Исторически речник
беꙁградьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
беꙁградьнкъ, беꙁградьнкь, беꙁградънкъ, беꙁградънкь, беꙁграднкъ, беꙁграднкьбеꙁградьнка, беꙁградънка, беꙁграднкабеꙁградьнкѹ, беꙁградънкѹ, беꙁграднкѹбеꙁградьнкъ, беꙁградьнкь, беꙁградънкъ, беꙁградънкь, беꙁграднкъ, беꙁграднкьбеꙁградьнка, беꙁградънка, беꙁграднкабеꙁградьнкомь, беꙁградьнкомъ, беꙁградънкомь, беꙁградънкомъ, беꙁграднкомь, беꙁграднкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
беꙁградьнцѣ, беꙁградънцѣ, беꙁграднцѣбеꙁградьне, беꙁградъне, беꙁграднебеꙁградьнц, беꙁградънц, беꙁграднцбеꙁградьнкъ, беꙁградьнкь, беꙁградънкъ, беꙁградънкь, беꙁграднкъ, беꙁграднкьбеꙁградьнкомъ, беꙁградьнкомь, беꙁградънкомъ, беꙁградънкомь, беꙁграднкомъ, беꙁграднкомьбеꙁградьнкꙑ, беꙁградънкꙑ, беꙁграднкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
беꙁградьнкꙑ, беꙁградънкꙑ, беꙁграднкꙑбеꙁградьнцѣхъ, беꙁградьнцѣхь, беꙁградънцѣхъ, беꙁградънцѣхь, беꙁграднцѣхъ, беꙁграднцѣхьбеꙁградьнка, беꙁградънка, беꙁграднкабеꙁградьнкѹ, беꙁградънкѹ, беꙁграднкѹбеꙁградьнкома, беꙁградънкома, беꙁграднкома
беꙁградьнкъ м Безотечественик, безродник не бѣ бо дꙿно отеьство стꙑмъ. дрѹгꙑ бо отъ ноѧ странꙑ бѣ. то како юже беꙁградьнкꙑ л ѧ нареемъ. л градьнкꙑ вьсеѧ въсел҄енꙑѧ С 84.1 Изч С Калка от гр ἄπολις Нвб Ø