Исторически речник
беꙁдъна  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
беꙁдънабеꙁдънꙑ, беꙁдънѫбеꙁдънѣбеꙁдънѫ, беꙁдънѹбеꙁдъноѭ, беꙁдъноѫ, беꙁдъноѧ, беꙁдъноюбеꙁдънѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
беꙁдънобеꙁдънꙑбеꙁдънъ, беꙁдъньбеꙁдънамъ, беꙁдънамьбеꙁдънамбеꙁдънахъ, беꙁдънахь
NfOuNfGuNfDu
беꙁдънѣбеꙁдънѹбеꙁдънама
беꙁдъна -ꙑ ж 1. Бездна проведе ѩ въ беꙁдънѣ ѣко по пѹстꙑні СП 105.9 съмѫтішѩ сѩ беꙁдънꙑ мъножьство шюма водъ СП 76.17 вьсѣ елко вьсхотѣ створ гъ. на нбсе ї на ꙁемлі. въ морхъ ї во вьсѣхъ беꙁдьнѣхъ СП 134.6 раꙁвръꙁе камень въ пѹстꙑні  напоі ѩ. ѣко въ беꙁводьнѣ (погр. вм. беꙁдънѣ, Север., с. 100, бел. под линия) мъноѕѣ СП 77.15 2. Ад, пъкъл, преизподня ꙇ молѣахѫ  да не повелтъ мъ въ беꙁдънѫ т М Лк 8.31 З А СК аште маш ... ѹста подобьна. вьспрѣтш беꙁдьнѣ огн҄ьнѣ С 384.2 тъ стꙑ стъ ... въ беꙁдьнѫ посьлавъ вꙑ С 467.6 3. Прен. Множество, голямо количество каплѣ малаа отъ каплѧ пріѧт беꙁдънѫ К 14b 13 М З А СК СП К С Гр ἡ ἄβυσσος беꙁдьна Нвб бездна ОА ВА НГер МлБТР ЕтМл АР РБЕ ЕтБАН БТР Срв бездънка остар Дюв РРОДД