Исторически речник
ацѣ  
ацѣ съюз Въвежда подчинени обстоятелствени изречения за отстъпване: въпреки че, макар че, макар и да, ако и да  раꙁбонка въ породѫ вьведе а не трѣбова молтвꙑ. ацѣ вьсѣхъ же по адамѣ. ставлъ бѣ богъ отъ того вълаꙁа С 308.22 цѣлованꙗ м не да. ацѣ прѣмьдмъ сꙑ. ꙁъвавъ нꙑ на обѣдъ. прѣжде ꙁлѣст т цѣловат мꙙ.  ьсть вь вьсѣхъ сътворт С 395.5 оного отъ доброст намѣн ҄юда рьвнвъ. сего же не намѣн отъ ꙁълоб. не бо рее юда прѣдавнкъ. ацѣ лѣпо бѣ ꙗкоже оного отъ доброьст нарее. тако  сего отъ ꙁьлобꙑ проꙁъват  решт. їюда прѣдавьнкъ С 410.20 Изч С Гр καίτοι