Исторически речник
беꙁмьꙁдьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
беꙁмьꙁдьнкъ, беꙁмьꙁдьнкь, беꙁмьꙁдънкъ, беꙁмьꙁдънкь, беꙁмьꙁднкъ, беꙁмьꙁднкьбеꙁмьꙁдьнка, беꙁмьꙁдънка, беꙁмьꙁднкабеꙁмьꙁдьнкѹ, беꙁмьꙁдънкѹ, беꙁмьꙁднкѹбеꙁмьꙁдьнкъ, беꙁмьꙁдьнкь, беꙁмьꙁдънкъ, беꙁмьꙁдънкь, беꙁмьꙁднкъ, беꙁмьꙁднкьбеꙁмьꙁдьнка, беꙁмьꙁдънка, беꙁмьꙁднкабеꙁмьꙁдьнкомь, беꙁмьꙁдьнкомъ, беꙁмьꙁдънкомь, беꙁмьꙁдънкомъ, беꙁмьꙁднкомь, беꙁмьꙁднкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
беꙁмьꙁдьнцѣ, беꙁмьꙁдънцѣ, беꙁмьꙁднцѣбеꙁмьꙁдьне, беꙁмьꙁдъне, беꙁмьꙁднебеꙁмьꙁдьнц, беꙁмьꙁдънц, беꙁмьꙁднцбеꙁмьꙁдьнкъ, беꙁмьꙁдьнкь, беꙁмьꙁдънкъ, беꙁмьꙁдънкь, беꙁмьꙁднкъ, беꙁмьꙁднкьбеꙁмьꙁдьнкомъ, беꙁмьꙁдьнкомь, беꙁмьꙁдънкомъ, беꙁмьꙁдънкомь, беꙁмьꙁднкомъ, беꙁмьꙁднкомьбеꙁмьꙁдьнкꙑ, беꙁмьꙁдънкꙑ, беꙁмьꙁднкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
беꙁмьꙁдьнкꙑ, беꙁмьꙁдънкꙑ, беꙁмьꙁднкꙑбеꙁмьꙁдьнцѣхъ, беꙁмьꙁдьнцѣхь, беꙁмьꙁдънцѣхъ, беꙁмьꙁдънцѣхь, беꙁмьꙁднцѣхъ, беꙁмьꙁднцѣхьбеꙁмьꙁдьнка, беꙁмьꙁдънка, беꙁмьꙁднкабеꙁмьꙁдьнкѹ, беꙁмьꙁдънкѹ, беꙁмьꙁднкѹбеꙁмьꙁдьнкома, беꙁмьꙁдънкома, беꙁмьꙁднкома
беꙁмьꙁдьнкъ м Безкористен човек, който не желае възнаграждение за труда си мⷺца ноѩⷠ҇ а҃ стѹю юдотворцю беꙁꙿмеꙁдьнкѹ коꙁмъ  даміана А 125b 2 Срв. А150а 25—26 Изч А Гр ὁ ἀνάργυρος беꙁмеꙁдьнкъ Нвб безмъздник МлБТР ЕтМл Срв безмъзден прил МлБТР