Исторически речник
беꙁводьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
беꙁводьнъ, беꙁводьньбеꙁводьнабеꙁводьнѹбеꙁводьнъ, беꙁводьньбеꙁводьнабеꙁводьномь, беꙁводьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
беꙁводьнѣбеꙁводьне, беꙁводьнꙑбеꙁводьнбеꙁводьнъ, беꙁводьньбеꙁводьномъ, беꙁводьномьбеꙁводьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
беꙁводьнꙑбеꙁводьнѣхъ, беꙁводьнѣхьбеꙁводьнабеꙁводьнѹбеꙁводьномабеꙁводьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
беꙁводьнабеꙁводьнѹбеꙁводьнобеꙁводьнабеꙁводьномь, беꙁводьномъбеꙁводьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
беꙁводьнабеꙁводьнъ, беꙁводьньбеꙁводьномъ, беꙁводьномьбеꙁводьнабеꙁводьнꙑбеꙁводьнѣхъ, беꙁводьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
беꙁводьнѣбеꙁводьнѹбеꙁводьномабеꙁводьнабеꙁводьнꙑ, беꙁводьнѫбеꙁводьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
беꙁводьнѫ, беꙁводьнѹбеꙁводьноѭ, беꙁводьноѫ, беꙁводьноѧ, беꙁводьноюбеꙁводьнѣбеꙁводьнꙑбеꙁводьнъ, беꙁводьньбеꙁводьнамъ, беꙁводьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
беꙁводьнꙑбеꙁводьнамбеꙁводьнахъ, беꙁводьнахьбеꙁводьнѣбеꙁводьнѹбеꙁводьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
беꙁводьнꙑ, беꙁводьнꙑ, беꙁводьнобеꙁводьнаго, беꙁводьнаего, беꙁводьнааго, беꙁводьнаго, беꙁводьного, беꙁводьнога, беꙁводьнгобеꙁводьнѹмѹ, беꙁводьнѹемѹ, беꙁводьнѹѹмѹ, беꙁводьнѹмѹ, беꙁводьноомѹ, беꙁводьномѹ, беꙁводьноѹмѹ, беꙁводьнмѹбеꙁводьнꙑ, беꙁводьнꙑ, беꙁводьнобеꙁводьнаго, беꙁводьнаего, беꙁводьнааго, беꙁводьнаго, беꙁводьного, беꙁводьнога, беꙁводьнгобеꙁводьнꙑмь, беꙁводьнꙑмь, беꙁводьнꙑмъ, беꙁводьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
беꙁводьнѣмь, беꙁводьнѣемь, беꙁводьнѣѣмь, беꙁводьнѣамь, беꙁводьнѣмь, беꙁводьнѣмъ, беꙁводьнѣемъ, беꙁводьнѣѣмъ, беꙁводьнѣамъ, беꙁводьнѣмъ, беꙁводьномь, беꙁводьномъбеꙁводьнꙑ, беꙁводьнꙑ, беꙁводьнобеꙁводьнбеꙁводьнꙑхъ, беꙁводьнꙑхъ, беꙁводьнꙑхь, беꙁводьнꙑхь, беꙁводьнѣхъ, беꙁводьнѣхьбеꙁводьнꙑмъ, беꙁводьнꙑмъ, беꙁводьнꙑмь, беꙁводьнꙑмь, беꙁводьнѣмъ, беꙁводьнѣмьбеꙁводьнꙑѧ, беꙁводьнꙑꙗ, беꙁводьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
