Исторически речник
беꙁѹмьл҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
беꙁѹмьльбеꙁѹмьлꙗ, беꙁѹмьлѣбеꙁѹмьлюбеꙁѹмьльбеꙁѹмьлꙗ, беꙁѹмьлѣбеꙁѹмьлемь, беꙁѹмьлемъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
беꙁѹмьлбеꙁѹмьльбеꙁѹмьлбеꙁѹмьль, беꙁѹмьл, беꙁѹмьлебеꙁѹмьлемъ, беꙁѹмьлемьбеꙁѹмьлѧ, беꙁѹмьле
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
беꙁѹмьлбеꙁѹмьлхъ, беꙁѹмьлхьбеꙁѹмьлꙗ, беꙁѹмьлѣбеꙁѹмьлюбеꙁѹмьлемабеꙁѹмьле, беꙁѹмьлѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
беꙁѹмьлꙗ, беꙁѹмьлѣбеꙁѹмьлюбеꙁѹмьле, беꙁѹмьлѥбеꙁѹмьлꙗ, беꙁѹмьлѣбеꙁѹмьлемь, беꙁѹмьлемъбеꙁѹмьл
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
беꙁѹмьлꙗ, беꙁѹмьлѣбеꙁѹмьль, беꙁѹмьл, беꙁѹмьлебеꙁѹмьлемъ, беꙁѹмьлемьбеꙁѹмьлꙗ, беꙁѹмьлѣбеꙁѹмьлбеꙁѹмьлхъ, беꙁѹмьлхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
беꙁѹмьлбеꙁѹмьлюбеꙁѹмьлемабеꙁѹмьлꙗ, беꙁѹмьлѣбеꙁѹмьлѧ, беꙁѹмьлѩ, беꙁѹмьлѭ, беꙁѹмьле, беꙁѹмьлѥбеꙁѹмьл
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
беꙁѹмьлѭ, беꙁѹмьлѧ, беꙁѹмьлѩ, беꙁѹмьлюбеꙁѹмьлеѭ, беꙁѹмьлеѫ, беꙁѹмьлѥѭ, беꙁѹмьлѥѫ, беꙁѹмьлеѧ, беꙁѹмьлею, беꙁѹмьлѥѧ, беꙁѹмьлѥюбеꙁѹмьлбеꙁѹмьлѧ, беꙁѹмьлѩ, беꙁѹмьлѭ, беꙁѹмьле, беꙁѹмьлѥбеꙁѹмьль, беꙁѹмьл, беꙁѹмьлебеꙁѹмьлꙗмъ, беꙁѹмьлꙗмь, беꙁѹмьлѣмъ, беꙁѹмьлѣмь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
беꙁѹмьлѧ, беꙁѹмьлѩ, беꙁѹмьлѭ, беꙁѹмьле, беꙁѹмьлѥбеꙁѹмьлꙗм, беꙁѹмьлѣмбеꙁѹмьлꙗхъ, беꙁѹмьлѣхьбеꙁѹмьлбеꙁѹмьлюбеꙁѹмьлꙗма, беꙁѹмьлѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
беꙁѹмьль, беꙁѹмьл, беꙁѹмьле, беꙁѹмьлбеꙁѹмьлꙗго, беꙁѹмьлꙗего, беꙁѹмьлꙗаго, беꙁѹмьлꙗго, беꙁѹмьлего, беꙁѹмьлега, беꙁѹмьлѣго, беꙁѹмьлѣего, беꙁѹмьлѣаго, беꙁѹмьлѣго, беꙁѹмьлѧго, беꙁѹмьлѧего, беꙁѹмьлѧаго, беꙁѹмьлѧго, беꙁѹмьлгобеꙁѹмьлюмѹ, беꙁѹмьлюемѹ, беꙁѹмьлюѹмѹ, беꙁѹмьлююмѹ, беꙁѹмьлюмѹ, беꙁѹмьлемѹ, беꙁѹмьлмѹбеꙁѹмьль, беꙁѹмьл, беꙁѹмьле, беꙁѹмьлбеꙁѹмьлꙗго, беꙁѹмьлꙗего, беꙁѹмьлꙗаго, беꙁѹмьлꙗго, беꙁѹмьлего, беꙁѹмьлега, беꙁѹмьлѣго, беꙁѹмьлѣего, беꙁѹмьлѣаго, беꙁѹмьлѣго, беꙁѹмьлѧго, беꙁѹмьлѧего, беꙁѹмьлѧаго, беꙁѹмьлѧго, беꙁѹмьлгобеꙁѹмьлмь, беꙁѹмьлмь, беꙁѹмьлмъ, беꙁѹмьлмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
