Исторически речник
беꙁоьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
беꙁоьство, беꙁоъство, беꙁоствобеꙁоьства, беꙁоъства, беꙁоствабеꙁоьствѹ, беꙁоъствѹ, беꙁоствѹбеꙁоьствомь, беꙁоъствомь, беꙁоствомь, беꙁоьствомъ, беꙁоъствомъ, беꙁоствомъбеꙁоьствѣ, беꙁоъствѣ, беꙁоствѣбеꙁоьства, беꙁоъства, беꙁоства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
беꙁоьствъ, беꙁоъствъ, беꙁоествъ, беꙁоьствь, беꙁоствь, беꙁоьстъвь, беꙁостъвь, беꙁоьстьвь, беꙁостьвьбеꙁорьствомъ, беꙁоъствомъ, беꙁоствомъ, беꙁоьствомь, беꙁоъствомь, беꙁоствомьбеꙁоьствꙑ, беꙁоъствꙑ, беꙁоствꙑбеꙁоьствѣхъ, беꙁоъствѣхъ, беꙁоствѣхъ, беꙁоьствѣхь, беꙁоъствѣхь, беꙁоствѣхьбеꙁоьствѣ, беꙁоъствѣ, беꙁоствѣбеꙁоьствѹ, беꙁоъствѹ, беꙁоствѹ
NnDu
беꙁоьствома, беꙁоъствома, беꙁоствома
беꙁоьство ср Безочливост, безсрамие, нахалство ꙇ детъ къ немѹ полѹ ношт. ꙇ реетъ емѹ дрѹже даждъ м въ ꙁамъ тр хлѣбꙑ ... глѭ вамъ аште  не дастъ ... ꙁане естъ дрѹгъ емѹ. нъ ꙁа беꙁоъство его въставъ дастъ емѹ елко трѣбѹѹтъ М Лк 11.8 З А СК въскоі въ нь дьѣволъ. не о тѣлесі гні не родѧ. нъ о ꙇюдѣ не ро(.)ѧ. ꙁа беꙁоъство К 8а 35 Изч М З А СК К Гр ἀναίδεια ἀναισχυντία беꙁоъство Нвб Срв безочие ср ОА ЕтМл РБЕ безочен прил МлБТР РБЕ безочлив прил МлБТР РБЕ безочливец м МлБТР РБЕ безочник м РБЕ