Исторически речник
арвъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
арвъ, арвьарваарвѹарвь, арвъарваарвомь, арвомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
арвѣарве, арвъарварвъ, арвьарвомъ, арвомьарвꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
арвꙑарвѣхъ, арвѣхьарваарвѹарвомаарво
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
арваарвѹарвоарваарвомь, арвомъарвѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
арваарвъ, арвьарвомъ, арвомьарваарвꙑарвѣхъ, арвѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
арвѣарвѹарвомаарваарвꙑ, арвѫарвѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
арвѫ, арвѹарвоѭ, арвоѫ, арвоѧ, арвоюарвѣарвꙑарвъ, арвьарвамъ, арвамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
арвꙑарвамарвахъ, арвахьарвѣарвѹарвама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
арвꙑ, арвꙑ, арвоарваго, арваего, арвааго, арваго, арвого, арвога, арвгоарвѹмѹ, арвѹемѹ, арвѹѹмѹ, арвѹмѹ, арвоомѹ, арвомѹ, арвоѹмѹ, арвмѹарвꙑ, арвꙑ, арвоарваго, арваего, арвааго, арваго, арвого, арвога, арвгоарвꙑмь, арвꙑмь, арвꙑмъ, арвꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
арвѣмь, арвѣемь, арвѣѣмь, арвѣамь, арвѣмь, арвѣмъ, арвѣемъ, арвѣѣмъ, арвѣамъ, арвѣмъ, арвомь, арвомъарвꙑ, арвꙑ, арвоарварвꙑхъ, арвꙑхъ, арвꙑхь, арвꙑхь, арвѣхъ, арвѣхьарвꙑмъ, арвꙑмъ, арвꙑмь, арвꙑмь, арвѣмъ, арвѣмьарвꙑѧ, арвꙑꙗ, арвꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
арвꙑм, арвꙑмарвꙑхъ, арвꙑхъ, арвꙑхь, арвꙑхьарваꙗ, арваа, арваѣарвѹю, арвоюарвꙑма, арвꙑмаарво, арвое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
арваго, арваего, арвааго, арваго, арвого, арвога, арвгоарвѹмѹ, арвѹемѹ, арвѹѹмѹ, арвѹмѹ, арвоомѹ, арвомѹ, арвоѹмѹ, арвмѹарво, арвоеарваго, арваего, арвааго, арваго, арвого, арвога, арвгоарвꙑмь, арвꙑмь, арвꙑмъ, арвꙑмъарвѣмь, арвѣемь, арвѣѣмь, арвѣамь, арвѣмь, арвѣмъ, арвѣемъ, арвѣѣмъ, арвѣамъ, арвѣмъ, арвомь, арвомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
арво, арвоеарваꙗ, арваа, арваѣ, арваѧарвꙑхъ, арвꙑхъ, арвꙑхь, арвꙑхь, арвѣхъ, арвѣхьарвꙑмъ, арвꙑмъ, арвꙑмь, арвꙑмь, арвѣмъ, арвѣмьарваꙗ, арваа, арваѣ, арваѧарвꙑм, арвꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
арвꙑхъ, арвꙑхъ, арвꙑхь, арвꙑхьарвѣарвѹю, арвоюарвꙑма, арвꙑмаарваꙗ, арваа, арваѣ, арваѧарвꙑѧ, арвꙑꙗ, арвѫѭ, арвꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
арвѣ, арвоарвѫѭ, арвѹю, арвоѭ, арвоюарвѫѭ, арвоѫ, арвоѧ, арвоюарвѣарвꙑѧ, арвꙑꙗ, арвꙑеарвꙑхъ, арвꙑхъ, арвѣхъ, арвꙑхь, арвꙑхь, арвѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
арвꙑмъ, арвꙑмъ, арвѣмъ, арвꙑмь, арвꙑмь, арвѣмьарвꙑѧ, арвꙑꙗ, арвꙑеарвꙑм, арвꙑмарвꙑхъ, арвꙑхъ, арвꙑхь, арвꙑхьарвѣарвѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
арвꙑма, арвꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
арвъ прил притеж ЛИ Ариев, на Арий  акꙑ нъ. ахаавъ. на свꙙтꙑѧ божѧ цръкв вьꙁбѣс сꙙ. обꙿнавьꙗѧ вьсѫ арвѫ хѹлѫ С 190.23 препостъ же  про. же бѣахѫ отъ аревꙑ ꙁълꙑѧ вѣрꙑ. пае съвратшꙙ цѣсарѣ С 192.16 бѣаше же вьсѣхъ рн. отъ аревꙑ (погр. вм. арвꙑ, Север., с. 201, бел. под линия) же  мак҄едон҄ꙙ странꙑ. елеус марк҄анъ ламѱаьскꙑ.  еуꙿѳ ефесъскꙑ ...  про С 201.15—16 Изч С Гр τοῦ ᾿Αρείου аревъ Нвб ариев ЕтМл Срв Ариев ФИ СтИл,РЛФИ