беꙁѹмьлмь, беꙁѹмьлмь, беꙁѹмьлмъ, беꙁѹмьлмъ, беꙁѹмьлемь, беꙁѹмьлемъ, беꙁѹмьлѣмь, беꙁѹмьлѣмъбеꙁѹмьль, беꙁѹмьл, беꙁѹмьле, беꙁѹмьлбеꙁѹмьл, беꙁѹмьлбеꙁѹмьлхъ, беꙁѹмьлхъ, беꙁѹмьлхь, беꙁѹмьлхьбеꙁѹмьлмъ, беꙁѹмьлмъ, беꙁѹмьлмь, беꙁѹмьлмьбеꙁѹмьлѧѧ, беꙁѹмьлѩѧ, беꙁѹмьлѧѩ, беꙁѹмьлꙗѧ, беꙁѹмьлѧꙗ, беꙁѹмьлꙗꙗ, беꙁѹмьлꙗа, беꙁѹмьлее, беꙁѹмьле, беꙁѹмьле
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
беꙁѹмьлм, беꙁѹмьлмбеꙁѹмьлхъ, беꙁѹмьлхъ, беꙁѹмьлхь, беꙁѹмьлхьбеꙁѹмьлꙗꙗ, беꙁѹмьлѣꙗ, беꙁѹмьлꙗа, беꙁѹмьлѣа, беꙁѹмьлѣѣ, беꙁѹмьлѧѧбеꙁѹмьлююбеꙁѹмьлма, беꙁѹмьлмабеꙁѹмьле, беꙁѹмьлее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
беꙁѹмьлꙗго, беꙁѹмьлꙗего, беꙁѹмьлꙗаго, беꙁѹмьлꙗго, беꙁѹмьлего, беꙁѹмьлега, беꙁѹмьлѣго, беꙁѹмьлѣего, беꙁѹмьлѣаго, беꙁѹмьлѣго, беꙁѹмьлѧго, беꙁѹмьлѧего, беꙁѹмьлѧаго, беꙁѹмьлѧго, беꙁѹмьлгобеꙁѹмьлюмѹ, беꙁѹмьлюемѹ, беꙁѹмьлюѹмѹ, беꙁѹмьлююмѹ, беꙁѹмьлюмѹ, беꙁѹмьлемѹ, беꙁѹмьлмѹбеꙁѹмьле, беꙁѹмьлеебеꙁѹмьлꙗго, беꙁѹмьлꙗего, беꙁѹмьлꙗаго, беꙁѹмьлꙗго, беꙁѹмьлего, беꙁѹмьлега, беꙁѹмьлѣго, беꙁѹмьлѣего, беꙁѹмьлѣаго, беꙁѹмьлѣго, беꙁѹмьлѧго, беꙁѹмьлѧего, беꙁѹмьлѧаго, беꙁѹмьлѧго, беꙁѹмьлгобеꙁѹмьлмь, беꙁѹмьлмь, беꙁѹмьлмъ, беꙁѹмьлмъбеꙁѹмьлмь, беꙁѹмьлмь, беꙁѹмьлмъ, беꙁѹмьлмъ, беꙁѹмьлемь, беꙁѹмьлемъ, беꙁѹмьлѣмь, беꙁѹмьлѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
беꙁѹмьле, беꙁѹмьлеебеꙁѹмьлꙗꙗ, беꙁѹмьлꙗа, беꙁѹмьлꙗѧ, беꙁѹмьлѧѧ, беꙁѹмьлѣꙗ, беꙁѹмьлѣа, беꙁѹмьлѣѣбеꙁѹмьлхъ, беꙁѹмьлхъ, беꙁѹмьлхь, беꙁѹмьлхьбеꙁѹмьлмъ, беꙁѹмьлмъ, беꙁѹмьлмь, беꙁѹмьлмьбеꙁѹмьлꙗꙗ, беꙁѹмьлꙗа, беꙁѹмьлꙗѧ, беꙁѹмьлѧѧ, беꙁѹмьлѣꙗ, беꙁѹмьлѣа, беꙁѹмьлѣѣбеꙁѹмьлм, беꙁѹмьлм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
