Исторически речник
аполонꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
аполонꙗ, аполонааполонѩ, аполонѧ, аполонѫ, аполонеаполон, аполонаполонѭ, аполонѫ, аполонѧ, аполонюаполонеѭ, аполонеѫ, аполонеѧаполон, аполон
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
аполон-----
NfOuNfGuNfDu
---
аполонꙗ ж МИ Аполония — град във Витиния [Мала Азия] блаженѹѹмѹ же кодратѹ повелѣ анѳупатъ кѹпно  съ нѣм. въслѣдъствоват въ аполонѭ С 114.24—25 Изч С Гр ᾿Απολλωνία