Исторически речник
арꙁанньскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
арꙁанньскъ, арꙁанньскьарꙁанньскаарꙁанньскѹарꙁанньскъ, арꙁанньскьарꙁанньскаарꙁанньскомь, арꙁанньскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
арꙁанньсцѣарꙁанньскъарꙁанньсцарꙁанньскъ, арꙁанньскьарꙁанньскомъ, арꙁанньскомьарꙁанньскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
арꙁанньскꙑарꙁанньсцѣхъ, арꙁанньсцѣхьарꙁанньскаарꙁанньскѹарꙁанньскомаарꙁанньско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
арꙁанньскаарꙁанньскѹарꙁанньскоарꙁанньскаарꙁанньскомь, арꙁанньскомъарꙁанньсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
арꙁанньскаарꙁанньскъ, арꙁанньскьарꙁанньскомъ, арꙁанньскомьарꙁанньскꙑарꙁанньскꙑарꙁанньсцѣхъ, арꙁанньсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
арꙁанньсцѣарꙁанньскѹарꙁанньскомаарꙁанньскаарꙁанньскꙑ, арꙁанньскѫарꙁанньсцѣ, арꙁанньстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
арꙁанньскѫ, арꙁанньскѹарꙁанньскоѭ, арꙁанньскоѫ, арꙁанньскоѧ, арꙁанньскоюарꙁанньсцѣ, арꙁанньстѣарꙁанньскꙑарꙁанньскъ, арꙁанньскьарꙁанньскамъ, арꙁанньскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
арꙁанньскꙑарꙁанньскамарꙁанньскахъ, арꙁанньскахьарꙁанньсцѣ, арꙁанньстѣарꙁанньскѹарꙁанньскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
арꙁанньскꙑ, арꙁанньскꙑ, арꙁанньскоарꙁанньскаго, арꙁанньскаего, арꙁанньскааго, арꙁанньскаго, арꙁанньского, арꙁанньскога, арꙁанньскгоарꙁанньскѹмѹ, арꙁанньскѹемѹ, арꙁанньскѹѹмѹ, арꙁанньскѹмѹ, арꙁанньскоомѹ, арꙁанньскомѹ, арꙁанньскоѹмѹ, арꙁанньскмѹарꙁанньскꙑ, арꙁанньскꙑ, арꙁанньскоарꙁанньскаго, арꙁанньскаего, арꙁанньскааго, арꙁанньскаго, арꙁанньского, арꙁанньскога, арꙁанньскгоарꙁанньскꙑмь, арꙁанньскꙑмь, арꙁанньскꙑмъ, арꙁанньскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
арꙁанньсцѣмь, арꙁанньсцѣемь, арꙁанньсцѣѣмь, арꙁанньсцѣамь, арꙁанньсцѣмь, арꙁанньсцѣмъ, арꙁанньсцѣемъ, арꙁанньсцѣѣмъ, арꙁанньсцѣамъ, арꙁанньсцѣмъ, арꙁанньскомь, арꙁанньскомъарꙁанньскꙑ, арꙁанньскꙑ, арꙁанньскоарꙁанньсцарꙁанньскꙑхъ, арꙁанньскꙑхъ, арꙁанньскꙑхь, арꙁанньскꙑхь, арꙁанньсцѣхъ, арꙁанньсцѣхьарꙁанньскꙑмъ, арꙁанньскꙑмъ, арꙁанньскꙑмь, арꙁанньскꙑмь, арꙁанньсцѣмъ, арꙁанньсцѣмьарꙁанньскꙑѧ, арꙁанньскꙑꙗ, арꙁанньскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
