Исторически речник
архсѵнагоговъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
архсѵнагоговъ, архсѵнагоговьархсѵнагоговаархсѵнагоговѹархсѵнагоговъ, архсѵнагоговьархсѵнагоговаархсѵнагоговомь, архсѵнагоговомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
архсѵнагоговѣархсѵнагоговъархсѵнагоговархсѵнагоговъ, архсѵнагоговьархсѵнагоговомъ, архсѵнагоговомьархсѵнагоговꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
архсѵнагоговꙑархсѵнагоговѣхъ, архсѵнагоговѣхьархсѵнагоговаархсѵнагоговѹархсѵнагоговомаархсѵнагогово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
архсѵнагоговаархсѵнагоговѹархсѵнагоговоархсѵнагоговаархсѵнагоговомь, архсѵнагоговомъархсѵнагоговѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
архсѵнагоговаархсѵнагоговъ, архсѵнагоговьархсѵнагоговомъ, архсѵнагоговомьархсѵнагоговаархсѵнагоговꙑархсѵнагоговѣхъ, архсѵнагоговѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
архсѵнагоговѣархсѵнагоговѹархсѵнагоговомаархсѵнагоговаархсѵнагоговꙑ, архсѵнагоговѫархсѵнагоговѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
архсѵнагоговѫ, архсѵнагоговѹархсѵнагоговоѭ, архсѵнагоговоѫ, архсѵнагоговоѧ, архсѵнагоговоюархсѵнагоговѣархсѵнагоговꙑархсѵнагоговъ, архсѵнагоговьархсѵнагоговамъ, архсѵнагоговамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
архсѵнагоговꙑархсѵнагоговамархсѵнагоговахъ, архсѵнагоговахьархсѵнагоговѣархсѵнагоговѹархсѵнагоговама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
архсѵнагоговъ прил притеж Който е на уредника [служителя] в синагога, грижещ се за външната, несакралната страна на еврейския култ ꙇ прде въ домъ архсѵнагоговъ. ꙇ вдѣ мльвѫ  плаѫштѧ сѧ. ꙇ крѧштѧ мъного М Мк 5.38 З Изч М З Гр τοῦ ἀρχισυναγώγου