Исторически речник
асѵровъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
асѵровъ, асѵровьасѵроваасѵровѹасѵровъ, асѵровьасѵроваасѵровомь, асѵровомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
асѵровѣасѵровъасѵровасѵровъ, асѵровьасѵровомъ, асѵровомьасѵровꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
асѵровꙑасѵровѣхъ, асѵровѣхьасѵроваасѵровѹасѵровомаасѵрово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
асѵроваасѵровѹасѵровоасѵроваасѵровомь, асѵровомъасѵровѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
асѵроваасѵровъ, асѵровьасѵровомъ, асѵровомьасѵроваасѵровꙑасѵровѣхъ, асѵровѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
асѵровѣасѵровѹасѵровомаасѵроваасѵровꙑ, асѵровѫасѵровѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
асѵровѫ, асѵровѹасѵровоѭ, асѵровоѫ, асѵровоѧ, асѵровоюасѵровѣасѵровꙑасѵровъ, асѵровьасѵровамъ, асѵровамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
асѵровꙑасѵровамасѵровахъ, асѵровахьасѵровѣасѵровѹасѵровама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
асѵровъ прил притеж от ЛИ Асиров, на Асир — втори син на Яков [Иаков] от Зелфа, родоначалникепоним на едно от 12–те израилеви колена ꙇ бѣ анна пророца. дъшт фанѹлева. отъ колѣна асѹрова М Лк 2.36 З А СК Изч М З А СК Гр [τοῦ] ᾿Ασήρ От зап. семит aser асѹровъ сѵровъ