Исторически речник
бедрьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
бедрьнъ, бедрьньбедрьнабедрьнѹбедрьнъ, бедрьньбедрьнабедрьномь, бедрьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
бедрьнѣбедрьне, бедрьнꙑбедрьнбедрьнъ, бедрьньбедрьномъ, бедрьномьбедрьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
бедрьнꙑбедрьнѣхъ, бедрьнѣхьбедрьнабедрьнѹбедрьномабедрьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
бедрьнабедрьнѹбедрьнобедрьнабедрьномь, бедрьномъбедрьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
бедрьнабедрьнъ, бедрьньбедрьномъ, бедрьномьбедрьнабедрьнꙑбедрьнѣхъ, бедрьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
бедрьнѣбедрьнѹбедрьномабедрьнабедрьнꙑ, бедрьнѫбедрьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
бедрьнѫ, бедрьнѹбедрьноѭ, бедрьноѫ, бедрьноѧ, бедрьноюбедрьнѣбедрьнꙑбедрьнъ, бедрьньбедрьнамъ, бедрьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
бедрьнꙑбедрьнамбедрьнахъ, бедрьнахьбедрьнѣбедрьнѹбедрьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
бедрьнꙑ, бедрьнꙑ, бедрьнобедрьнаго, бедрьнаего, бедрьнааго, бедрьнаго, бедрьного, бедрьнога, бедрьнгобедрьнѹмѹ, бедрьнѹемѹ, бедрьнѹѹмѹ, бедрьнѹмѹ, бедрьноомѹ, бедрьномѹ, бедрьноѹмѹ, бедрьнмѹбедрьнꙑ, бедрьнꙑ, бедрьнобедрьнаго, бедрьнаего, бедрьнааго, бедрьнаго, бедрьного, бедрьнога, бедрьнгобедрьнꙑмь, бедрьнꙑмь, бедрьнꙑмъ, бедрьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
бедрьнѣмь, бедрьнѣемь, бедрьнѣѣмь, бедрьнѣамь, бедрьнѣмь, бедрьнѣмъ, бедрьнѣемъ, бедрьнѣѣмъ, бедрьнѣамъ, бедрьнѣмъ, бедрьномь, бедрьномъбедрьнꙑ, бедрьнꙑ, бедрьнобедрьнбедрьнꙑхъ, бедрьнꙑхъ, бедрьнꙑхь, бедрьнꙑхь, бедрьнѣхъ, бедрьнѣхьбедрьнꙑмъ, бедрьнꙑмъ, бедрьнꙑмь, бедрьнꙑмь, бедрьнѣмъ, бедрьнѣмьбедрьнꙑѧ, бедрьнꙑꙗ, бедрьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
бедрьнꙑм, бедрьнꙑмбедрьнꙑхъ, бедрьнꙑхъ, бедрьнꙑхь, бедрьнꙑхьбедрьнаꙗ, бедрьнаа, бедрьнаѣбедрьнѹю, бедрьноюбедрьнꙑма, бедрьнꙑмабедрьно, бедрьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
бедрьнаго, бедрьнаего, бедрьнааго, бедрьнаго, бедрьного, бедрьнога, бедрьнгобедрьнѹмѹ, бедрьнѹемѹ, бедрьнѹѹмѹ, бедрьнѹмѹ, бедрьноомѹ, бедрьномѹ, бедрьноѹмѹ, бедрьнмѹбедрьно, бедрьноебедрьнаго, бедрьннаего, бедрьнааго, бедрьнаго, бедрьного, бедрьнога, бедрьнгобедрьнꙑмь, бедрьнꙑмь, бедрьнꙑмъ, бедрьнꙑмъбедрьнѣмь, бедрьнѣемь, бедрьнѣѣмь, бедрьнѣамь, бедрьнѣмь, бедрьнѣмъ, бедрьнѣемъ, бедрьнѣѣмъ, бедрьнѣамъ, бедрьнѣмъ, бедрьномь, бедрьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
