Исторически речник
асѹр҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
асѹр҄ьасѹр҄ꙗ, асѹр҄ѣасѹр҄юасѹр҄асѹр҄ꙗ, асѹр҄ѣасѹр҄емь, асѹр҄емъ, асѹр҄ѥмъ, асѹр҄ѥмь
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
асѹр҄асѹр҄е, асѹр҄юасѹр҄асѹр҄асѹр҄емъ, асѹр҄емь, асѹр҄ѥмъ, асѹр҄ѥмьасѹр҄ѧ, асѹр҄ѩ, асѹр҄ѫ, асѹр҄е
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
асѹр҄асѹр҄хъ, асѹр҄хьасѹр҄ꙗ, асѹр҄ѣасѹр҄юасѹр҄ема, асѹр҄ѥмаасѹр҄е, асѹр҄ѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
асѹр҄ꙗ, асѹр҄ѣасѹр҄юасѹр҄е, асѹр҄ѥасѹр҄ꙗ, асѹр҄ѣасѹр҄емь, асѹр҄емъ, асѹр҄ѥмъ, асѹр҄ѥмьасѹр҄
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
асѹр҄а, асѹр҄ꙗасѹр҄асѹр҄емъ, асѹр҄емь, асѹр҄ѥмъ, асѹр҄ѥмьасѹр҄а, асѹр҄ꙗасѹр҄асѹр҄хъ, асѹр҄хь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
асѹр҄асѹр҄юасѹр҄ема, асѹр҄ѥмаасѹр҄, асѹр҄ꙗасѹр҄ѧ, асѹр҄ѩ, асѹр҄ѭ, асѹр҄е, асѹр҄ѥасѹр҄
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
асѹр҄ѭ, асѹр҄ѧ, асѹр҄ѩ, асѹр҄юасѹр҄еѭ, асѹр҄еѫ, асѹр҄ѥѭ, асѹр҄ѥѫ, асѹр҄ею, асѹр҄ѥюасѹр҄асѹр҄ѧ, асѹр҄ѩ, асѹр҄ѭ, асѹр҄е, асѹр҄ѥасѹр҄асѹр҄ꙗмъ, асѹр҄ꙗмь, асѹр҄ѣмъ, асѹр҄ѣмь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
асѹр҄ѧ, асѹр҄ѩ, асѹр҄ѭ, асѹр҄е, асѹр҄ѥасѹр҄ꙗм, асѹр҄ѣмасѹр҄ꙗхъ, асѹр҄ѣхьасѹр҄асѹр҄юасѹр҄ꙗма, асѹр҄ѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
асѹр҄ь, асѹр҄, асѹр҄е, асѹр҄асѹр҄ꙗго, асѹр҄ꙗего, асѹр҄ꙗаго, асѹр҄ꙗго, асѹр҄его, асѹр҄ега, асѹр҄ѣго, асѹр҄ѣего, асѹр҄ѣаго, асѹр҄ѣго, асѹр҄ѧго, асѹр҄ѧего, асѹр҄ѧаго, асѹр҄ѧго, асѹр҄гоасѹр҄юмѹ, асѹр҄юемѹ, асѹр҄юѹмѹ, асѹр҄ююмѹ, асѹр҄юмѹ, асѹр҄емѹ, асѹр҄мѹасѹр҄ь, асѹр҄, асѹр҄е, асѹр҄асѹр҄ꙗго, асѹр҄ꙗего, асѹр҄ꙗаго, асѹр҄ꙗго, асѹр҄его, асѹр҄ега, асѹр҄ѣго, асѹр҄ѣего, асѹр҄ѣаго, асѹр҄ѣго, асѹр҄ѧго, асѹр҄ѧего, асѹр҄ѧаго, асѹр҄ѧго, асѹр҄гоасѹр҄мь, асѹр҄мь, асѹр҄мъ, асѹр҄мъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
асѹр҄мь, асѹр҄мь, асѹр҄мъ, асѹр҄мъ, асѹр҄емь, асѹр҄емъ, асѹр҄ѣмь, асѹр҄ѣмъасѹр҄ь, асѹр҄, асѹр҄е, асѹр҄асѹр҄, асѹр҄асѹр҄хъ, асѹр҄хъ, асѹр҄хь, асѹр҄хьасѹр҄мъ, асѹр҄мъ, асѹр҄мь, асѹр҄мьасѹр҄ѧѧ, асѹр҄ѩѧ, асѹр҄ѧѩ, асѹр҄ꙗѧ, асѹр҄ѧꙗ, асѹр҄ꙗꙗ, асѹр҄ꙗа, асѹр҄ее, асѹр҄е, асѹр҄е
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
