Исторически речник
асꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
асꙗ, асаасѩ, асѧ, асѫ, асеас, асасѭ, асѫ, асѧ, асюасеѭ, асеѫ, асеѧас, ас
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ас-----
NfOuNfGuNfDu
---
асꙗ ж МИ Азия — провинция в западната част на Мала Азия, в диоцеза Азия, префектура Изток, където са били разположени градовете Смирна, Ефес и Пергам ꙁдошꙙ протвѫ мѹ кнꙙꙁъ ... съ народомꙿ ... желаѭштемъ вдѣт хрстосова страстотрьпьца. прослѹт бо мѫенꙗ го ѹже по вьсе ас.  бъхма по вьсе вьсел҄енѣ обьтекло бѣаше С 117.7 ꙁд ꙁ града того  д въ асѭ. на мѣсто рекомо вул (!). же стъ пр мор С 235.28 мьнѣ бо повелѣно стъ т въ асѭ С 236.16 ѿ въсѣцѣхь цр͠кѡвь єврѡпїе г͠лю въсе. лвїе же  асїе въ кѹпь съхождаахѹ се б͠жї с͠тл Конст. 430r.23. Изч С Гр ᾿Ασία Нвб Срв Азия