Исторически речник
атнꙑ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
------
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
-атнꙑатнъатнамъ, атнамьатнаматнахъ, атнахь
NfOuNfGuNfDu
---
атнꙑ ж мн МИ Атина — град в южната част на пов Атика. Там е проповядвал ап. Павел въ онꙑ дн. въ атн (...) жвѫщѹ павлѹ  сл(ѣ) (...) моѳе. раꙁ(д)ражаше с(ѧ) (...) (в)ъ немъ. вїдѧщ(...) (непр)ѣꙁнн тѣла  трѣбꙑ сплънъ сѫ(щ) Е 39б 9 Изч Е Гр ᾿Αϑῆναι Нвб Атина МИ