Исторически речник
багърѣнца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
багърѣнцабагърѣнцѧ, багърѣнцѫ, багърѣнцꙑ, багърѣнцебагърѣнцбагърѣнцѫ, багърѣнцѹбагърѣнцеѭ, багърѣнцеѫ, багърѣнцеѧбагърѣнц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
багърѣнцебагърѣнцѧ, багърѣнцѫ, багърѣнцꙑ, багърѣнцебагърѣнць, багърѣнцъбагърѣнцамъ, багърѣнцамьбагърѣнцамбагърѣнцахъ, багърѣнцахь
NfOuNfGuNfDu
багърѣнцбагърѣнцю, багърѣнцѹбагърѣнцама
багърѣнца ж Пурпурна дреха, багреница  прнесошꙙ лкоже бѣаше ѹ н҄его кѹмрь. съребрьнꙑ ...  постав ѧ по нѹ. подъстълавъ подъ ногꙑ хъ багърѣнцѫ цьсарьскѫ С 7.2 въ багърѣнцѫ обльенъ съждѫ С 368.11 ꙁде бо мꙑ сѹса вѣньана.  въ багрѣнцѫ обльена С 435.5 Изч С Гр πορφύρα багрѣнца Нвб багреница ОА ВА НТ ЕтМл АР РБЕ ЕтБАН багряница ВА