Исторически речник
ареопаг҄тъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
ареопаг҄тъ, ареопаг҄тьареопаг҄таареопаг҄тѹ, ареопаг҄товареопаг҄тъ, ареопаг҄тьареопаг҄таареопаг҄томь, ареопаг҄томъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
ареопаг҄тѣареопаг҄те----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
ареопаг҄тъ м ЛИ донс ареопаг҄тъ Διονύσιος ὁ ᾿Αρεοπαγίτης Дионисий Ареопагит — епископ на Атина [I в. от н.е.] и член на углавния Атински съд [Ареопага]. Християнин, ръкоположен за проповедник от ап. Павел, умр. мъченически. Пр. на 3 октомври мⷺца октⷠ҇о в҃ стааⷢ҇ оца нагⷲ҇о мⷱка донсіа. ареопаћіта А 122а 11 Изч А ареопаћітъ