беꙁѹмьлхъ, беꙁѹмьлхъ, беꙁѹмьлхь, беꙁѹмьлхьбеꙁѹмьлбеꙁѹмьлююбеꙁѹмьлма, беꙁѹмьлмабеꙁѹмьлꙗꙗ, беꙁѹмьлꙗа, беꙁѹмьлѣꙗ, беꙁѹмьлѣа, беꙁѹмьлѣѣ, беꙁѹмьлѧѧбеꙁѹмьлѧѧ, беꙁѹмьлѩѧ, беꙁѹмьлее, беꙁѹмьлѥѥ, беꙁѹмьлеѥ, беꙁѹмьлꙗѧ, беꙁѹмьлѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
беꙁѹмьл, беꙁѹмьлебеꙁѹмьлѭѭ, беꙁѹмьлеѭ, беꙁѹмьлѧѧ, беꙁѹмьлѩѧ, беꙁѹмьлююбеꙁѹмьлеѭ, беꙁѹмьлеѫ, беꙁѹмьлѥѭ, беꙁѹмьлѥѫ, беꙁѹмьлѭѭ, беꙁѹмьлеѧ, беꙁѹмьлею, беꙁѹмьлѥѧ, беꙁѹмьлѥюбеꙁѹмьл, беꙁѹмьлѣбеꙁѹмьлѧѧ, беꙁѹмьлѩѩ, беꙁѹмьлѩѧ, беꙁѹмьлꙗѧ, беꙁѹмьлѭѭ, беꙁѹмьлее, беꙁѹмьлѥе, беꙁѹмьлѧбеꙁѹмьлхъ, беꙁѹмьлхъ, беꙁѹмьлхь, беꙁѹмьлхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
беꙁѹмьлмъ, беꙁѹмьлмъ, беꙁѹмьлмь, беꙁѹмьлмьбеꙁѹмьлѧѧ, беꙁѹмьлѩѩ, беꙁѹмьлѩѧ, беꙁѹмьлꙗѧ, беꙁѹмьлѭѭ, беꙁѹмьлее, беꙁѹмьлѥе, беꙁѹмьлѧбеꙁѹмьлм, беꙁѹмьлмбеꙁѹмьлхъ, беꙁѹмьлхъ, беꙁѹмьлхь, беꙁѹмьлхьбеꙁѹмьлбеꙁѹмьлюю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
беꙁѹмьлма, беꙁѹмьлмабеꙁѹмьлѣ, беꙁѹмьлѣшбеꙁѹмьлѣшабеꙁѹмьлѣшѹ, беꙁѹмьлѣшюбеꙁѹмьлѣбеꙁѹмьлѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
беꙁѹмьлѣшемь, беꙁѹмьлѣшемъбеꙁѹмьлѣшбеꙁѹмьлѣбеꙁѹмьлѣше, беꙁѹмьлѣшбеꙁѹмьлѣшь, беꙁѹмьлѣшъбеꙁѹмьлѣшемъ, беꙁѹмьлѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
беꙁѹмьлѣшѧбеꙁѹмьлѣшбеꙁѹмьлѣшхъ, беꙁѹмьлѣшхьбеꙁѹмьлѣшабеꙁѹмьлѣшѹ, беꙁѹмьлѣшюбеꙁѹмьлѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
беꙁѹмьлѣе, беꙁѹмьлѣ, беꙁѹмьлѣшебеꙁѹмьлѣшабеꙁѹмьлѣшѹ, беꙁѹмьлѣшюбеꙁѹмьлѣе, беꙁѹмьлѣ, беꙁѹмьлѣшебеꙁѹмьлѣшабеꙁѹмьлѣшемь, беꙁѹмьлѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
беꙁѹмьлѣшбеꙁѹмьлѣе, беꙁѹмьлѣбеꙁѹмьлѣша, беꙁѹмьлѣшбеꙁѹмьлѣшь, беꙁѹмьлѣшъбеꙁѹмьлѣшемъ, беꙁѹмьлѣшемьбеꙁѹмьлѣша, беꙁѹмьлѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
беꙁѹмьлѣшбеꙁѹмьлѣшхъ, беꙁѹмьлѣшхьбеꙁѹмьлѣшбеꙁѹмьлѣшѹ, беꙁѹмьлѣшюбеꙁѹмьлѣшемабеꙁѹмьлѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
