Исторически речник
беꙁдръпътьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
беꙁдръпътьнъ, беꙁдръпътьньбеꙁдръпътьнабеꙁдръпътьнѹбеꙁдръпътьнъ, беꙁдръпътьньбеꙁдръпътьнабеꙁдръпътьномь, беꙁдръпътьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
беꙁдръпътьнѣбеꙁдръпътьне, беꙁдръпътьнꙑбеꙁдръпътьнбеꙁдръпътьнъ, беꙁдръпътьньбеꙁдръпътьномъ, беꙁдръпътьномьбеꙁдръпътьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
беꙁдръпътьнꙑбеꙁдръпътьнѣхъ, беꙁдръпътьнѣхьбеꙁдръпътьнабеꙁдръпътьнѹбеꙁдръпътьномабеꙁдръпътьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
беꙁдръпътьнабеꙁдръпътьнѹбеꙁдръпътьнобеꙁдръпътьнабеꙁдръпътьномь, беꙁдръпътьномъбеꙁдръпътьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
беꙁдръпътьнабеꙁдръпътьнъ, беꙁдръпътьньбеꙁдръпътьномъ, беꙁдръпътьномьбеꙁдръпътьнабеꙁдръпътьнꙑбеꙁдръпътьнѣхъ, беꙁдръпътьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
беꙁдръпътьнѣбеꙁдръпътьнѹбеꙁдръпътьномабеꙁдръпътьнабеꙁдръпътьнꙑ, беꙁдръпътьнѫбеꙁдръпътьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
беꙁдръпътьнѫ, беꙁдръпътьнѹбеꙁдръпътьноѭ, беꙁдръпътьноѫ, беꙁдръпътьноѧ, беꙁдръпътьноюбеꙁдръпътьнѣбеꙁдръпътьнꙑбеꙁдръпътьнъ, беꙁдръпътьньбеꙁдръпътьнамъ, беꙁдръпътьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
беꙁдръпътьнꙑбеꙁдръпътьнамбеꙁдръпътьнахъ, беꙁдръпътьнахьбеꙁдръпътьнѣбеꙁдръпътьнѹбеꙁдръпътьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
беꙁдръпътьнꙑ, беꙁдръпътьнꙑ, беꙁдръпътьнобеꙁдръпътьнаго, беꙁдръпътьнаего, беꙁдръпътьнааго, беꙁдръпътьнаго, беꙁдръпътьного, беꙁдръпътьнога, беꙁдръпътьнгобеꙁдръпътьнѹмѹ, беꙁдръпътьнѹемѹ, беꙁдръпътьнѹѹмѹ, беꙁдръпътьнѹмѹ, беꙁдръпътьноомѹ, беꙁдръпътьномѹ, беꙁдръпътьноѹмѹ, беꙁдръпътьнмѹбеꙁдръпътьнꙑ, беꙁдръпътьнꙑ, беꙁдръпътьнобеꙁдръпътьнаго, беꙁдръпътьнаего, беꙁдръпътьнааго, беꙁдръпътьнаго, беꙁдръпътьного, беꙁдръпътьнога, беꙁдръпътьнгобеꙁдръпътьнꙑмь, беꙁдръпътьнꙑмь, беꙁдръпътьнꙑмъ, беꙁдръпътьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