бедрьно, бедрьноебедрьнаꙗ, бедрьнаа, бедрьнаѣ, бедрьнаѧбедрьнꙑхъ, бедрьнꙑхъ, бедрьнꙑхь, бедрьнꙑхь, бедрьнѣхъ, бедрьнѣхьбедрьнꙑмъ, бедрьнꙑмъ, бедрьнꙑмь, бедрьнꙑмь, бедрьнѣмъ, бедрьнѣмьбедрьнаꙗ, бедрьнаа, бедрьнаѣ, бедрьнаѧбедрьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
бедрьнꙑхъ, бедрьнꙑхъ, бедрьнꙑхь, бедрьнꙑхьбедрьнѣбедрьнѹю, бедрьноюбедрьнꙑма, бедрьнꙑмабедрьнаꙗ, бедрьнаа, бедрьнаѣ, бедрьнаѧбедрьнꙑѧ, бедрьнꙑꙗ, бедрьнѫѭ, бедрьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
бедрьнѣ, бедрьнобедрьнѫѭ, бедрьнѹю, бедрьноѭ, бедрьноюбедрьнѫѭ, бедрьноѫ, бедрьноѧ, бедрьноюбедрьнѣбедрьнꙑѧ, бедрьнꙑꙗ, бедрьнꙑебедрьнꙑхъ, бедрьнꙑхъ, бедрьнѣхъ, бедрьнꙑхь, бедрьнꙑхь, бедрьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
бедрьнꙑмъ, бедрьнꙑмъ, бедрьнѣмъ, бедрьнꙑмь, бедрьнꙑмь, бедрьнѣмьбедрьнꙑѧ, бедрьнꙑꙗ, бедрьнꙑебедрьнꙑм, бедрьнꙑмбедрьнꙑхъ, бедрьнꙑхъ, бедрьнꙑхь, бедрьнꙑхьбедрьнѣбедрьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
бедрьнꙑма, бедрьнꙑмабедрьнѣ, бедрьнѣшбедрьнѣшабедрьнѣшѹ, бедрьнѣшюбедрьнѣбедрьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
бедрьнѣшемь, бедрьнѣшемъбедрьнѣшбедрьнѣбедрьнѣше, бедрьнѣшбедрьнѣшь, бедрьнѣшъбедрьнѣшемъ, бедрьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
бедрьнѣшѧбедрьнѣшбедрьнѣшхъ, бедрьнѣшхьбедрьнѣшабедрьнѣшѹ, бедрьнѣшюбедрьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
бедрьнѣе, бедрьнѣ, бедрьнѣшебедрьнѣшабедрьнѣшѹ, бедрьнѣшюбедрьнѣе, бедрьнѣ, бедрьнѣшебедрьнѣшабедрьнѣшемь, бедрьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
бедрьнѣшбедрьнѣе, бедрьнѣбедрьнѣша, бедрьнѣшбедрьнѣшь, бедрьнѣшъбедрьнѣшемъ, бедрьнѣшемьбедрьнѣша, бедрьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
бедрьнѣшбедрьнѣшхъ, бедрьнѣшхьбедрьнѣшбедрьнѣшѹ, бедрьнѣшюбедрьнѣшемабедрьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
бедрьнѣшѧ, бедрьнѣшѫ, бедрьнѣшебедрьнѣшбедрьнѣшѫ, бедрьнѣшѧ, бедрьнѣшѹбедрьнѣшеѭ, бедрьнѣшеѫ, бедрьнѣшеѧ, бедрьнѣшеюбедрьнѣшбедрьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
бедрьнѣшѧ, бедрьнѣшѫ, бедрьнѣшебедрьнѣшь, бедрьнѣшъбедрьнѣшамъ, бедрьнѣшамьбедрьнѣшѧ, бедрьнѣше, бедрьнѣшѫбедрьнѣшамбедрьнѣшахъ, бедрьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
