Исторически речник
беꙁгодь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
беꙁгод, беꙁгодьбеꙁгодꙗ, беꙁгода, беꙁгодьꙗбеꙁгодю, беꙁгодѹ, беꙁгодьюбеꙁгодмь, беꙁгодьмь, беꙁгодмъ, беꙁгодьмъ, беꙁгодмь, беꙁгодмъбеꙁгод, беꙁгодь, беꙁгодбеꙁгодꙗ, беꙁгода, беꙁгодьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
беꙁгод, беꙁгодь, беꙁгодебеꙁгодмъ, беꙁгодьмъ, беꙁгодмь, беꙁгодьмь, беꙁгодмъ, беꙁгодмь, беꙁгодомъ, беꙁгодамъбеꙁгод, беꙁгодь, беꙁгод, беꙁгодмбеꙁгодхъ, беꙁгодьхъ, беꙁгодхь, беꙁгодьхь, беꙁгодхъ, беꙁгодхьбеꙁгод, беꙁгодьбеꙁгодю, беꙁгодѹ, беꙁгодью
NnDu
беꙁгодма, беꙁгодьма, беꙁгодма, беꙁгодма
беꙁгодь -ꙗ ср Неподходящо време, преждевременност вархъ вь беꙁгодь ї воꙁъвахъ. на словеса твоѣ ѹпъвахъ СП 118.147 Изч СП Калка от гр ἀωρία Нвб безгодие Срв безгодно МлБТР ЕтМл