беꙁдръпътьнѣмь, беꙁдръпътьнѣемь, беꙁдръпътьнѣѣмь, беꙁдръпътьнѣамь, беꙁдръпътьнѣмь, беꙁдръпътьнѣмъ, беꙁдръпътьнѣемъ, беꙁдръпътьнѣѣмъ, беꙁдръпътьнѣамъ, беꙁдръпътьнѣмъ, беꙁдръпътьномь, беꙁдръпътьномъбеꙁдръпътьнꙑ, беꙁдръпътьнꙑ, беꙁдръпътьнобеꙁдръпътьнбеꙁдръпътьнꙑхъ, беꙁдръпътьнꙑхъ, беꙁдръпътьнꙑхь, беꙁдръпътьнꙑхь, беꙁдръпътьнѣхъ, беꙁдръпътьнѣхьбеꙁдръпътьнꙑмъ, беꙁдръпътьнꙑмъ, беꙁдръпътьнꙑмь, беꙁдръпътьнꙑмь, беꙁдръпътьнѣмъ, беꙁдръпътьнѣмьбеꙁдръпътьнꙑѧ, беꙁдръпътьнꙑꙗ, беꙁдръпътьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
беꙁдръпътьнꙑм, беꙁдръпътьнꙑмбеꙁдръпътьнꙑхъ, беꙁдръпътьнꙑхъ, беꙁдръпътьнꙑхь, беꙁдръпътьнꙑхьбеꙁдръпътьнаꙗ, беꙁдръпътьнаа, беꙁдръпътьнаѣбеꙁдръпътьнѹю, беꙁдръпътьноюбеꙁдръпътьнꙑма, беꙁдръпътьнꙑмабеꙁдръпътьно, беꙁдръпътьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
беꙁдръпътьнаго, беꙁдръпътьнаего, беꙁдръпътьнааго, беꙁдръпътьнаго, беꙁдръпътьного, беꙁдръпътьнога, беꙁдръпътьнгобеꙁдръпътьнѹмѹ, беꙁдръпътьнѹемѹ, беꙁдръпътьнѹѹмѹ, беꙁдръпътьнѹмѹ, беꙁдръпътьноомѹ, беꙁдръпътьномѹ, беꙁдръпътьноѹмѹ, беꙁдръпътьнмѹбеꙁдръпътьно, беꙁдръпътьноебеꙁдръпътьнаго, беꙁдръпътьннаего, беꙁдръпътьнааго, беꙁдръпътьнаго, беꙁдръпътьного, беꙁдръпътьнога, беꙁдръпътьнгобеꙁдръпътьнꙑмь, беꙁдръпътьнꙑмь, беꙁдръпътьнꙑмъ, беꙁдръпътьнꙑмъбеꙁдръпътьнѣмь, беꙁдръпътьнѣемь, беꙁдръпътьнѣѣмь, беꙁдръпътьнѣамь, беꙁдръпътьнѣмь, беꙁдръпътьнѣмъ, беꙁдръпътьнѣемъ, беꙁдръпътьнѣѣмъ, беꙁдръпътьнѣамъ, беꙁдръпътьнѣмъ, беꙁдръпътьномь, беꙁдръпътьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
беꙁдръпътьно, беꙁдръпътьноебеꙁдръпътьнаꙗ, беꙁдръпътьнаа, беꙁдръпътьнаѣ, беꙁдръпътьнаѧбеꙁдръпътьнꙑхъ, беꙁдръпътьнꙑхъ, беꙁдръпътьнꙑхь, беꙁдръпътьнꙑхь, беꙁдръпътьнѣхъ, беꙁдръпътьнѣхьбеꙁдръпътьнꙑмъ, беꙁдръпътьнꙑмъ, беꙁдръпътьнꙑмь, беꙁдръпътьнꙑмь, беꙁдръпътьнѣмъ, беꙁдръпътьнѣмьбеꙁдръпътьнаꙗ, беꙁдръпътьнаа, беꙁдръпътьнаѣ, беꙁдръпътьнаѧбеꙁдръпътьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
