Исторически речник
беꙁаконень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
беꙁаконен, беꙁаконеньбеꙁаконенꙗ, беꙁаконена, беꙁаконеньꙗбеꙁаконеню, беꙁаконенѹ, беꙁаконеньюбеꙁаконенмь, беꙁаконеньмь, беꙁаконенмъ, беꙁаконеньмъ, беꙁаконенмь, беꙁаконенмъбеꙁаконен, беꙁаконень, беꙁаконенбеꙁаконенꙗ, беꙁаконена, беꙁаконеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
беꙁаконен, беꙁаконень, беꙁаконенебеꙁаконенмъ, беꙁаконеньмъ, беꙁаконенмь, беꙁаконеньмь, беꙁаконенмъ, беꙁаконенмь, беꙁаконеномъ, беꙁаконенамъбеꙁаконен, беꙁаконень, беꙁаконен, беꙁаконенмбеꙁаконенхъ, беꙁаконеньхъ, беꙁаконенхь, беꙁаконеньхь, беꙁаконенхъ, беꙁаконенхьбеꙁаконен, беꙁаконеньбеꙁаконеню, беꙁаконенѹ, беꙁаконенью
NnDu
беꙁаконенма, беꙁаконеньма, беꙁаконенма, беꙁаконенма
беꙁаконень -ꙗ ср Беззаконие, престъпление, грях посълетъ снъ лвьскꙑ анѣлꙑ своѩ. ꙇ съберѫтъ отъ цсрствѣ его вьсѧ сканьдѣлꙑ. ꙇ творѧщѧѩ беꙁаконене М Мт 13.41 помлѹ мѩ бже ... наїпае омъ мѩ отъ беꙁаконеньѣ моего СП 50.4 се бо въ беꙁаконеньі ꙁаѩтъ есмъ СП 50.7 аште беꙁаконенѣ наꙁьрш гі. гї къто постоітъ ѣко отъ тебе оцѣштене естъ СП 129.3 нъ пон҄еже ѹмножшꙙ сꙙ беꙁаконенꙗ моꙗ. ѹдалхъ сꙙ ... въ пѹстꙑн҄ѫ С 286.20 М СП С Калка от гр ἀνομία Превежда и гр. ἀνόμημα беꙁаконенъе беꙁаконьне Нвб Срв беззаконие