Исторически речник
асклп  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
асклп, асклп, асклпеасклпꙗ, асклпѣ, асклпаасклпю, асклпѹасклп, асклпасклпꙗ, асклпѣ, асклпаасклпемь, асклпемъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
асклп, асклпасклпю, асклпе----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
асклп -ꙗ м ЛИ Асклепий — син на Аполон, отначало древногръцки демон на здравето, а от V в. пр. н.е. главен бог на медицината. В Рим — Ескулап анѳупатъ ... глагола къ блаженѹѹмѹ кодратѹ ... прстѫп къ асклпю  тъ тꙙ стѣлтъ (!) С 115.5 комсъ рее ... пожьр велкѹѹмѹ богѹ асклпю С 227.10 своѭ славѫ матъ велкꙑ богъ асклп С 227.25 нъ же нѣкто жьрецъ ... глагола. мол҄ѫ сꙙ ваше свѣтьлѣ власт. не могѫ отврѣст бесъ ѳьмьꙗна  жрьтвꙑ. велкъ бо гнѣвъ стъ отъ бога асклпꙗ С 228.27 Изч С Гр ᾿Ασκληπιός