Исторически речник
атанал҄ь  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
атанал҄ьатанал҄ꙗ, атанал҄ѣатанал҄ю, атанал҄еватанал҄ьатанал҄ꙗ, атанал҄ѣатанал҄емь, атанал҄емъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
атанал҄атанал҄ю----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
атанал҄ь -ꙗ м ЛИ Неясно име в СЕ вероятно Атанаил ꙁаклнаѭ тѧ дше ꙁълꙑ. бгомь саваотомь. ꙇ вꙿсѣмь вонъствомь аћлꙑ бжь. ꙇ атаналемь (Фърчек, с. 83 бел. 6 вм. ᾿Αδωναΐ, ᾿Ελωΐ добавя Ναϑαναήλ от молитвата на Григорий Назиански). бгомь вꙿседръжтелемь. ꙇꙁд отд СЕ 52а 10 Изч СЕ