Исторически речник
артемдовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
артемдовъ, артемдовьартемдоваартемдовѹартемдовъ, артемдовьартемдоваартемдовомь, артемдовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
артемдовѣартемдовъартемдовартемдовъ, артемдовьартемдовомъ, артемдовомьартемдовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
артемдовꙑартемдовѣхъ, артемдовѣхьартемдоваартемдовѹартемдовомаартемдово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
артемдоваартемдовѹартемдовоартемдоваартемдовомь, артемдовомъартемдовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
артемдоваартемдовъ, артемдовьартемдовомъ, артемдовомьартемдоваартемдовꙑартемдовѣхъ, артемдовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
артемдовѣартемдовѹартемдовомаартемдоваартемдовꙑ, артемдовѫартемдовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
артемдовѫ, артемдовѹартемдовоѭ, артемдовоѫ, артемдовоѧ, артемдовоюартемдовѣартемдовꙑартемдовъ, артемдовьартемдовамъ, артемдовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
артемдовꙑартемдовамартемдовахъ, артемдовахьартемдовѣартемдовѹартемдовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
артемдовъ прил притеж от ЛИ Артемидин, на Артемида ссн же епскопъ кѹпꙿно  съ преꙁвутеромъ артемомъ. въшедъ въ цръквште артемдово. вьса капшта съкрѹш.  огн҄емъ съжеже С 220.26 тае въшъдъ въ цръкꙿвште артемдово. вьꙁсковааше капштъ црькъвънꙑхъ С 221.8 ссн епскѹпъ кѹпно съ артемомъ преꙁвутеромъ. та съкрѹшста капшта артемдова С 221.13—14 С Гр τῆς ᾿Αρτέμιδος Нвб Срв артемидин ВА