Исторически речник
арменскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
арменскъ, арменскьарменскаарменскѹарменскъ, арменскьарменскаарменскомь, арменскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
арменсцѣарменскъарменсцарменскъ, арменскьарменскомъ, арменскомьарменскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
арменскꙑарменсцѣхъ, арменсцѣхьарменскаарменскѹарменскомаарменско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
арменскаарменскѹарменскоарменскаарменскомь, арменскомъарменсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
арменскаарменскъ, арменскьарменскомъ, арменскомьарменскꙑарменскꙑарменсцѣхъ, арменсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
арменсцѣарменскѹарменскомаарменскаарменскꙑ, арменскѫарменсцѣ, арменстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
арменскѫ, арменскѹарменскоѭ, арменскоѫ, арменскоѧ, арменскоюарменсцѣ, арменстѣарменскꙑарменскъ, арменскьарменскамъ, арменскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
арменскꙑарменскамарменскахъ, арменскахьарменсцѣ, арменстѣарменскѹарменскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
арменскꙑ, арменскꙑ, арменскоарменскаго, арменскаего, арменскааго, арменскаго, арменского, арменскога, арменскгоарменскѹмѹ, арменскѹемѹ, арменскѹѹмѹ, арменскѹмѹ, арменскоомѹ, арменскомѹ, арменскоѹмѹ, арменскмѹарменскꙑ, арменскꙑ, арменскоарменскаго, арменскаего, арменскааго, арменскаго, арменского, арменскога, арменскгоарменскꙑмь, арменскꙑмь, арменскꙑмъ, арменскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
арменсцѣмь, арменсцѣемь, арменсцѣѣмь, арменсцѣамь, арменсцѣмь, арменсцѣмъ, арменсцѣемъ, арменсцѣѣмъ, арменсцѣамъ, арменсцѣмъ, арменскомь, арменскомъарменскꙑ, арменскꙑ, арменскоарменсцарменскꙑхъ, арменскꙑхъ, арменскꙑхь, арменскꙑхь, арменсцѣхъ, арменсцѣхьарменскꙑмъ, арменскꙑмъ, арменскꙑмь, арменскꙑмь, арменсцѣмъ, арменсцѣмьарменскꙑѧ, арменскꙑꙗ, арменскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
арменскꙑм, арменскꙑмарменскꙑхъ, арменскꙑхъ, арменскꙑхь, арменскꙑхьарменскаꙗ, арменскаа, арменскаѣарменскѹю, арменскоюарменскꙑма, арменскꙑмаарменско, арменское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
арменскаго, арменскаего, арменскааго, арменскаго, арменского, арменскога, арменскгоарменскѹмѹ, арменскѹемѹ, арменскѹѹмѹ, арменскѹмѹ, арменскоомѹ, арменскомѹ, арменскоѹмѹ, арменскмѹарменско, арменскоеарменскаго, арменскаего, арменскааго, арменскаго, арменского, арменскога, арменскгоарменскꙑмь, арменскꙑмь, арменскꙑмъ, арменскꙑмъарменсцѣмь, арменсцѣемь, арменсцѣѣмь, арменсцѣамь, арменсцѣмь, арменсцѣмъ, арменсцѣемъ, арменсцѣѣмъ, арменсцѣамъ, арменсцѣмъ, арменскомь, арменскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
арменско, арменскоеарменскаꙗ, арменскаа, арменскаѣ, арменскаѧарменскꙑхъ, арменскꙑхъ, арменскꙑхь, арменскꙑхь, арменсцѣхъ, арменсцѣхьарменскꙑмъ, арменскꙑмъ, арменскꙑмь, арменскꙑмь, арменсцѣмъ, арменсцѣмьарменскаꙗ, арменскаа, арменскаѣ, арменскаѧарменскꙑм, арменскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
арменскꙑхъ, арменскꙑхъ, арменскꙑхь, арменскꙑхьарменсцѣарменскѹю, арменскоюарменскꙑма, арменскꙑмаарменскаꙗ, арменскаа, арменскаѣ, арменскаѧарменскꙑѧ, арменскꙑꙗ, арменскѫѭ, арменскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
арменсцѣ, арменстѣ, арменскоарменскѫѭ, арменскѹю, арменскоѭ, арменскоюарменскѫѭ, арменскоѫ, арменскоѧ, арменскоюарменсцѣ, арменстѣарменскꙑѧ, арменскꙑꙗ, арменскꙑеарменскꙑхъ, арменскꙑхъ, арменсцѣхъ, арменстѣхъ, арменскꙑхь, арменскꙑхь, арменсцѣхь, арменстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
арменскꙑмъ, арменскꙑмъ, арменсцѣмъ, арменстѣмъ, арменскꙑмь, арменскꙑмь, арменсцѣмь, арменстѣмьарменскꙑѧ, арменскꙑꙗ, арменскꙑеарменскꙑм, арменскꙑмарменскꙑхъ, арменскꙑхъ, арменскꙑхь, арменскꙑхьарменсцѣ, арменстѣарменскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
арменскꙑма, арменскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
арменскъ -ꙑ прил от МИ Който се отнася до Армения; арменски о нхъже многꙑ прносꙙтъ повѣст же  ѹправьнꙗ. вуꙁанꙿтст же  арменст отоц (!). ꙗже да не съ пръва повѣст насꙑштен сътворѫ. хотꙙ прѣмнѫ. та дна о н҄емъ съповѣдаѧ С 278.26 Изч С Гр [τῶν] ᾿Αρμενίων