беꙁводьнꙑм, беꙁводьнꙑмбеꙁводьнꙑхъ, беꙁводьнꙑхъ, беꙁводьнꙑхь, беꙁводьнꙑхьбеꙁводьнаꙗ, беꙁводьнаа, беꙁводьнаѣбеꙁводьнѹю, беꙁводьноюбеꙁводьнꙑма, беꙁводьнꙑмабеꙁводьно, беꙁводьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
беꙁводьнаго, беꙁводьнаего, беꙁводьнааго, беꙁводьнаго, беꙁводьного, беꙁводьнога, беꙁводьнгобеꙁводьнѹмѹ, беꙁводьнѹемѹ, беꙁводьнѹѹмѹ, беꙁводьнѹмѹ, беꙁводьноомѹ, беꙁводьномѹ, беꙁводьноѹмѹ, беꙁводьнмѹбеꙁводьно, беꙁводьноебеꙁводьнаго, беꙁводьннаего, беꙁводьнааго, беꙁводьнаго, беꙁводьного, беꙁводьнога, беꙁводьнгобеꙁводьнꙑмь, беꙁводьнꙑмь, беꙁводьнꙑмъ, беꙁводьнꙑмъбеꙁводьнѣмь, беꙁводьнѣемь, беꙁводьнѣѣмь, беꙁводьнѣамь, беꙁводьнѣмь, беꙁводьнѣмъ, беꙁводьнѣемъ, беꙁводьнѣѣмъ, беꙁводьнѣамъ, беꙁводьнѣмъ, беꙁводьномь, беꙁводьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
беꙁводьно, беꙁводьноебеꙁводьнаꙗ, беꙁводьнаа, беꙁводьнаѣ, беꙁводьнаѧбеꙁводьнꙑхъ, беꙁводьнꙑхъ, беꙁводьнꙑхь, беꙁводьнꙑхь, беꙁводьнѣхъ, беꙁводьнѣхьбеꙁводьнꙑмъ, беꙁводьнꙑмъ, беꙁводьнꙑмь, беꙁводьнꙑмь, беꙁводьнѣмъ, беꙁводьнѣмьбеꙁводьнаꙗ, беꙁводьнаа, беꙁводьнаѣ, беꙁводьнаѧбеꙁводьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
беꙁводьнꙑхъ, беꙁводьнꙑхъ, беꙁводьнꙑхь, беꙁводьнꙑхьбеꙁводьнѣбеꙁводьнѹю, беꙁводьноюбеꙁводьнꙑма, беꙁводьнꙑмабеꙁводьнаꙗ, беꙁводьнаа, беꙁводьнаѣ, беꙁводьнаѧбеꙁводьнꙑѧ, беꙁводьнꙑꙗ, беꙁводьнѫѭ, беꙁводьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
беꙁводьнѣ, беꙁводьнобеꙁводьнѫѭ, беꙁводьнѹю, беꙁводьноѭ, беꙁводьноюбеꙁводьнѫѭ, беꙁводьноѫ, беꙁводьноѧ, беꙁводьноюбеꙁводьнѣбеꙁводьнꙑѧ, беꙁводьнꙑꙗ, беꙁводьнꙑебеꙁводьнꙑхъ, беꙁводьнꙑхъ, беꙁводьнѣхъ, беꙁводьнꙑхь, беꙁводьнꙑхь, беꙁводьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
беꙁводьнꙑмъ, беꙁводьнꙑмъ, беꙁводьнѣмъ, беꙁводьнꙑмь, беꙁводьнꙑмь, беꙁводьнѣмьбеꙁводьнꙑѧ, беꙁводьнꙑꙗ, беꙁводьнꙑебеꙁводьнꙑм, беꙁводьнꙑмбеꙁводьнꙑхъ, беꙁводьнꙑхъ, беꙁводьнꙑхь, беꙁводьнꙑхьбеꙁводьнѣбеꙁводьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
беꙁводьнꙑма, беꙁводьнꙑмабеꙁводьнѣ, беꙁводьнѣшбеꙁводьнѣшабеꙁводьнѣшѹ, беꙁводьнѣшюбеꙁводьнѣбеꙁводьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
беꙁводьнѣшемь, беꙁводьнѣшемъбеꙁводьнѣшбеꙁводьнѣбеꙁводьнѣше, беꙁводьнѣшбеꙁводьнѣшь, беꙁводьнѣшъбеꙁводьнѣшемъ, беꙁводьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
