Исторически речник
аполоновъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
аполоновъ, аполоновьаполоновааполоновѹаполоновъ, аполоновьаполоновааполоновомь, аполоновомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
аполоновѣаполоновъаполоноваполоновъ, аполоновьаполоновомъ, аполоновомьаполоновꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
аполоновꙑаполоновѣхъ, аполоновѣхьаполоновааполоновѹаполоновомааполоново
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
аполоновааполоновѹаполоновоаполоновааполоновомь, аполоновомъаполоновѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
аполоновааполоновъ, аполоновьаполоновомъ, аполоновомьаполоновааполоновꙑаполоновѣхъ, аполоновѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
аполоновѣаполоновѹаполоновомааполоновааполоновꙑ, аполоновѫаполоновѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
аполоновѫ, аполоновѹаполоновоѭ, аполоновоѫ, аполоновоѧ, аполоновоюаполоновѣаполоновꙑаполоновъ, аполоновьаполоновамъ, аполоновамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
аполоновꙑаполоновамаполоновахъ, аполоновахьаполоновѣаполоновѹаполоновама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
аполоновъ прил притеж от ЛИ Аполонов, на Аполон повелѣ же вовода вьвест го въ храмъ аполоновъ  жрьт С 20.4  въшьдъ неьствꙑ анѳупатъ. въ цръквште аполоново. повелѣ првест стааго кодрата.  прокꙑѧ С 114.26 пршъдъшѹ же нѣкомѹ комтѹ. въ странꙑ лаодк҄скꙑѧ.  вьшъдъ въ градъ вьꙁскааше мѣстъ црькъвштънꙑхъ. ждеже стоꙗше капште аполоново С 220.22 Изч С Гр τοῦ ᾿Απόλλωνος Нвб аполонов ОА ЕтМл