Исторически речник
асѹръ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
асѹръ, асѹрьасѹраасѹрѹ, асѹровасѹръ, асѹрьасѹраасѹромь, асѹромъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
асѹрѣасѹреасѹр, асѹровеасѹръ, асѹрь, асѹровъ, асѹровьасѹромъ, асѹромь, асѹровомъ, асѹровомьасѹрꙑ, асѹровꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
асѹрꙑ, асѹровꙑ, асѹръмасѹрѣхъ, асѹрѣхь, асѹрохъ, асѹрохь, асѹровохъ, асѹровохьасѹраасѹрѹасѹрома
асѹръ м МИ Ашур [Асур] — название на Асирия и асирийците по името на втория Симов син Асур [Бит 10.22] їбо і ѣсѹръ съ німі пріде. бꙑшѩ въ ꙁастѫпленіе сномъ лотовомъ СП 82.9 Изч СП Гр ᾿Ασσούρ От евр ’Aššūr ѣсѹръ