Исторически речник
беꙁаконьноват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
беꙁаконьноватбеꙁаконьнѹѭ, беꙁаконьнѹѫ, беꙁаконьнѹѧ, беꙁаконьнѹюбеꙁаконьнѹш, беꙁаконьнѹеш, беꙁаконьнѹѹшбеꙁаконьнѹтъ, беꙁаконьнѹетъ, беꙁаконьнѹѹтъ, беꙁаконьнѹть, беꙁаконьнѹеть, беꙁаконьнѹѹть, беꙁаконьнѹт, беꙁаконьнѹет, беꙁаконьнѹѹтбеꙁаконьнѹмъ, беꙁаконьнѹемъ, беꙁаконьнѹѹмъ, беꙁаконьнѹмь, беꙁаконьнѹемь, беꙁаконьнѹѹмь, беꙁаконьнѹм, беꙁаконьнѹем, беꙁаконьнѹѹм, беꙁаконьнѹмо, беꙁаконьнѹемо, беꙁаконьнѹѹмобеꙁаконьнѹте, беꙁаконьнѹете, беꙁаконьнѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
беꙁаконьнѹѭтъ, беꙁаконьнѹѫтъ, беꙁаконьнѹѧтъ, беꙁаконьнѹютъ, беꙁаконьнѹѭть, беꙁаконьнѹѫть, беꙁаконьнѹѧть, беꙁаконьнѹють, беꙁаконьнѹѭт, беꙁаконьнѹѫт, беꙁаконьнѹѧт, беꙁаконьнѹютбеꙁаконьнѹвѣ, беꙁаконьнѹевѣ, беꙁаконьнѹѹвѣбеꙁаконьнѹта, беꙁаконьнѹета, беꙁаконьнѹѹтабеꙁаконьнѹте, беꙁаконьнѹете, беꙁаконьнѹѹтебеꙁаконьнѹбеꙁаконьнѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
беꙁаконьнѹмъ, беꙁаконьнѹмь, беꙁаконьнѹмбеꙁаконьнѹтебеꙁаконьнѹвѣбеꙁаконьнѹтабеꙁаконьновахъ, беꙁаконьновахь, беꙁаконьновахбеꙁаконьнова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
беꙁаконьновабеꙁаконьновахомъ, беꙁаконьновахомь, беꙁаконьновахом, беꙁаконьновахомꙑбеꙁаконьновастебеꙁаконьновашѧ, беꙁаконьновашѫ, беꙁаконьноваша, беꙁаконьноваше, беꙁаконьновахѫбеꙁаконьноваховѣбеꙁаконьноваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
беꙁаконьновастебеꙁаконьноваахъ, беꙁаконьновахъ, беꙁаконьноваахь, беꙁаконьновахь, беꙁаконьноваах, беꙁаконьновахбеꙁаконьновааше, беꙁаконьновашебеꙁаконьновааше, беꙁаконьновашебеꙁаконьноваахомъ, беꙁаконьновахомъ, беꙁаконьноваахомь, беꙁаконьновахомь, беꙁаконьноваахом, беꙁаконьновахомбеꙁаконьноваашете, беꙁаконьновашете, беꙁаконьноваасте, беꙁаконьновасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
беꙁаконьноваахѫ, беꙁаконьновахѫ, беꙁаконьноваахѹ, беꙁаконьновахѹбеꙁаконьновааховѣ, беꙁаконьноваховѣбеꙁаконьноваашета, беꙁаконьновашета, беꙁаконьновааста, беꙁаконьновастабеꙁаконьноваашете, беꙁаконьновашете, беꙁаконьноваасте, беꙁаконьновасте
беꙁаконьноват -беꙁаконьнѹѭ -беꙁаконьнѹш несв 1. Върша грях, престъпление; греша да постꙑдѩтъ сѩ беꙁаконьнѹѭштеі въсѹе СП 24.3 Срв. СЕ74b 13 съгрѣшіхомъ съ оці нашімі. беꙁаконъновахомъ і не оправьдіхомъ СП 105.6 Срв. С110.30—111.1 пркосновен топлотꙑ. пльт го растаавъш. любꙙ же жꙁнь съпаде сꙙ беꙁакон҄новавъ вътъште С 93.16—17 2. Действам противозаконно, несправедливо і постꙑдѩть сѩ гръдї ѣко правъдꙑ беꙁаконьновашѩ на мѩ СП 118.78 Изч СП СЕ С Калка от гр ἀνομέω беꙁаконъноват Нвб Срв беззаконствувам остар МлБТР ЕтМл РБЕ