беꙁдръпътьнꙑхъ, беꙁдръпътьнꙑхъ, беꙁдръпътьнꙑхь, беꙁдръпътьнꙑхьбеꙁдръпътьнѣбеꙁдръпътьнѹю, беꙁдръпътьноюбеꙁдръпътьнꙑма, беꙁдръпътьнꙑмабеꙁдръпътьнаꙗ, беꙁдръпътьнаа, беꙁдръпътьнаѣ, беꙁдръпътьнаѧбеꙁдръпътьнꙑѧ, беꙁдръпътьнꙑꙗ, беꙁдръпътьнѫѭ, беꙁдръпътьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
беꙁдръпътьнѣ, беꙁдръпътьнобеꙁдръпътьнѫѭ, беꙁдръпътьнѹю, беꙁдръпътьноѭ, беꙁдръпътьноюбеꙁдръпътьнѫѭ, беꙁдръпътьноѫ, беꙁдръпътьноѧ, беꙁдръпътьноюбеꙁдръпътьнѣбеꙁдръпътьнꙑѧ, беꙁдръпътьнꙑꙗ, беꙁдръпътьнꙑебеꙁдръпътьнꙑхъ, беꙁдръпътьнꙑхъ, беꙁдръпътьнѣхъ, беꙁдръпътьнꙑхь, беꙁдръпътьнꙑхь, беꙁдръпътьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
беꙁдръпътьнꙑмъ, беꙁдръпътьнꙑмъ, беꙁдръпътьнѣмъ, беꙁдръпътьнꙑмь, беꙁдръпътьнꙑмь, беꙁдръпътьнѣмьбеꙁдръпътьнꙑѧ, беꙁдръпътьнꙑꙗ, беꙁдръпътьнꙑебеꙁдръпътьнꙑм, беꙁдръпътьнꙑмбеꙁдръпътьнꙑхъ, беꙁдръпътьнꙑхъ, беꙁдръпътьнꙑхь, беꙁдръпътьнꙑхьбеꙁдръпътьнѣбеꙁдръпътьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
беꙁдръпътьнꙑма, беꙁдръпътьнꙑмабеꙁдръпътьнѣ, беꙁдръпътьнѣшбеꙁдръпътьнѣшабеꙁдръпътьнѣшѹ, беꙁдръпътьнѣшюбеꙁдръпътьнѣбеꙁдръпътьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
беꙁдръпътьнѣшемь, беꙁдръпътьнѣшемъбеꙁдръпътьнѣшбеꙁдръпътьнѣбеꙁдръпътьнѣше, беꙁдръпътьнѣшбеꙁдръпътьнѣшь, беꙁдръпътьнѣшъбеꙁдръпътьнѣшемъ, беꙁдръпътьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
беꙁдръпътьнѣшѧбеꙁдръпътьнѣшбеꙁдръпътьнѣшхъ, беꙁдръпътьнѣшхьбеꙁдръпътьнѣшабеꙁдръпътьнѣшѹ, беꙁдръпътьнѣшюбеꙁдръпътьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
беꙁдръпътьнѣе, беꙁдръпътьнѣ, беꙁдръпътьнѣшебеꙁдръпътьнѣшабеꙁдръпътьнѣшѹ, беꙁдръпътьнѣшюбеꙁдръпътьнѣе, беꙁдръпътьнѣ, беꙁдръпътьнѣшебеꙁдръпътьнѣшабеꙁдръпътьнѣшемь, беꙁдръпътьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
беꙁдръпътьнѣшбеꙁдръпътьнѣе, беꙁдръпътьнѣбеꙁдръпътьнѣша, беꙁдръпътьнѣшбеꙁдръпътьнѣшь, беꙁдръпътьнѣшъбеꙁдръпътьнѣшемъ, беꙁдръпътьнѣшемьбеꙁдръпътьнѣша, беꙁдръпътьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
беꙁдръпътьнѣшбеꙁдръпътьнѣшхъ, беꙁдръпътьнѣшхьбеꙁдръпътьнѣшбеꙁдръпътьнѣшѹ, беꙁдръпътьнѣшюбеꙁдръпътьнѣшемабеꙁдръпътьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