арꙁанньскꙑм, арꙁанньскꙑмарꙁанньскꙑхъ, арꙁанньскꙑхъ, арꙁанньскꙑхь, арꙁанньскꙑхьарꙁанньскаꙗ, арꙁанньскаа, арꙁанньскаѣарꙁанньскѹю, арꙁанньскоюарꙁанньскꙑма, арꙁанньскꙑмаарꙁанньско, арꙁанньское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
арꙁанньскаго, арꙁанньскаего, арꙁанньскааго, арꙁанньскаго, арꙁанньского, арꙁанньскога, арꙁанньскгоарꙁанньскѹмѹ, арꙁанньскѹемѹ, арꙁанньскѹѹмѹ, арꙁанньскѹмѹ, арꙁанньскоомѹ, арꙁанньскомѹ, арꙁанньскоѹмѹ, арꙁанньскмѹарꙁанньско, арꙁанньскоеарꙁанньскаго, арꙁанньскаего, арꙁанньскааго, арꙁанньскаго, арꙁанньского, арꙁанньскога, арꙁанньскгоарꙁанньскꙑмь, арꙁанньскꙑмь, арꙁанньскꙑмъ, арꙁанньскꙑмъарꙁанньсцѣмь, арꙁанньсцѣемь, арꙁанньсцѣѣмь, арꙁанньсцѣамь, арꙁанньсцѣмь, арꙁанньсцѣмъ, арꙁанньсцѣемъ, арꙁанньсцѣѣмъ, арꙁанньсцѣамъ, арꙁанньсцѣмъ, арꙁанньскомь, арꙁанньскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
арꙁанньско, арꙁанньскоеарꙁанньскаꙗ, арꙁанньскаа, арꙁанньскаѣ, арꙁанньскаѧарꙁанньскꙑхъ, арꙁанньскꙑхъ, арꙁанньскꙑхь, арꙁанньскꙑхь, арꙁанньсцѣхъ, арꙁанньсцѣхьарꙁанньскꙑмъ, арꙁанньскꙑмъ, арꙁанньскꙑмь, арꙁанньскꙑмь, арꙁанньсцѣмъ, арꙁанньсцѣмьарꙁанньскаꙗ, арꙁанньскаа, арꙁанньскаѣ, арꙁанньскаѧарꙁанньскꙑм, арꙁанньскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
арꙁанньскꙑхъ, арꙁанньскꙑхъ, арꙁанньскꙑхь, арꙁанньскꙑхьарꙁанньсцѣарꙁанньскѹю, арꙁанньскоюарꙁанньскꙑма, арꙁанньскꙑмаарꙁанньскаꙗ, арꙁанньскаа, арꙁанньскаѣ, арꙁанньскаѧарꙁанньскꙑѧ, арꙁанньскꙑꙗ, арꙁанньскѫѭ, арꙁанньскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
арꙁанньсцѣ, арꙁанньстѣ, арꙁанньскоарꙁанньскѫѭ, арꙁанньскѹю, арꙁанньскоѭ, арꙁанньскоюарꙁанньскѫѭ, арꙁанньскоѫ, арꙁанньскоѧ, арꙁанньскоюарꙁанньсцѣ, арꙁанньстѣарꙁанньскꙑѧ, арꙁанньскꙑꙗ, арꙁанньскꙑеарꙁанньскꙑхъ, арꙁанньскꙑхъ, арꙁанньсцѣхъ, арꙁанньстѣхъ, арꙁанньскꙑхь, арꙁанньскꙑхь, арꙁанньсцѣхь, арꙁанньстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
арꙁанньскꙑмъ, арꙁанньскꙑмъ, арꙁанньсцѣмъ, арꙁанньстѣмъ, арꙁанньскꙑмь, арꙁанньскꙑмь, арꙁанньсцѣмь, арꙁанньстѣмьарꙁанньскꙑѧ, арꙁанньскꙑꙗ, арꙁанньскꙑеарꙁанньскꙑм, арꙁанньскꙑмарꙁанньскꙑхъ, арꙁанньскꙑхъ, арꙁанньскꙑхь, арꙁанньскꙑхьарꙁанньсцѣ, арꙁанньстѣарꙁанньскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
арꙁанньскꙑма, арꙁанньскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
арꙁанньскъ -ꙑ прил от МИ Арзанински, който се отнася до арменското селище Арзан съпса же памꙙть стꙑхъ. саꙗ нѣкꙿто менемь. сꙑнъ адавовъ. отъ ꙁемьѧ сꙑ арꙁанінъскꙑ С 271.21—22 Изч С От гр [τῶν] ᾿Αρζανινῶν арꙁанінъскъ