Исторически речник
араньскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
араньскъ, араньскьараньскаараньскѹараньскъ, араньскьараньскаараньскомь, араньскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
араньсцѣараньскъараньсцараньскъ, араньскьараньскомъ, араньскомьараньскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
араньскꙑараньсцѣхъ, араньсцѣхьараньскаараньскѹараньскомаараньско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
араньскаараньскѹараньскоараньскаараньскомь, араньскомъараньсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
араньскаараньскъ, араньскьараньскомъ, араньскомьараньскꙑараньскꙑараньсцѣхъ, араньсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
араньсцѣараньскѹараньскомаараньскаараньскꙑ, араньскѫараньсцѣ, араньстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
араньскѫ, араньскѹараньскоѭ, араньскоѫ, араньскоѧ, араньскоюараньсцѣ, араньстѣараньскꙑараньскъ, араньскьараньскамъ, араньскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
араньскꙑараньскамараньскахъ, араньскахьараньсцѣ, араньстѣараньскѹараньскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
араньскꙑ, араньскꙑ, араньскоараньскаго, араньскаего, араньскааго, араньскаго, араньского, араньскога, араньскгоараньскѹмѹ, араньскѹемѹ, араньскѹѹмѹ, араньскѹмѹ, араньскоомѹ, араньскомѹ, араньскоѹмѹ, араньскмѹараньскꙑ, араньскꙑ, араньскоараньскаго, араньскаего, араньскааго, араньскаго, араньского, араньскога, араньскгоараньскꙑмь, араньскꙑмь, араньскꙑмъ, араньскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
араньсцѣмь, араньсцѣемь, араньсцѣѣмь, араньсцѣамь, араньсцѣмь, араньсцѣмъ, араньсцѣемъ, араньсцѣѣмъ, араньсцѣамъ, араньсцѣмъ, араньскомь, араньскомъараньскꙑ, араньскꙑ, араньскоараньсцараньскꙑхъ, араньскꙑхъ, араньскꙑхь, араньскꙑхь, араньсцѣхъ, араньсцѣхьараньскꙑмъ, араньскꙑмъ, араньскꙑмь, араньскꙑмь, араньсцѣмъ, араньсцѣмьараньскꙑѧ, араньскꙑꙗ, араньскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
араньскꙑм, араньскꙑмараньскꙑхъ, араньскꙑхъ, араньскꙑхь, араньскꙑхьараньскаꙗ, араньскаа, араньскаѣараньскѹю, араньскоюараньскꙑма, араньскꙑмаараньско, араньское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
араньскаго, араньскаего, араньскааго, араньскаго, араньского, араньскога, араньскгоараньскѹмѹ, араньскѹемѹ, араньскѹѹмѹ, араньскѹмѹ, араньскоомѹ, араньскомѹ, араньскоѹмѹ, араньскмѹараньско, араньскоеараньскаго, араньскаего, араньскааго, араньскаго, араньского, араньскога, араньскгоараньскꙑмь, араньскꙑмь, араньскꙑмъ, араньскꙑмъараньсцѣмь, араньсцѣемь, араньсцѣѣмь, араньсцѣамь, араньсцѣмь, араньсцѣмъ, араньсцѣемъ, араньсцѣѣмъ, араньсцѣамъ, араньсцѣмъ, араньскомь, араньскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
араньско, араньскоеараньскаꙗ, араньскаа, араньскаѣ, араньскаѧараньскꙑхъ, араньскꙑхъ, араньскꙑхь, араньскꙑхь, араньсцѣхъ, араньсцѣхьараньскꙑмъ, араньскꙑмъ, араньскꙑмь, араньскꙑмь, араньсцѣмъ, араньсцѣмьараньскаꙗ, араньскаа, араньскаѣ, араньскаѧараньскꙑм, араньскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
араньскꙑхъ, араньскꙑхъ, араньскꙑхь, араньскꙑхьараньсцѣараньскѹю, араньскоюараньскꙑма, араньскꙑмаараньскаꙗ, араньскаа, араньскаѣ, араньскаѧараньскꙑѧ, араньскꙑꙗ, араньскѫѭ, араньскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
араньсцѣ, араньстѣ, араньскоараньскѫѭ, араньскѹю, араньскоѭ, араньскоюараньскѫѭ, араньскоѫ, араньскоѧ, араньскоюараньсцѣ, араньстѣараньскꙑѧ, араньскꙑꙗ, араньскꙑеараньскꙑхъ, араньскꙑхъ, араньсцѣхъ, араньстѣхъ, араньскꙑхь, араньскꙑхь, араньсцѣхь, араньстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
араньскꙑмъ, араньскꙑмъ, араньсцѣмъ, араньстѣмъ, араньскꙑмь, араньскꙑмь, араньсцѣмь, араньстѣмьараньскꙑѧ, араньскꙑꙗ, араньскꙑеараньскꙑм, араньскꙑмараньскꙑхъ, араньскꙑхъ, араньскꙑхь, араньскꙑхьараньсцѣ, араньстѣараньскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
араньскꙑма, араньскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
араньскъ -ꙑ прил Който се отнася до арианската ерес; ариански дꙗволъ. но кѹмрослꙋжен. арꙗнъскѫѭ хѹлѫ ꙁобрѣте С 186.14 нѣстъ дошъла ꙁападънꙑхъ странъ арꙗнъскаꙗ хѹла С 197.20  кн҄гꙑ напсавъ посъла на нарота мѣста. ꙁаповѣдаѭштꙙ сце. цѣсарь ѳеѡдос. побѣднкъ самодръжецъ. къ вьсѣмъ аранъскомъ табьнкомъ С 199.21 волмъ аранъскѫѭ вѣрѫ неже къ кѹпносѫштю прложт сꙙ С 202.1 Изч С От гр ᾿Αρειανικός, τοῦ ᾿Αρείου, ᾿Αρειανός арꙗнъскъ аранъскъ Нвб ариански ВА РБЕ