беꙁдръпътьнѣшѧ, беꙁдръпътьнѣшѫ, беꙁдръпътьнѣшебеꙁдръпътьнѣшбеꙁдръпътьнѣшѫ, беꙁдръпътьнѣшѧ, беꙁдръпътьнѣшѹбеꙁдръпътьнѣшеѭ, беꙁдръпътьнѣшеѫ, беꙁдръпътьнѣшеѧ, беꙁдръпътьнѣшеюбеꙁдръпътьнѣшбеꙁдръпътьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
беꙁдръпътьнѣшѧ, беꙁдръпътьнѣшѫ, беꙁдръпътьнѣшебеꙁдръпътьнѣшь, беꙁдръпътьнѣшъбеꙁдръпътьнѣшамъ, беꙁдръпътьнѣшамьбеꙁдръпътьнѣшѧ, беꙁдръпътьнѣше, беꙁдръпътьнѣшѫбеꙁдръпътьнѣшамбеꙁдръпътьнѣшахъ, беꙁдръпътьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
беꙁдръпътьнѣшбеꙁдръпътьнѣшѹ, беꙁдръпътьнѣшюбеꙁдръпътьнѣшамабеꙁдръпътьнѣ, беꙁдръпътьнѣшбеꙁдръпътьнѣшаго, беꙁдръпътьнѣшаего, беꙁдръпътьнѣшааго, беꙁдръпътьнѣшагобеꙁдръпътьнѣшѹмѹ, беꙁдръпътьнѣшѹемѹ, беꙁдръпътьнѣшѹѹмѹ, беꙁдръпътьнѣшѹмѹ, беꙁдръпътьнѣшюмѹ, беꙁдръпътьнѣшюемѹ, беꙁдръпътьнѣшюѹмѹ, беꙁдръпътьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
беꙁдръпътьнѣбеꙁдръпътьнѣшаго, беꙁдръпътьнѣшаего, беꙁдръпътьнѣшааго, беꙁдръпътьнѣшагобеꙁдръпътьнѣшмь, беꙁдръпътьнѣшмь, беꙁдръпътьнѣшмъ, беꙁдръпътьнѣшмъбеꙁдръпътьнѣшмь, беꙁдръпътьнѣшмь, беꙁдръпътьнѣшмъ, беꙁдръпътьнѣшмъбеꙁдръпътьнѣбеꙁдръпътьнѣше, беꙁдръпътьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
беꙁдръпътьнѣшхъ, беꙁдръпътьнѣшхъ, беꙁдръпътьнѣшхь, беꙁдръпътьнѣшхьбеꙁдръпътьнѣшмъ, беꙁдръпътьнѣшмъ, беꙁдръпътьнѣшмьбеꙁдръпътьнѣшѧѧ, беꙁдръпътьнѣшее, беꙁдръпътьнѣшѫѫбеꙁдръпътьнѣшм, беꙁдръпътьнѣшмбеꙁдръпътьнѣшхъ, беꙁдръпътьнѣшхъ, беꙁдръпътьнѣшхьбеꙁдръпътьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
беꙁдръпътьнѣшѹю, беꙁдръпътьнѣшююбеꙁдръпътьнѣшма, беꙁдръпътьнѣшмабеꙁдръпътьнѣе, беꙁдръпътьнѣ, беꙁдръпътьнѣшее, беꙁдръпътьнѣшебеꙁдръпътьнѣшаго, беꙁдръпътьнѣшаего, беꙁдръпътьнѣшааго, беꙁдръпътьнѣшагобеꙁдръпътьнѣшѹмѹ, беꙁдръпътьнѣшѹемѹ, беꙁдръпътьнѣшѹѹмѹ, беꙁдръпътьнѣшѹмѹ, беꙁдръпътьнѣшюмѹ, беꙁдръпътьнѣшюемѹ, беꙁдръпътьнѣшюѹмѹ, беꙁдръпътьнѣшюмѹбеꙁдръпътьнѣе, беꙁдръпътьнѣ, беꙁдръпътьнѣшее, беꙁдръпътьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
