьнѣшхьбеꙁѹмьнѣшбеꙁѹмьнѣшѹю, беꙁѹмьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
беꙁѹмьнѣшма, беꙁѹмьнѣшмабеꙁѹмьнѣшꙗ, беꙁѹмьнѣшѣ, беꙁѹмьнѣшаꙗбеꙁѹмьнѣшѧѧ, беꙁѹмьнѣшѧѩ, беꙁѹмьнѣшѫѫ, беꙁѹмьнѣшаѧ, беꙁѹмьнѣшее, беꙁѹмьнѣшеѥбеꙁѹмьнѣшбеꙁѹмьнѣшѫѫ, беꙁѹмьнѣшѫѭ, беꙁѹмьнѣшѧѧ, беꙁѹмьнѣшѧѩ, беꙁѹмьнѣшююбеꙁѹмьнѣшѫѫ, беꙁѹмьнѣшѫѭ, беꙁѹмьнѣшѧѧ, беꙁѹмьнѣшѧѩ, беꙁѹмьнѣшюю, беꙁѹмьнѣшеѭ, беꙁѹмьнѣшеѫ, беꙁѹмьнѣшеѧ, беꙁѹмьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
беꙁѹмьнѣшбеꙁѹмьнѣшꙗ, беꙁѹмьнѣшѣбеꙁѹмьнѣшѧѧ, беꙁѹмьнѣшѧѩ, беꙁѹмьнѣшѫѫ, беꙁѹмьнѣшаѧ, беꙁѹмьнѣшее, беꙁѹмьнѣшеѥбеꙁѹмьнѣшхъ, беꙁѹмьнѣшхъ, беꙁѹмьнѣшхь, беꙁѹмьнѣшхьбеꙁѹмьнѣшмъ, беꙁѹмьнѣшмъ, беꙁѹмьнѣшмь, беꙁѹмьнѣшмьбеꙁѹмьнѣшѧѧ, беꙁѹмьнѣшѧѩ, беꙁѹмьнѣшѫѫ, беꙁѹмьнѣшаѧ, беꙁѹмьнѣшее, беꙁѹмьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
беꙁѹмьнѣшм, беꙁѹмьнѣшмбеꙁѹмьнѣшхъ, беꙁѹмьнѣшхъ, беꙁѹмьнѣшхь, беꙁѹмьнѣшхьбеꙁѹмьнѣшбеꙁѹмьнѣшѹю, беꙁѹмьнѣшююбеꙁѹмьнѣшма, беꙁѹмьнѣшма
беꙁѹмьнъ -ꙑ прил 1. Неразумен, безумен съвѣтъ творѣаше. съ беꙁѹмьнꙑмі фарꙑсѣі К 7b 28 прѣꙁоръствѹ беꙁѹмънѹѹмѹ съпомагаѭштѹ мѹ. сповѣда сквьрꙿнѫѭ своѭ хѹлѫ С 189.11 2. Като същ. a) беꙁѹмьнъ, –ꙑ м ед a) [ὁ] ἄφρων Безумец, безумен човек беꙁѹмьн не же л естъ сътворлъ вънѣштьное. ꙇ вънѫтрьнее сътвор М Лк 11.40 З рее бесѹменъ (!) въ сръдъці своімъ нѣстъ ба СП 13.1 помѣні поношеніе твое еже естъ отъ беꙁѹмьнаго вьсь день СП 73.22 въкѹпѣ беꙁѹмънъ съ несъмꙑслънꙑмъ погꙑбнетъ СП 48.11 b) беꙁѹмьнаꙗ ср мн [τὰ] μάταια Празни, суетни неща въ стнѫ люд поѹшꙙ сꙙ тъштетънꙑмъ.  беꙁѹмънꙑмъ потъкнѫшꙙ сꙙ въ ѫглънь о камень хса С 448.16 М З СП К С Калка от гр ἄφρων ἀγνώμων Превежда и гр. ἄκαιρος, τῆς ἀνοίας беꙁѹмънъ бесѹменъ Нвб безумен ОА ВА НТ Бот МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ безумний остар. НГер