Исторически речник
арменьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
арменьскъ, арменьскьарменьскаарменьскѹарменьскъ, арменьскьарменьскаарменьскомь, арменьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
арменьсцѣарменьскъарменьсцарменьскъ, арменьскьарменьскомъ, арменьскомьарменьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
арменьскꙑарменьсцѣхъ, арменьсцѣхьарменьскаарменьскѹарменьскомаарменьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
арменьскаарменьскѹарменьскоарменьскаарменьскомь, арменьскомъарменьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
арменьскаарменьскъ, арменьскьарменьскомъ, арменьскомьарменьскꙑарменьскꙑарменьсцѣхъ, арменьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
арменьсцѣарменьскѹарменьскомаарменьскаарменьскꙑ, арменьскѫарменьсцѣ, арменьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
арменьскѫ, арменьскѹарменьскоѭ, арменьскоѫ, арменьскоѧ, арменьскоюарменьсцѣ, арменьстѣарменьскꙑарменьскъ, арменьскьарменьскамъ, арменьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
арменьскꙑарменьскамарменьскахъ, арменьскахьарменьсцѣ, арменьстѣарменьскѹарменьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
арменьскꙑ, арменьскꙑ, арменьскоарменьскаго, арменьскаего, арменьскааго, арменьскаго, арменьского, арменьскога, арменьскгоарменьскѹмѹ, арменьскѹемѹ, арменьскѹѹмѹ, арменьскѹмѹ, арменьскоомѹ, арменьскомѹ, арменьскоѹмѹ, арменьскмѹарменьскꙑ, арменьскꙑ, арменьскоарменьскаго, арменьскаего, арменьскааго, арменьскаго, арменьского, арменьскога, арменьскгоарменьскꙑмь, арменьскꙑмь, арменьскꙑмъ, арменьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
арменьсцѣмь, арменьсцѣемь, арменьсцѣѣмь, арменьсцѣамь, арменьсцѣмь, арменьсцѣмъ, арменьсцѣемъ, арменьсцѣѣмъ, арменьсцѣамъ, арменьсцѣмъ, арменьскомь, арменьскомъарменьскꙑ, арменьскꙑ, арменьскоарменьсцарменьскꙑхъ, арменьскꙑхъ, арменьскꙑхь, арменьскꙑхь, арменьсцѣхъ, арменьсцѣхьарменьскꙑмъ, арменьскꙑмъ, арменьскꙑмь, арменьскꙑмь, арменьсцѣмъ, арменьсцѣмьарменьскꙑѧ, арменьскꙑꙗ, арменьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
арменьскꙑм, арменьскꙑмарменьскꙑхъ, арменьскꙑхъ, арменьскꙑхь, арменьскꙑхьарменьскаꙗ, арменьскаа, арменьскаѣарменьскѹю, арменьскоюарменьскꙑма, арменьскꙑмаарменьско, арменьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
арменьскаго, арменьскаего, арменьскааго, арменьскаго, арменьского, арменьскога, арменьскгоарменьскѹмѹ, арменьскѹемѹ, арменьскѹѹмѹ, арменьскѹмѹ, арменьскоомѹ, арменьскомѹ, арменьскоѹмѹ, арменьскмѹарменьско, арменьскоеарменьскаго, арменьскаего, арменьскааго, арменьскаго, арменьского, арменьскога, арменьскгоарменьскꙑмь, арменьскꙑмь, арменьскꙑмъ, арменьскꙑмъарменьсцѣмь, арменьсцѣемь, арменьсцѣѣмь, арменьсцѣамь, арменьсцѣмь, арменьсцѣмъ, арменьсцѣемъ, арменьсцѣѣмъ, арменьсцѣамъ, арменьсцѣмъ, арменьскомь, арменьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
арменьско, арменьскоеарменьскаꙗ, арменьскаа, арменьскаѣ, арменьскаѧарменьскꙑхъ, арменьскꙑхъ, арменьскꙑхь, арменьскꙑхь, арменьсцѣхъ, арменьсцѣхьарменьскꙑмъ, арменьскꙑмъ, арменьскꙑмь, арменьскꙑмь, арменьсцѣмъ, арменьсцѣмьарменьскаꙗ, арменьскаа, арменьскаѣ, арменьскаѧарменьскꙑм, арменьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
арменьскꙑхъ, арменьскꙑхъ, арменьскꙑхь, арменьскꙑхьарменьсцѣарменьскѹю, арменьскоюарменьскꙑма, арменьскꙑмаарменьскаꙗ, арменьскаа, арменьскаѣ, арменьскаѧарменьскꙑѧ, арменьскꙑꙗ, арменьскѫѭ, арменьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
арменьсцѣ, арменьстѣ, арменьскоарменьскѫѭ, арменьскѹю, арменьскоѭ, арменьскоюарменьскѫѭ, арменьскоѫ, арменьскоѧ, арменьскоюарменьсцѣ, арменьстѣарменьскꙑѧ, арменьскꙑꙗ, арменьскꙑеарменьскꙑхъ, арменьскꙑхъ, арменьсцѣхъ, арменьстѣхъ, арменьскꙑхь, арменьскꙑхь, арменьсцѣхь, арменьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
арменьскꙑмъ, арменьскꙑмъ, арменьсцѣмъ, арменьстѣмъ, арменьскꙑмь, арменьскꙑмь, арменьсцѣмь, арменьстѣмьарменьскꙑѧ, арменьскꙑꙗ, арменьскꙑеарменьскꙑм, арменьскꙑмарменьскꙑхъ, арменьскꙑхъ, арменьскꙑхь, арменьскꙑхьарменьсцѣ, арменьстѣарменьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
арменьскꙑма, арменьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
арменьскъ -ꙑ прил от МИ Който се отнася до Армения; арменски стрстъ стаго глгорѣ архепскꙋпа. велкꙑѧ арменѧ.  рмпсѧ.  дрѹжнꙑ еѧ. пр доклтѣнѣ цр.  пр цр перстѣ. артаванѣ. снѣ. аласур братѹ сѫщꙋ. кюрꙋ црѹ арменъскѹ. лъстѫ ѹбенъ бꙑстъ Е 38а 9—10 с ѹбо освѣштенꙑ отьцъ нашъ їѡаннъ. отъ аременъскааго нкополꙗ бѣ С 278.17 семѹ ѹбо їѡанѹ божьствънѹѹмѹ. девꙙть лѣтъ въ епскѹп сътворвъшѹ. сълѹ сꙙ мѫжѹ сестрꙑ го марѧ. паснкѹ нарцамѹ. строт рамѣньскѫ [погр. вм. армѣньскѫ] власть С 281.22 Нь ѽ мѹжїе арменстї, достоть ѹбѡ къ вамь прⷪрьскꙑ рещ ИМ 170v.8. Изч Е С Гр τῆς ᾿Αρμενίας κατὰ ᾿Αρμενίαν τῶν ᾿Αρμενίων армѣньскъ Нвб арменски ОА ВА ЕтМл АР РБЕ Срв ерменски диал ОА ВА Арменско ср МИ ВК, Мя Арменско ср МИ ЙЗ,Зас Арменски ФИ СтИл,РЛФИ