Исторически речник
арменꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
арменꙗ, арменаарменѩ, арменѧ, арменѫ, арменеармен, арменарменѭ, арменѫ, арменѧ, арменюарменеѭ, арменеѫ, арменеѧармен, армен
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
армен-----
NfOuNfGuNfDu
---
арменꙗ ж МИ велкаꙗ арменꙗ ἡ μεγάλη ᾿Αρμενία Велика Армения — част от Армения, област в Източна Мала Азия, разделена ок. 223—190 г. пр. н.е. от наместниците на Селевкидите Артатас и Дарех на Велика Армения [на изток от р. Ефрат] и Мала Армения [на запад от нея]; по–късно разкъсвани и преминавали под римска, византийска и персийска власт мⷺца сепⷠ҇ ћ҃. стааго свⷳ҇номⷱка грігора археппа велкъѩ арменѩ А 121b 21 стрстъ стаго глгорѣ архепскꙋпа. велкꙑѧ арменѧ.  рмпсѧ Е 38а 5 Изч А Е Нвб Армения ОА