Исторически речник
асскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
асскъ, асскьасскаасскѹасскъ, асскьасскаасскомь, асскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
ассцѣасскъассцасскъ, асскьасскомъ, асскомьасскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
асскꙑассцѣхъ, ассцѣхьасскаасскѹасскомаасско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
асскаасскѹасскоасскаасскомь, асскомъассцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
асскаасскъ, асскьасскомъ, асскомьасскꙑасскꙑассцѣхъ, ассцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
ассцѣасскѹасскомаасскаасскꙑ, асскѫассцѣ, асстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
асскѫ, асскѹасскоѭ, асскоѫ, асскоѧ, асскоюассцѣ, асстѣасскꙑасскъ, асскьасскамъ, асскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
асскꙑасскамасскахъ, асскахьассцѣ, асстѣасскѹасскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
асскꙑ, асскꙑ, асскоасскаго, асскаего, асскааго, асскаго, асского, асскога, асскгоасскѹмѹ, асскѹемѹ, асскѹѹмѹ, асскѹмѹ, асскоомѹ, асскомѹ, асскоѹмѹ, асскмѹасскꙑ, асскꙑ, асскоасскаго, асскаего, асскааго, асскаго, асского, асскога, асскгоасскꙑмь, асскꙑмь, асскꙑмъ, асскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
ассцѣмь, ассцѣемь, ассцѣѣмь, ассцѣамь, ассцѣмь, ассцѣмъ, ассцѣемъ, ассцѣѣмъ, ассцѣамъ, ассцѣмъ, асскомь, асскомъасскꙑ, асскꙑ, асскоассцасскꙑхъ, асскꙑхъ, асскꙑхь, асскꙑхь, ассцѣхъ, ассцѣхьасскꙑмъ, асскꙑмъ, асскꙑмь, асскꙑмь, ассцѣмъ, ассцѣмьасскꙑѧ, асскꙑꙗ, асскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
асскꙑм, асскꙑмасскꙑхъ, асскꙑхъ, асскꙑхь, асскꙑхьасскаꙗ, асскаа, асскаѣасскѹю, асскоюасскꙑма, асскꙑмаасско, асское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
асскаго, асскаего, асскааго, асскаго, асского, асскога, асскгоасскѹмѹ, асскѹемѹ, асскѹѹмѹ, асскѹмѹ, асскоомѹ, асскомѹ, асскоѹмѹ, асскмѹасско, асскоеасскаго, асскаего, асскааго, асскаго, асского, асскога, асскгоасскꙑмь, асскꙑмь, асскꙑмъ, асскꙑмъассцѣмь, ассцѣемь, ассцѣѣмь, ассцѣамь, ассцѣмь, ассцѣмъ, ассцѣемъ, ассцѣѣмъ, ассцѣамъ, ассцѣмъ, асскомь, асскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
асско, асскоеасскаꙗ, асскаа, асскаѣ, асскаѧасскꙑхъ, асскꙑхъ, асскꙑхь, асскꙑхь, ассцѣхъ, ассцѣхьасскꙑмъ, асскꙑмъ, асскꙑмь, асскꙑмь, ассцѣмъ, ассцѣмьасскаꙗ, асскаа, асскаѣ, асскаѧасскꙑм, асскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
асскꙑхъ, асскꙑхъ, асскꙑхь, асскꙑхьассцѣасскѹю, асскоюасскꙑма, асскꙑмаасскаꙗ, асскаа, асскаѣ, асскаѧасскꙑѧ, асскꙑꙗ, асскѫѭ, асскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
ассцѣ, асстѣ, асскоасскѫѭ, асскѹю, асскоѭ, асскоюасскѫѭ, асскоѫ, асскоѧ, асскоюассцѣ, асстѣасскꙑѧ, асскꙑꙗ, асскꙑеасскꙑхъ, асскꙑхъ, ассцѣхъ, асстѣхъ, асскꙑхь, асскꙑхь, ассцѣхь, асстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
асскꙑмъ, асскꙑмъ, ассцѣмъ, асстѣмъ, асскꙑмь, асскꙑмь, ассцѣмь, асстѣмьасскꙑѧ, асскꙑꙗ, асскꙑеасскꙑм, асскꙑмасскꙑхъ, асскꙑхъ, асскꙑхь, асскꙑхьассцѣ, асстѣасскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
асскꙑма, асскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
асскъ -ꙑ прил от МИ Азиатски, който се отнася до провинцията Азия в Мала Азия с же же блꙁъ дꙗ. глагол҄емꙑ аполонъ. не отъ блѫда л род сꙙ. отъ женꙑ рекомꙑѧ лтѹс. не род л того въ пѹстꙑн҄ асстѣ посрѣдѣ дъвою дѫбѹ С 8.4 вьсѣхъ бѣ лѕ. отъ н҄хъ же навꙙште отъ елспонтъскꙑхъ.  отъ асскꙑхъ градовъ бѣахѫ С 201.21 Изч С Гр τῆς ᾿Ασίας [περὶ] τὴν ᾿Ασίαν