Исторически речник
беꙁоковат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
беꙁоковатбеꙁокѹѭ, беꙁокѹѫ, беꙁокѹѧ, беꙁокѹюбеꙁокѹш, беꙁокѹеш, беꙁокѹѹшбеꙁокѹтъ, беꙁокѹетъ, беꙁокѹѹтъ, беꙁокѹть, беꙁокѹеть, беꙁокѹѹть, беꙁокѹт, беꙁокѹет, беꙁокѹѹтбеꙁокѹмъ, беꙁокѹемъ, беꙁокѹѹмъ, беꙁокѹмь, беꙁокѹемь, беꙁокѹѹмь, беꙁокѹм, беꙁокѹем, беꙁокѹѹм, беꙁокѹмо, беꙁокѹемо, беꙁокѹѹмобеꙁокѹте, беꙁокѹете, беꙁокѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
беꙁокѹѭтъ, беꙁокѹѫтъ, беꙁокѹѧтъ, беꙁокѹютъ, беꙁокѹѭть, беꙁокѹѫть, беꙁокѹѧть, беꙁокѹють, беꙁокѹѭт, беꙁокѹѫт, беꙁокѹѧт, беꙁокѹютбеꙁокѹвѣ, беꙁокѹевѣ, беꙁокѹѹвѣбеꙁокѹта, беꙁокѹета, беꙁокѹѹтабеꙁокѹте, беꙁокѹете, беꙁокѹѹтебеꙁокѹбеꙁокѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
беꙁокѹмъ, беꙁокѹмь, беꙁокѹмбеꙁокѹтебеꙁокѹвѣбеꙁокѹтабеꙁоковахъ, беꙁоковахь, беꙁоковахбеꙁокова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
беꙁоковабеꙁоковахомъ, беꙁоковахомь, беꙁоковахом, беꙁоковахомꙑбеꙁоковастебеꙁоковашѧ, беꙁоковашѫ, беꙁоковаша, беꙁоковаше, беꙁоковахѫбеꙁоковаховѣбеꙁоковаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
беꙁоковастебеꙁоковаахъ, беꙁоковахъ, беꙁоковаахь, беꙁоковахь, беꙁоковаах, беꙁоковахбеꙁоковааше, беꙁоковашебеꙁоковааше, беꙁоковашебеꙁоковаахомъ, беꙁоковахомъ, беꙁоковаахомь, беꙁоковахомь, беꙁоковаахом, беꙁоковахомбеꙁоковаашете, беꙁоковашете, беꙁоковаасте, беꙁоковасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
беꙁоковаахѫ, беꙁоковахѫ, беꙁоковаахѹ, беꙁоковахѹбеꙁоковааховѣ, беꙁоковаховѣбеꙁоковаашета, беꙁоковашета, беꙁоковааста, беꙁоковастабеꙁоковаашете, беꙁоковашете, беꙁоковаасте, беꙁоковасте
беꙁоковат -беꙁокѹѭ -беꙁокѹш несв Проявявам безочие, безсрамен съм он же прѣбꙑваахѫ беꙁокѹѭште. невѣрьствїмъ.  глаголаахѫ не маш напꙿсат внꙑ бгѹ нашемꙋ С 32.26 Изч С Гр ἀναισχυντέω Нвб Срв безоча се МлБТР ЕтМл безок ’безочлив безсрамен’ прил ДА