беꙁѹмьлѣшѧ, беꙁѹмьлѣшѫ, беꙁѹмьлѣшебеꙁѹмьлѣшбеꙁѹмьлѣшѫ, беꙁѹмьлѣшѧ, беꙁѹмьлѣшѹбеꙁѹмьлѣшеѭ, беꙁѹмьлѣшеѫ, беꙁѹмьлѣшеѧ, беꙁѹмьлѣшеюбеꙁѹмьлѣшбеꙁѹмьлѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
беꙁѹмьлѣшѧ, беꙁѹмьлѣшѫ, беꙁѹмьлѣшебеꙁѹмьлѣшь, беꙁѹмьлѣшъбеꙁѹмьлѣшамъ, беꙁѹмьлѣшамьбеꙁѹмьлѣшѧ, беꙁѹмьлѣше, беꙁѹмьлѣшѫбеꙁѹмьлѣшамбеꙁѹмьлѣшахъ, беꙁѹмьлѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
беꙁѹмьлѣшбеꙁѹмьлѣшѹ, беꙁѹмьлѣшюбеꙁѹмьлѣшамабеꙁѹмьлѣ, беꙁѹмьлѣшбеꙁѹмьлѣшаго, беꙁѹмьлѣшаего, беꙁѹмьлѣшааго, беꙁѹмьлѣшагобеꙁѹмьлѣшѹмѹ, беꙁѹмьлѣшѹемѹ, беꙁѹмьлѣшѹѹмѹ, беꙁѹмьлѣшѹмѹ, беꙁѹмьлѣшюмѹ, беꙁѹмьлѣшюемѹ, беꙁѹмьлѣшюѹмѹ, беꙁѹмьлѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
беꙁѹмьлѣбеꙁѹмьлѣшаго, беꙁѹмьлѣшаего, беꙁѹмьлѣшааго, беꙁѹмьлѣшагобеꙁѹмьлѣшмь, беꙁѹмьлѣшмь, беꙁѹмьлѣшмъ, беꙁѹмьлѣшмъбеꙁѹмьлѣшмь, беꙁѹмьлѣшмь, беꙁѹмьлѣшмъ, беꙁѹмьлѣшмъбеꙁѹмьлѣбеꙁѹмьлѣше, беꙁѹмьлѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
беꙁѹмьлѣшхъ, беꙁѹмьлѣшхъ, беꙁѹмьлѣшхь, беꙁѹмьлѣшхьбеꙁѹмьлѣшмъ, беꙁѹмьлѣшмъ, беꙁѹмьлѣшмьбеꙁѹмьлѣшѧѧ, беꙁѹмьлѣшее, беꙁѹмьлѣшѫѫбеꙁѹмьлѣшм, беꙁѹмьлѣшмбеꙁѹмьлѣшхъ, беꙁѹмьлѣшхъ, беꙁѹмьлѣшхьбеꙁѹмьлѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
беꙁѹмьлѣшѹю, беꙁѹмьлѣшююбеꙁѹмьлѣшма, беꙁѹмьлѣшмабеꙁѹмьлѣе, беꙁѹмьлѣ, беꙁѹмьлѣшее, беꙁѹмьлѣшебеꙁѹмьлѣшаго, беꙁѹмьлѣшаего, беꙁѹмьлѣшааго, беꙁѹмьлѣшагобеꙁѹмьлѣшѹмѹ, беꙁѹмьлѣшѹемѹ, беꙁѹмьлѣшѹѹмѹ, беꙁѹмьлѣшѹмѹ, беꙁѹмьлѣшюмѹ, беꙁѹмьлѣшюемѹ, беꙁѹмьлѣшюѹмѹ, беꙁѹмьлѣшюмѹбеꙁѹмьлѣе, беꙁѹмьлѣ, беꙁѹмьлѣшее, беꙁѹмьлѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
беꙁѹмьлѣшаго, беꙁѹмьлѣшаего, беꙁѹмьлѣшааго, беꙁѹмьлѣшагобеꙁѹмьлѣшмь, беꙁѹмьлѣшмь, беꙁѹмьлѣшмъ, беꙁѹмьлѣшмъбеꙁѹмьлѣшмь, беꙁѹмьлѣшмь, беꙁѹмьлѣшмъ, беꙁѹмьлѣшмъбеꙁѹмьлѣе, беꙁѹмьлѣ, беꙁѹмьлѣшее, беꙁѹмьлѣшебеꙁѹмьлѣшаꙗ, беꙁѹмьлѣшаѣ, беꙁѹмьлѣшаѧбеꙁѹмьлѣшхъ, беꙁѹмьлѣшхъ, беꙁѹмьлѣшхь, беꙁѹмьлѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
