Исторически речник
ахл  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
ахл, ахл, ахлеахлꙗ, ахлѣ, ахлаахлю, ахлѹахл, ахлахлꙗ, ахлѣ, ахлаахлемь, ахлемъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
ахл, ахлахлю, ахле----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
ахл -ꙗ м ЛИ Ахил — епископ на гр. Лариса в Тесалия; участник в Никейския събор [325 г.]. След превземането на Лариса от българите през 983 г. цар Самуил пренася мощите му в Преспа. Пр. на 15 май мⷺца маⷺ҇ д҃ꙇ҃ стаго оца наⷲ҇го стлѣ ахліа А 146b 5 Изч А Гр ᾿Αχίλλιος