Исторически речник
архангельскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
архангельскъ, архангельскьархангельскаархангельскѹархангельскъ, архангельскьархангельскаархангельскомь, архангельскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
архангельсцѣархангельскъархангельсцархангельскъ, архангельскьархангельскомъ, архангельскомьархангельскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
архангельскꙑархангельсцѣхъ, архангельсцѣхьархангельскаархангельскѹархангельскомаархангельско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
архангельскаархангельскѹархангельскоархангельскаархангельскомь, архангельскомъархангельсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
архангельскаархангельскъ, архангельскьархангельскомъ, архангельскомьархангельскꙑархангельскꙑархангельсцѣхъ, архангельсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
архангельсцѣархангельскѹархангельскомаархангельскаархангельскꙑ, архангельскѫархангельсцѣ, архангельстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
архангельскѫ, архангельскѹархангельскоѭ, архангельскоѫ, архангельскоѧ, архангельскоюархангельсцѣ, архангельстѣархангельскꙑархангельскъ, архангельскьархангельскамъ, архангельскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
архангельскꙑархангельскамархангельскахъ, архангельскахьархангельсцѣ, архангельстѣархангельскѹархангельскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
архангельскꙑ, архангельскꙑ, архангельскоархангельскаго, архангельскаего, архангельскааго, архангельскаго, архангельского, архангельскога, архангельскгоархангельскѹмѹ, архангельскѹемѹ, архангельскѹѹмѹ, архангельскѹмѹ, архангельскоомѹ, архангельскомѹ, архангельскоѹмѹ, архангельскмѹархангельскꙑ, архангельскꙑ, архангельскоархангельскаго, архангельскаего, архангельскааго, архангельскаго, архангельского, архангельскога, архангельскгоархангельскꙑмь, архангельскꙑмь, архангельскꙑмъ, архангельскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
архангельсцѣмь, архангельсцѣемь, архангельсцѣѣмь, архангельсцѣамь, архангельсцѣмь, архангельсцѣмъ, архангельсцѣемъ, архангельсцѣѣмъ, архангельсцѣамъ, архангельсцѣмъ, архангельскомь, архангельскомъархангельскꙑ, архангельскꙑ, архангельскоархангельсцархангельскꙑхъ, архангельскꙑхъ, архангельскꙑхь, архангельскꙑхь, архангельсцѣхъ, архангельсцѣхьархангельскꙑмъ, архангельскꙑмъ, архангельскꙑмь, архангельскꙑмь, архангельсцѣмъ, архангельсцѣмьархангельскꙑѧ, архангельскꙑꙗ, архангельскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
архангельскꙑм, архангельскꙑмархангельскꙑхъ, архангельскꙑхъ, архангельскꙑхь, архангельскꙑхьархангельскаꙗ, архангельскаа, архангельскаѣархангельскѹю, архангельскоюархангельскꙑма, архангельскꙑмаархангельско, архангельское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
архангельскаго, архангельскаего, архангельскааго, архангельскаго, архангельского, архангельскога, архангельскгоархангельскѹмѹ, архангельскѹемѹ, архангельскѹѹмѹ, архангельскѹмѹ, архангельскоомѹ, архангельскомѹ, архангельскоѹмѹ, архангельскмѹархангельско, архангельскоеархангельскаго, архангельскаего, архангельскааго, архангельскаго, архангельского, архангельскога, архангельскгоархангельскꙑмь, архангельскꙑмь, архангельскꙑмъ, архангельскꙑмъархангельсцѣмь, архангельсцѣемь, архангельсцѣѣмь, архангельсцѣамь, архангельсцѣмь, архангельсцѣмъ, архангельсцѣемъ, архангельсцѣѣмъ, архангельсцѣамъ, архангельсцѣмъ, архангельскомь, архангельскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
архангельско, архангельскоеархангельскаꙗ, архангельскаа, архангельскаѣ, архангельскаѧархангельскꙑхъ, архангельскꙑхъ, архангельскꙑхь, архангельскꙑхь, архангельсцѣхъ, архангельсцѣхьархангельскꙑмъ, архангельскꙑмъ, архангельскꙑмь, архангельскꙑмь, архангельсцѣмъ, архангельсцѣмьархангельскаꙗ, архангельскаа, архангельскаѣ, архангельскаѧархангельскꙑм, архангельскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
архангельскꙑхъ, архангельскꙑхъ, архангельскꙑхь, архангельскꙑхьархангельсцѣархангельскѹю, архангельскоюархангельскꙑма, архангельскꙑмаархангельскаꙗ, архангельскаа, архангельскаѣ, архангельскаѧархангельскꙑѧ, архангельскꙑꙗ, архангельскѫѭ, архангельскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
архангельсцѣ, архангельстѣ, архангельскоархангельскѫѭ, архангельскѹю, архангельскоѭ, архангельскоюархангельскѫѭ, архангельскоѫ, архангельскоѧ, архангельскоюархангельсцѣ, архангельстѣархангельскꙑѧ, архангельскꙑꙗ, архангельскꙑеархангельскꙑхъ, архангельскꙑхъ, архангельсцѣхъ, архангельстѣхъ, архангельскꙑхь, архангельскꙑхь, архангельсцѣхь, архангельстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
архангельскꙑмъ, архангельскꙑмъ, архангельсцѣмъ, архангельстѣмъ, архангельскꙑмь, архангельскꙑмь, архангельсцѣмь, архангельстѣмьархангельскꙑѧ, архангельскꙑꙗ, архангельскꙑеархангельскꙑм, архангельскꙑмархангельскꙑхъ, архангельскꙑхъ, архангельскꙑхь, архангельскꙑхьархангельсцѣ, архангельстѣархангельскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
архангельскꙑма, архангельскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
архангельскъ -ꙑ прил Архангелски, на [от] архангел аћлъскꙑѩ слꙑ тебе слѹжѧтъ. архћлъсц лц. тебѣ кланѣѭтъ сѧ СЕ 4a 15 варатъ вьсꙙ гаврлъ арꙿхстратгъ. ꙗкоже по обꙑаю радост благовѣштенꙗ прностъ ловѣкомъ.  глаголъ етеръ крѣпокъ.  арханг҄ельскъ.  воводьскъ свѣтьлъ С 464.13—14 того бѡ влⷣкѹ  г͠а  ц͠ра вѣдеть прѣнесътнаа ѻна мнѡжьства. лкове же архаг͠гльсцї такожⷣе. херѹвім  серафім. наела  госпⷣства.  власт же  прѣстол  слꙑ Конст. 424r.15. Изч СЕ С От гр τῶν ἀρχαγγέλων, ἀρχαγγελικώτατος архаћельскъ Нвб архангелски ОА НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН АР