беꙁводьнѣшѧбеꙁводьнѣшбеꙁводьнѣшхъ, беꙁводьнѣшхьбеꙁводьнѣшабеꙁводьнѣшѹ, беꙁводьнѣшюбеꙁводьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
беꙁводьнѣе, беꙁводьнѣ, беꙁводьнѣшебеꙁводьнѣшабеꙁводьнѣшѹ, беꙁводьнѣшюбеꙁводьнѣе, беꙁводьнѣ, беꙁводьнѣшебеꙁводьнѣшабеꙁводьнѣшемь, беꙁводьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
беꙁводьнѣшбеꙁводьнѣе, беꙁводьнѣбеꙁводьнѣша, беꙁводьнѣшбеꙁводьнѣшь, беꙁводьнѣшъбеꙁводьнѣшемъ, беꙁводьнѣшемьбеꙁводьнѣша, беꙁводьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
беꙁводьнѣшбеꙁводьнѣшхъ, беꙁводьнѣшхьбеꙁводьнѣшбеꙁводьнѣшѹ, беꙁводьнѣшюбеꙁводьнѣшемабеꙁводьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
беꙁводьнѣшѧ, беꙁводьнѣшѫ, беꙁводьнѣшебеꙁводьнѣшбеꙁводьнѣшѫ, беꙁводьнѣшѧ, беꙁводьнѣшѹбеꙁводьнѣшеѭ, беꙁводьнѣшеѫ, беꙁводьнѣшеѧ, беꙁводьнѣшеюбеꙁводьнѣшбеꙁводьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
беꙁводьнѣшѧ, беꙁводьнѣшѫ, беꙁводьнѣшебеꙁводьнѣшь, беꙁводьнѣшъбеꙁводьнѣшамъ, беꙁводьнѣшамьбеꙁводьнѣшѧ, беꙁводьнѣше, беꙁводьнѣшѫбеꙁводьнѣшамбеꙁводьнѣшахъ, беꙁводьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
беꙁводьнѣшбеꙁводьнѣшѹ, беꙁводьнѣшюбеꙁводьнѣшамабеꙁводьнѣ, беꙁводьнѣшбеꙁводьнѣшаго, беꙁводьнѣшаего, беꙁводьнѣшааго, беꙁводьнѣшагобеꙁводьнѣшѹмѹ, беꙁводьнѣшѹемѹ, беꙁводьнѣшѹѹмѹ, беꙁводьнѣшѹмѹ, беꙁводьнѣшюмѹ, беꙁводьнѣшюемѹ, беꙁводьнѣшюѹмѹ, беꙁводьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
беꙁводьнѣбеꙁводьнѣшаго, беꙁводьнѣшаего, беꙁводьнѣшааго, беꙁводьнѣшагобеꙁводьнѣшмь, беꙁводьнѣшмь, беꙁводьнѣшмъ, беꙁводьнѣшмъбеꙁводьнѣшмь, беꙁводьнѣшмь, беꙁводьнѣшмъ, беꙁводьнѣшмъбеꙁводьнѣбеꙁводьнѣше, беꙁводьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
беꙁводьнѣшхъ, беꙁводьнѣшхъ, беꙁводьнѣшхь, беꙁводьнѣшхьбеꙁводьнѣшмъ, беꙁводьнѣшмъ, беꙁводьнѣшмьбеꙁводьнѣшѧѧ, беꙁводьнѣшее, беꙁводьнѣшѫѫбеꙁводьнѣшм, беꙁводьнѣшмбеꙁводьнѣшхъ, беꙁводьнѣшхъ, беꙁводьнѣшхьбеꙁводьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
беꙁводьнѣшѹю, беꙁводьнѣшююбеꙁводьнѣшма, беꙁводьнѣшмабеꙁводьнѣе, беꙁводьнѣ, беꙁводьнѣшее, беꙁводьнѣшебеꙁводьнѣшаго, беꙁводьнѣшаего, беꙁводьнѣшааго, беꙁводьнѣшагобеꙁводьнѣшѹмѹ, беꙁводьнѣшѹемѹ, беꙁводьнѣшѹѹмѹ, беꙁводьнѣшѹмѹ, беꙁводьнѣшюмѹ, беꙁводьнѣшюемѹ, беꙁводьнѣшюѹмѹ, беꙁводьнѣшюмѹбеꙁводьнѣе, беꙁводьнѣ, беꙁводьнѣшее, беꙁводьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