беꙁдръпътьнѣшаго, беꙁдръпътьнѣшаего, беꙁдръпътьнѣшааго, беꙁдръпътьнѣшагобеꙁдръпътьнѣшмь, беꙁдръпътьнѣшмь, беꙁдръпътьнѣшмъ, беꙁдръпътьнѣшмъбеꙁдръпътьнѣшмь, беꙁдръпътьнѣшмь, беꙁдръпътьнѣшмъ, беꙁдръпътьнѣшмъбеꙁдръпътьнѣе, беꙁдръпътьнѣ, беꙁдръпътьнѣшее, беꙁдръпътьнѣшебеꙁдръпътьнѣшаꙗ, беꙁдръпътьнѣшаѣ, беꙁдръпътьнѣшаѧбеꙁдръпътьнѣшхъ, беꙁдръпътьнѣшхъ, беꙁдръпътьнѣшхь, беꙁдръпътьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
беꙁдръпътьнѣшмъ, беꙁдръпътьнѣшмъ, беꙁдръпътьнѣшмьбеꙁдръпътьнѣшаꙗ, беꙁдръпътьнѣшаѣ, беꙁдръпътьнѣшаѧбеꙁдръпътьнѣшм, беꙁдръпътьнѣшмбеꙁдръпътьнѣшхъ, беꙁдръпътьнѣшхъ, беꙁдръпътьнѣшхьбеꙁдръпътьнѣшбеꙁдръпътьнѣшѹю, беꙁдръпътьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
беꙁдръпътьнѣшма, беꙁдръпътьнѣшмабеꙁдръпътьнѣшꙗ, беꙁдръпътьнѣшѣ, беꙁдръпътьнѣшаꙗбеꙁдръпътьнѣшѧѧ, беꙁдръпътьнѣшѧѩ, беꙁдръпътьнѣшѫѫ, беꙁдръпътьнѣшаѧ, беꙁдръпътьнѣшее, беꙁдръпътьнѣшеѥбеꙁдръпътьнѣшбеꙁдръпътьнѣшѫѫ, беꙁдръпътьнѣшѫѭ, беꙁдръпътьнѣшѧѧ, беꙁдръпътьнѣшѧѩ, беꙁдръпътьнѣшююбеꙁдръпътьнѣшѫѫ, беꙁдръпътьнѣшѫѭ, беꙁдръпътьнѣшѧѧ, беꙁдръпътьнѣшѧѩ, беꙁдръпътьнѣшюю, беꙁдръпътьнѣшеѭ, беꙁдръпътьнѣшеѫ, беꙁдръпътьнѣшеѧ, беꙁдръпътьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
беꙁдръпътьнѣшбеꙁдръпътьнѣшꙗ, беꙁдръпътьнѣшѣбеꙁдръпътьнѣшѧѧ, беꙁдръпътьнѣшѧѩ, беꙁдръпътьнѣшѫѫ, беꙁдръпътьнѣшаѧ, беꙁдръпътьнѣшее, беꙁдръпътьнѣшеѥбеꙁдръпътьнѣшхъ, беꙁдръпътьнѣшхъ, беꙁдръпътьнѣшхь, беꙁдръпътьнѣшхьбеꙁдръпътьнѣшмъ, беꙁдръпътьнѣшмъ, беꙁдръпътьнѣшмь, беꙁдръпътьнѣшмьбеꙁдръпътьнѣшѧѧ, беꙁдръпътьнѣшѧѩ, беꙁдръпътьнѣшѫѫ, беꙁдръпътьнѣшаѧ, беꙁдръпътьнѣшее, беꙁдръпътьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
беꙁдръпътьнѣшм, беꙁдръпътьнѣшмбеꙁдръпътьнѣшхъ, беꙁдръпътьнѣшхъ, беꙁдръпътьнѣшхь, беꙁдръпътьнѣшхьбеꙁдръпътьнѣшбеꙁдръпътьнѣшѹю, беꙁдръпътьнѣшююбеꙁдръпътьнѣшма, беꙁдръпътьнѣшма
беꙁдръпътьнъ -ꙑ прил Безропотен тꙑ ѹбо о ѧдо. ход по ꙁаповѣдемъ гнѣмъ прсно. послѣдѹѩ повелѣнемъ его ... въ беꙁдръпътъное слѹжене СЕ 89а 26—89b 1 Изч СЕ беꙁдръпътънъ Нвб Срв безропотен книж ОА ВА ЕтМл БТР АР РБЕ