бедрьнѣшбедрьнѣшѹ, бедрьнѣшюбедрьнѣшамабедрьнѣ, бедрьнѣшбедрьнѣшаго, бедрьнѣшаего, бедрьнѣшааго, бедрьнѣшагобедрьнѣшѹмѹ, бедрьнѣшѹемѹ, бедрьнѣшѹѹмѹ, бедрьнѣшѹмѹ, бедрьнѣшюмѹ, бедрьнѣшюемѹ, бедрьнѣшюѹмѹ, бедрьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
бедрьнѣбедрьнѣшаго, бедрьнѣшаего, бедрьнѣшааго, бедрьнѣшагобедрьнѣшмь, бедрьнѣшмь, бедрьнѣшмъ, бедрьнѣшмъбедрьнѣшмь, бедрьнѣшмь, бедрьнѣшмъ, бедрьнѣшмъбедрьнѣбедрьнѣше, бедрьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
бедрьнѣшхъ, бедрьнѣшхъ, бедрьнѣшхь, бедрьнѣшхьбедрьнѣшмъ, бедрьнѣшмъ, бедрьнѣшмьбедрьнѣшѧѧ, бедрьнѣшее, бедрьнѣшѫѫбедрьнѣшм, бедрьнѣшмбедрьнѣшхъ, бедрьнѣшхъ, бедрьнѣшхьбедрьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
бедрьнѣшѹю, бедрьнѣшююбедрьнѣшма, бедрьнѣшмабедрьнѣе, бедрьнѣ, бедрьнѣшее, бедрьнѣшебедрьнѣшаго, бедрьнѣшаего, бедрьнѣшааго, бедрьнѣшагобедрьнѣшѹмѹ, бедрьнѣшѹемѹ, бедрьнѣшѹѹмѹ, бедрьнѣшѹмѹ, бедрьнѣшюмѹ, бедрьнѣшюемѹ, бедрьнѣшюѹмѹ, бедрьнѣшюмѹбедрьнѣе, бедрьнѣ, бедрьнѣшее, бедрьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
бедрьнѣшаго, бедрьнѣшаего, бедрьнѣшааго, бедрьнѣшагобедрьнѣшмь, бедрьнѣшмь, бедрьнѣшмъ, бедрьнѣшмъбедрьнѣшмь, бедрьнѣшмь, бедрьнѣшмъ, бедрьнѣшмъбедрьнѣе, бедрьнѣ, бедрьнѣшее, бедрьнѣшебедрьнѣшаꙗ, бедрьнѣшаѣ, бедрьнѣшаѧбедрьнѣшхъ, бедрьнѣшхъ, бедрьнѣшхь, бедрьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
бедрьнѣшмъ, бедрьнѣшмъ, бедрьнѣшмьбедрьнѣшаꙗ, бедрьнѣшаѣ, бедрьнѣшаѧбедрьнѣшм, бедрьнѣшмбедрьнѣшхъ, бедрьнѣшхъ, бедрьнѣшхьбедрьнѣшбедрьнѣшѹю, бедрьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
бедрьнѣшма, бедрьнѣшмабедрьнѣшꙗ, бедрьнѣшѣ, бедрьнѣшаꙗбедрьнѣшѧѧ, бедрьнѣшѧѩ, бедрьнѣшѫѫ, бедрьнѣшаѧ, бедрьнѣшее, бедрьнѣшеѥбедрьнѣшбедрьнѣшѫѫ, бедрьнѣшѫѭ, бедрьнѣшѧѧ, бедрьнѣшѧѩ, бедрьнѣшююбедрьнѣшѫѫ, бедрьнѣшѫѭ, бедрьнѣшѧѧ, бедрьнѣшѧѩ, бедрьнѣшюю, бедрьнѣшеѭ, бедрьнѣшеѫ, бедрьнѣшеѧ, бедрьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
бедрьнѣшбедрьнѣшꙗ, бедрьнѣшѣбедрьнѣшѧѧ, бедрьнѣшѧѩ, бедрьнѣшѫѫ, бедрьнѣшаѧ, бедрьнѣшее, бедрьнѣшеѥбедрьнѣшхъ, бедрьнѣшхъ, бедрьнѣшхь, бедрьнѣшхьбедрьнѣшмъ, бедрьнѣшмъ, бедрьнѣшмь, бедрьнѣшмьбедрьнѣшѧѧ, бедрьнѣшѧѩ, бедрьнѣшѫѫ, бедрьнѣшаѧ, бедрьнѣшее, бедрьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
бедрьнѣшм, бедрьнѣшмбедрьнѣшхъ, бедрьнѣшхъ, бедрьнѣшхь, бедрьнѣшхьбедрьнѣшбедрьнѣшѹю, бедрьнѣшююбедрьнѣшма, бедрьнѣшма
бедрьнъ -ꙑ прил Богат, обилен ꙇ ꙁа нѧже трѹдлъ сѧ естъ. въ мрѣ семь. ꙇмен твоего рад. прметъ бедръно въꙁдане СЕ 58а 3 Изч СЕ Гр πλούσιος бедрънъ Нвб Ø.