Исторически речник
аран  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
араннъ, аранньараннаараннѹараннъ, аранньараннааранномь, аранномъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
араннѣараннеаранеаранъ, араньаранемъ, аранемьаранꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
аранꙑаранехъ, аранехь---
аран м мн Ариани, последователи на арианството, християнска ерес, разпространявана от Арий [IV в.], осъдена от I и II Вселенски събор. вьꙁвѣст же  къ старѣшнѣ мъ. же бѣ въ то врѣмꙙ старѣшна араномъ. менемъ дмофлъ сце глагола. вѣрѹ вь нкескааго събора ꙁаповѣд С 200.3 прꙁъвавъ въ црькꙿве вьсꙙ арꙗнꙑ глагола к н҄мъ. братꙗ. цѣсарь ловѣколюбвъ стъ С 200.14 тако го же (!) аран до етꙑръ десꙙтъ лѣтъ правовѣрънꙑхъ цръкв дръжашꙙ С 200.24 свꙙтааго оца нашего їѡана арꙿхеппа констаньтнꙗ града ꙁлатоѹстааго. о свꙙтѣмь ѳомѣ апостолѣ.  на аранꙑ С 508.12 отъметамъ•  проклнамъ• съ подъѱанꙑм ресьм• въꙁнкъшм•  по пршьствь гн• въ раꙁлнаа мена• хъже мена сѫть с ... мѳ аран же  аромант ПА 301b Изч С ПА От гр [οἱ] ᾿Αρειανοί Превежда и гр. ἡ ᾿Αρειανικὴ ϑρησκεία арꙗн Нвб ариани ВА Срв арианин, арианец ЕтМл