беꙁводьнѣшаго, беꙁводьнѣшаего, беꙁводьнѣшааго, беꙁводьнѣшагобеꙁводьнѣшмь, беꙁводьнѣшмь, беꙁводьнѣшмъ, беꙁводьнѣшмъбеꙁводьнѣшмь, беꙁводьнѣшмь, беꙁводьнѣшмъ, беꙁводьнѣшмъбеꙁводьнѣе, беꙁводьнѣ, беꙁводьнѣшее, беꙁводьнѣшебеꙁводьнѣшаꙗ, беꙁводьнѣшаѣ, беꙁводьнѣшаѧбеꙁводьнѣшхъ, беꙁводьнѣшхъ, беꙁводьнѣшхь, беꙁводьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
беꙁводьнѣшмъ, беꙁводьнѣшмъ, беꙁводьнѣшмьбеꙁводьнѣшаꙗ, беꙁводьнѣшаѣ, беꙁводьнѣшаѧбеꙁводьнѣшм, беꙁводьнѣшмбеꙁводьнѣшхъ, беꙁводьнѣшхъ, беꙁводьнѣшхьбеꙁводьнѣшбеꙁводьнѣшѹю, беꙁводьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
беꙁводьнѣшма, беꙁводьнѣшмабеꙁводьнѣшꙗ, беꙁводьнѣшѣ, беꙁводьнѣшаꙗбеꙁводьнѣшѧѧ, беꙁводьнѣшѧѩ, беꙁводьнѣшѫѫ, беꙁводьнѣшаѧ, беꙁводьнѣшее, беꙁводьнѣшеѥбеꙁводьнѣшбеꙁводьнѣшѫѫ, беꙁводьнѣшѫѭ, беꙁводьнѣшѧѧ, беꙁводьнѣшѧѩ, беꙁводьнѣшююбеꙁводьнѣшѫѫ, беꙁводьнѣшѫѭ, беꙁводьнѣшѧѧ, беꙁводьнѣшѧѩ, беꙁводьнѣшюю, беꙁводьнѣшеѭ, беꙁводьнѣшеѫ, беꙁводьнѣшеѧ, беꙁводьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
беꙁводьнѣшбеꙁводьнѣшꙗ, беꙁводьнѣшѣбеꙁводьнѣшѧѧ, беꙁводьнѣшѧѩ, беꙁводьнѣшѫѫ, беꙁводьнѣшаѧ, беꙁводьнѣшее, беꙁводьнѣшеѥбеꙁводьнѣшхъ, беꙁводьнѣшхъ, беꙁводьнѣшхь, беꙁводьнѣшхьбеꙁводьнѣшмъ, беꙁводьнѣшмъ, беꙁводьнѣшмь, беꙁводьнѣшмьбеꙁводьнѣшѧѧ, беꙁводьнѣшѧѩ, беꙁводьнѣшѫѫ, беꙁводьнѣшаѧ, беꙁводьнѣшее, беꙁводьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
беꙁводьнѣшм, беꙁводьнѣшмбеꙁводьнѣшхъ, беꙁводьнѣшхъ, беꙁводьнѣшхь, беꙁводьнѣшхьбеꙁводьнѣшбеꙁводьнѣшѹю, беꙁводьнѣшююбеꙁводьнѣшма, беꙁводьнѣшма
беꙁводьнъ -ꙑ прил 1. Безводен, сух егда же нестꙑ дхъ ꙁдетъ отъ ка. прѣходтъ сквоꙁѣ беꙁводънаѣ мѣста М Лк 11.24 раꙁдражшѩ ї въ ꙁемл беꙁводьнѣ СП 77.40 ꙁаблодшѩ въ пѹстꙑні беꙁводьнѣ СП 106.4 на непроходънѫѭ же ꙁемл҄ѭ.  на беꙁводънѫѭ.  недѣланѫ на неже къ не жветъ СЕ 55а 3 2. Като същ. беꙁводьна ж ед [ἡ] ἄνυδρος Безводна земя, пустиня прогнѣвашѩ вꙑшьнѣго въ беꙁводьнѣ СП 77.17 ї скѹсішѩ ба въ беꙁводьнѣ СП 105.14 М СП СЕ Калка от гр ἄνυδρος беꙁводънъ Нвб безводен ОА ВА Бот НТ МлБТР ЕтМл АР РБЕ безводний НГер Срв Безводно МИ Безводица МИ СНМБ Безводье МИ ЙЗ,БСИА