асѹр҄м, асѹр҄масѹр҄хъ, асѹр҄хъ, асѹр҄хь, асѹр҄хьасѹр҄ꙗꙗ, асѹр҄ѣꙗ, асѹр҄ꙗа, асѹр҄ѣа, асѹр҄ѣѣ, асѹр҄ѧѧасѹр҄ююасѹр҄ма, асѹр҄маасѹр҄е, асѹр҄ее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
асѹр҄ꙗго, асѹр҄ꙗего, асѹр҄ꙗаго, асѹр҄ꙗго, асѹр҄его, асѹр҄ега, асѹр҄ѣго, асѹр҄ѣего, асѹр҄ѣаго, асѹр҄ѣго, асѹр҄ѧго, асѹр҄ѧего, асѹр҄ѧаго, асѹр҄ѧго, асѹр҄гоасѹр҄юмѹ, асѹр҄юемѹ, асѹр҄юѹмѹ, асѹр҄ююмѹ, асѹр҄юмѹ, асѹр҄емѹ, асѹр҄мѹасѹр҄е, асѹр҄ееасѹр҄ꙗго, асѹр҄ꙗего, асѹр҄ꙗаго, асѹр҄ꙗго, асѹр҄его, асѹр҄ега, асѹр҄ѣго, асѹр҄ѣего, асѹр҄ѣаго, асѹр҄ѣго, асѹр҄ѧго, асѹр҄ѧего, асѹр҄ѧаго, асѹр҄ѧго, асѹр҄гоасѹр҄мь, асѹр҄мь, асѹр҄мъ, асѹр҄мъасѹр҄мь, асѹр҄мь, асѹр҄мъ, асѹр҄мъ, асѹр҄емь, асѹр҄емъ, асѹр҄ѣмь, асѹр҄ѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
асѹр҄е, асѹр҄ееасѹр҄ꙗꙗ, асѹр҄ꙗа, асѹр҄ꙗѧ, асѹр҄ѧѧ, асѹр҄ѣꙗ, асѹр҄ѣа, асѹр҄ѣѣасѹр҄хъ, асѹр҄хъ, асѹр҄хь, асѹр҄хьасѹр҄мъ, асѹр҄мъ, асѹр҄мь, асѹр҄мьасѹр҄ꙗꙗ, асѹр҄ꙗа, асѹр҄ꙗѧ, асѹр҄ѧѧ, асѹр҄ѣꙗ, асѹр҄ѣа, асѹр҄ѣѣасѹр҄м, асѹр҄м
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
асѹр҄хъ, асѹр҄хъ, асѹр҄хь, асѹр҄хьасѹр҄асѹр҄ююасѹр҄ма, асѹр҄маасѹр҄ꙗꙗ, асѹр҄ꙗа, асѹр҄ѣꙗ, асѹр҄ѣа, асѹр҄ѣѣ, асѹр҄ѧѧасѹр҄ѧѧ, асѹр҄ѩѧ, асѹр҄ее, асѹр҄ѥѥ, асѹр҄еѥ, асѹр҄ꙗѧ, асѹр҄ѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
асѹр҄, асѹр҄еасѹр҄ѭѭ, асѹр҄еѭ, асѹр҄ѧѧ, асѹр҄ѩѧ, асѹр҄ююасѹр҄еѭ, асѹр҄еѫ, асѹр҄ѥѭ, асѹр҄ѥѫ, асѹр҄ѭѭ, асѹр҄еѧ, асѹр҄ею, асѹр҄ѥѧ, асѹр҄ѥюасѹр҄, асѹр҄ѣасѹр҄ѧѧ, асѹр҄ѩѩ, асѹр҄ѩѧ, асѹр҄ꙗѧ, асѹр҄ѭѭ, асѹр҄ее, асѹр҄ѥе, асѹр҄ѧасѹр҄хъ, асѹр҄хъ, асѹр҄хь, асѹр҄хь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
асѹр҄мъ, асѹр҄мъ, асѹр҄мь, асѹр҄мьасѹр҄ѧѧ, асѹр҄ѩѩ, асѹр҄ѩѧ, асѹр҄ꙗѧ, асѹр҄ѭѭ, асѹр҄ее, асѹр҄ѥе, асѹр҄ѧасѹр҄м, асѹр҄масѹр҄хъ, асѹр҄хъ, асѹр҄хь, асѹр҄хьасѹр҄асѹр҄юю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
асѹр҄ма, асѹр҄ма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
асѹр҄ь прил притеж от ЛИ Асуров, на Асур — бащата на Артабан IV стрстъ стаго глгорѣ (!) архепскꙋпа. велкꙑѧ арменѧ.  рмпсѧ.  дрѹжнꙑ еѧ. пр доклтѣнѣ цр.  пр цр перстѣ. артаванѣ. снѣ. аласур (погр. вм. асѹр, Мирчев, Кодов, с. 227, бел. в Индекса) братѹ сѫщꙋ. кюрꙋ (!) црѹ арменъскѹ. лъстѫ ѹбенъ бꙑстъ Е 38а 8 Изч Е Гр [τοῦ] ᾿Ασσοῦρ