Исторически речник
беꙁвѣрь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
беꙁвѣр, беꙁвѣрьбеꙁвѣрꙗ, беꙁвѣра, беꙁвѣрьꙗбеꙁвѣрю, беꙁвѣрѹ, беꙁвѣрьюбеꙁвѣрмь, беꙁвѣрьмь, беꙁвѣрмъ, беꙁвѣрьмъ, беꙁвѣрмь, беꙁвѣрмъбеꙁвѣр, беꙁвѣрь, беꙁвѣрбеꙁвѣрꙗ, беꙁвѣра, беꙁвѣрьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
беꙁвѣр, беꙁвѣрь, беꙁвѣребеꙁвѣрмъ, беꙁвѣрьмъ, беꙁвѣрмь, беꙁвѣрьмь, беꙁвѣрмъ, беꙁвѣрмь, беꙁвѣромъ, беꙁвѣрамъбеꙁвѣр, беꙁвѣрь, беꙁвѣр, беꙁвѣрмбеꙁвѣрхъ, беꙁвѣрьхъ, беꙁвѣрхь, беꙁвѣрьхь, беꙁвѣрхъ, беꙁвѣрхьбеꙁвѣр, беꙁвѣрьбеꙁвѣрю, беꙁвѣрѹ, беꙁвѣрью
NnDu
беꙁвѣрма, беꙁвѣрьма, беꙁвѣрма, беꙁвѣрма
беꙁвѣрь -ꙗ ср Безверие, неверие бже творье ... ꙇꙁгонѧ вꙿсѣко беꙁвѣре ꙇꙁ люде свохъ СЕ 44b 15—16 Изч СЕ беꙁвѣре Нвб безверие остар ОА ВА МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ НГер Срв безверен прил ДА