Исторически речник
багърт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
багъртбагърѭ, багърѧ, багърюбагършбагъртъ, багърть, багъртбагърмъ, багърмь, багърм, багърмобагърте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
багърѧтъ, багърѧть, багърѧтбагървѣбагъртабагъртебагърбагър
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
багърмъ, багърмь, багърмбагъртебагървѣбагъртабагърхъ, багърхь, багърхбагър
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
багърбагърхомъ, багърхомь, багърхом, багърхмꙑбагърстебагършѧ, багършѫ, багърша, багърше, багърхѫбагърховѣбагърста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
багърстебагърꙗахъ, багърѣахъ, багъраахъ, багърѣхъ, багърꙗхъ, багърѧахъ, багърѧхъ, багърꙗахь, багърѣахь, багъраахь, багърѣхь, багърꙗхь, багърѧахь, багърѧхь, багърꙗах, багърѣах, багъраах, багърѣх, багърꙗх, багърѧах, багърѧхбагърꙗаше, багърѣаше, багърааше, багърѣше, багърꙗше, багърѧаше, багърѧшебагърꙗаше, багърѣаше, багърааше, багърѣше, багърꙗше, багърѧаше, багърѧшебагърꙗахомъ, багърѣахомъ, багъраахомъ, багърѣхомъ, багърꙗхомъ, багърѧахомъ, багърѧхомъ, багърꙗахомь, багърѣахомь, багъраахомь, багърѣхомь, багърꙗхомь, багърѧахомь, багърѧхомь, багърꙗахом, багърѣахом, багъраахом, багърѣхом, багърꙗхом, багърѧахом, багърѧхомбагърꙗашете, багърѣашете, багъраашете, багърѣшете, багърꙗшете, багърꙗасте, багърѣасте, багъраасте, багърѣсте, багърꙗсте, багърѧасте, багърѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
багърꙗахѫ, багърѣахѫ, багъраахѫ, багърѣхѫ, багърꙗхѫ, багърꙗахѹ, багърѣахѹ, багъраахѹ, багърѣхѹ, багърꙗхѹ, багърѧахѹ, багърѧхѹбагърꙗаховѣ, багърѣаховѣ, багърааховѣ, багърѣховѣ, багърꙗховѣ, багърѧаховѣ, багърѧховѣбагърꙗашета, багърѣашета, багъраашета, багърѣшета, багърꙗшета, багърꙗаста, багърѣаста, багърааста, багърѣста, багърꙗста, багърѧаста, багърѧстабагърꙗашете, багърѣашете, багъраашете, багърѣшете, багърꙗшете, багърꙗасте, багърѣасте, багъраасте, багърѣсте, багърꙗсте, багърѧасте, багърѧсте
багърт -багърѭ -багърш несв Багря, оцветявам в червено гда младенштъ крьвѭ вѳлемъ багърмъ бѣѣше С 397.16 Изч С Гр φοινίσσω Нвб багря ОА ВА Дюв НГер МлБТР ЕтМл АР РБЕ ЕтБАН БТР ДА