Исторически речник
беꙁдъждь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
беꙁдъжд, беꙁдъждьбеꙁдъждꙗ, беꙁдъжда, беꙁдъждьꙗбеꙁдъждю, беꙁдъждѹ, беꙁдъждьюбеꙁдъждмь, беꙁдъждьмь, беꙁдъждмъ, беꙁдъждьмъ, беꙁдъждмь, беꙁдъждмъбеꙁдъжд, беꙁдъждь, беꙁдъждбеꙁдъждꙗ, беꙁдъжда, беꙁдъждьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
беꙁдъжд, беꙁдъждь, беꙁдъждебеꙁдъждмъ, беꙁдъждьмъ, беꙁдъждмь, беꙁдъждьмь, беꙁдъждмъ, беꙁдъждмь, беꙁдъждомъ, беꙁдъждамъбеꙁдъжд, беꙁдъждь, беꙁдъжд, беꙁдъждмбеꙁдъждхъ, беꙁдъждьхъ, беꙁдъждхь, беꙁдъждьхь, беꙁдъждхъ, беꙁдъждхьбеꙁдъжд, беꙁдъждьбеꙁдъждю, беꙁдъждѹ, беꙁдъждью
NnDu
беꙁдъждма, беꙁдъждьма, беꙁдъждма, беꙁдъждма
беꙁдъждь -ꙗ ср Засуха, суша обрѣтъ прѣподобнааго того правьдьнка ... молт сꙙ къ бѹ да бꙑ ... отъгналъ належꙙште беꙁдъжд.  посълалъ ꙁем хъ дъждъ С 529.28—29 бѹр лютѣ.  многѹ беꙁдъждью ꙁемьѭ тѫ обьдръжꙙштѹ ... ꙗв сꙙ града того боьствѹѹмѹ еппѹ С 529.13 Изч С Калка от гр ἀβροχία Превежда и гр. αὐχμός Нвб бездъждие остар книж ОА ВА НГер МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