беꙁѹмьлѣшмь, беꙁѹмьлѣшмь, беꙁѹмьлѣшмъ, беꙁѹмьлѣшмъбеꙁѹмьлѣшаꙗ, беꙁѹмьлѣшаѣ, беꙁѹмьлѣшаѧбеꙁѹмьлѣшм, беꙁѹмьлѣшмбеꙁѹмьлѣшхъ, беꙁѹмьлѣшхъ, беꙁѹмьлѣшхь, беꙁѹмьлѣшхьбеꙁѹмьлѣшбеꙁѹмьлѣшѹю, беꙁѹмьлѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
беꙁѹмьлѣшма, беꙁѹмьлѣшмабеꙁѹмьлѣшꙗ, беꙁѹмьлѣшѣ, беꙁѹмьлѣшаꙗбеꙁѹмьлѣшѧѧ, беꙁѹмьлѣшѧѩ, беꙁѹмьлѣшѫѫ, беꙁѹмьлѣшаѧ, беꙁѹмьлѣшее, беꙁѹмьлѣшеѥбеꙁѹмьлѣшбеꙁѹмьлѣшѫѫ, беꙁѹмьлѣшѫѭ, беꙁѹмьлѣшѧѧ, беꙁѹмьлѣшѧѩ, беꙁѹмьлѣшююбеꙁѹмьлѣшѫѫ, беꙁѹмьлѣшѫѭ, беꙁѹмьлѣшѧѧ, беꙁѹмьлѣшѧѩ, беꙁѹмьлѣшюю, беꙁѹмьлѣшеѭ, беꙁѹмьлѣшеѫ, беꙁѹмьлѣшеѧ, беꙁѹмьлѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
беꙁѹмьлѣшбеꙁѹмьлѣшꙗ, беꙁѹмьлѣшѣбеꙁѹмьлѣшѧѧ, беꙁѹмьлѣшѧѩ, беꙁѹмьлѣшѫѫ, беꙁѹмьлѣшаѧ, беꙁѹмьлѣшее, беꙁѹмьлѣшеѥбеꙁѹмьлѣшхъ, беꙁѹмьлѣшхъ, беꙁѹмьлѣшхь, беꙁѹмьлѣшхьбеꙁѹмьлѣшмъ, беꙁѹмьлѣшмъ, беꙁѹмьлѣшмь, беꙁѹмьлѣшмьбеꙁѹмьлѣшѧѧ, беꙁѹмьлѣшѧѩ, беꙁѹмьлѣшѫѫ, беꙁѹмьлѣшаѧ, беꙁѹмьлѣшее, беꙁѹмьлѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
беꙁѹмьлѣшм, беꙁѹмьлѣшмбеꙁѹмьлѣшхъ, беꙁѹмьлѣшхъ, беꙁѹмьлѣшхь, беꙁѹмьлѣшхьбеꙁѹмьлѣшбеꙁѹмьлѣшѹю, беꙁѹмьлѣшююбеꙁѹмьлѣшма, беꙁѹмьлѣшма
беꙁѹмьл҄ь прил 1. Безумен беꙁѹмл҄ь же  бѣсꙙ сꙙ бѫдѫ подобьнъ тебѣ С 183.4—5 докол беꙁѹмьл҄ сте. сего не раꙁѹмѣѭште С 27.29 Срв. С29.19—20 2. Като същ. беꙁѹмьл҄ь м ед [ὁ] ἄφρων, [ὁ] ἀφρονέστατος, ὁ ἀγνώμων Безумец рее же емѹ бъ беꙁѹмьлю въ сѭ нощъ вьꙁемлѫтъ дшѫ твоѭ. а ꙗже ѹготов. комѹ бѫдѫтъ СК Лк 12.20 доколѣ досаждаш не срамьꙗѧ сꙙ ѫроде  беꙁѹмьлю С 2.16 ; то хотꙙтъ дат беꙁꙋмьлю їюдо С 425.7—8 беꙁѹмьлю рьц м то се хъште бꙑт ꙗко нкакоже нсоже ѹш тако мѫмъ велм горцѣ С 153.7 беꙁѹмьлю въ смѣсѣ творш ꙁъло С 356.25 градъ трꙙсѣше сꙙ глагол҄ꙙ кꙿто сь стъ. ослѣпьнѫ ꙁавсть на владꙑьскѫ славѫ подвгꙿ ... въпрашаѭтъ беꙁѹмьл҄. кто м стъ С 322.27 Изч СК С Калка от гр ἄφρων ἀγνώμων Превежда и гр. παράφρων беꙁѹмл҄ь беꙁꙋмьль Нвб Срв безумлив МлБТР ЕтМл